ΣΕΡΡΕΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Διακοσμητικής έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρία και την πρακτική της Αρχιτεκτονικής και design εσωτερικών χώρων μι­κρής κλίμακας, του Βιομηχανικού Σχεδιασμού (design) προϊόντων χρήσης και του συνόλου των εφαρμοσμένων Διακοσμητικών Τεχνών. Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η άρτια εκπαίδευση των σπουδαστών του Τμήματος Διακοσμητικής με στόχο τη δημιουργία απο­φοίτων με σφαιρική, χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και της σύγχρονης τεχνολογίας στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα καταρτίζει τους σπουδαστές του σε καλλιτεχνικές πρακτικές και τους εκπαιδεύει σε τεχνικές μεθόδους που αφορούν τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων. Η φοίτηση διαρκεί επτά (7) εξάμηνα.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα είναι 4 χρόνια που χωρίζονται σε 8 εξάμηνα, όπου περιλαμβάνεται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις Ομάδες Μαθημάτων: Α. Ομάδα αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικής και παραστατικής τεχνολογίας Β. Ομάδα εικαστικών τεχνών και διακοσμητικών εφαρμογών Γ. Ομάδα σχεδιασμού - design- χώρου και αντικειμένου.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι καταλλήλως εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν, είτε αυτοδυνάμως, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες, με το Σχεδιασμό (design), μελέτη ( λειτουργική, χρηστική, αισθητική ) και εφαρμογή: α. κάθε είδους εσωτερικού χώρου. Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται η δόμηση στοιχείων που δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, η σπουδή για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του χώρου(εγκαταστάσεις, υλικά, χρώματα, φωτισμός, ειδικές κατασκευές, επί­πλωση, επενδύσεις, ειδικός εξοπλισμός κ.α) β. διαμόρφωση εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, π.χ. πλατείες, υπαίθριοι χώροι και εγκαταστάσεις. Στη διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός κατασκευών μικρής κλίμακας, όπως υπόστεγα, πέργολες, περίπτερα εκθέσεων, τηλεφωνικοί θάλαμοι κ.α. γ. σχεδιασμό επίπλων, κάθε είδους βιομηχανικώς παραγομένων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων, καθώς και χρηστικών και καλλιτεχνικών αντικειμένων παραγομένων εν σειρά ή σε περιορισμένο αριθμό. δ. διακοσμητικών αντικειμένων, συνθέσεων και επιφανειών χώρου ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες Υπουργείων αρμόδιες για προβολές και εκθέσεις. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε εκδοτικούς οίκους, σε εταιρείες διαφημίσεων, σε καταστήματα, τεχνικά γραφεία κ.ά. ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν το δικό τους εργαστήριο ή κατάστημα διακόσμησης. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Διακοσμητής
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Βάση Τμήματος

6112 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display