ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση μονίμων στελεχών του Τεχνικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, σε ειδικότητες όπως του μηχανοσυνθέτη, ηλεκτρολόγου, μηχανικού ραντάρ, μηχανικού τηλεπικοινωνιών, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων κτλ.
Διάρκεια φοίτησης: Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Κατά τη διάρκεια αυτής οι σπουδαστές καλούνται Δόκιμοι. Όσοι απ’ αυτούς αποφοιτούν ευδοκίμως, ονομάζονται μόνιμοι Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης – ειδικότητας.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Έδρα της Σχολής ορίζεται η Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομική, ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία. Οι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 17 και 21 ετών και να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που να τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις της χώρας για την εισαγωγή τους στη Σχολή.
Ειδικότητες:
αα) Μηχανοσυνθέτης
αβ) Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
αγ) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
αδ) Ηλεκτρολόγος
αε) Γενικός Οπλουργός
αστ) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
αζ) Πληροφορικής
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία.
Οι απόφοιτοι ονομάζονται Σμηνίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου. Υποχρεούνται να παραμείνουν στην Αεροπορία για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Το τμήμα Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δεκέλεια (Τατόι), ΠΤΕ, ΤΓΑ 1010, Τατόι Αττικής Τηλ.: (210) 80.12.491
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Βάση Τμήματος

16056 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display