ΑΙΓΙΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Στο Τμήμα Οπτικής οι σπουδαστές μαθαίνουν να εφαρμόζουν φακούς επαφής για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών της όρασης με βάση τη συνταγή του οφθαλμίατρου. Επίσης, μαθαίνουν να ασχολούνται με την κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση, εφαρμογή και πώληση οπτικών οργάνων.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων, η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με την πρακτική και κλινική άσκηση για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών, στην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στις ανάγκες του επαγγέλματος. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η κυριότερη επαγγελματική διέξοδος για τους Τεχνολόγους Οπτικούς είναι αυτή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (κατάστημα πώλησης Οπτικών Ειδών). Μπορεί φυσικά να εργαστεί ως υπάλληλος σε καταστήματα και σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Μπορεί, επίσης, να συνεχίσει τις σπουδές του σε Τμήματα Ιατρικής.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

12821 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display