ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το νεοσύστατο Τμήμα των Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημιουργήθηκε από τη συνέργεια των πρώην Τμημάτων 1) Αισθητικής και Κοσμητολογίας 2) Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 3) Ιατρικών Εργαστηρίων 4) Οδοντικής Τεχνολογίας 5) Οπτικής και Οπτομετρίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας.


Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποτελούμενο από:

  • τρία κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
  • πέντε εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες

προσφέρει στους φοιτητές του:

  • υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
  • γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των παραπάνω κατευθύνσεων
  • τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης
  • τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
  • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού και με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αποτελούμενο από τις παραπάνω πέντε Κατευθύνσεις συγκροτεί μια ισχυρότερη επιστημονική υποδομή, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και να διακριθεί στο διεθνή επιστημονικό χώρο ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Η συνένωση των ερευνητικών χώρων και των υπαρχόντων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, η απόκτηση νέου προσωπικού και η αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικό-τεχνικού εξοπλισμού, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, θα δώσει νέες προοπτικές στην συνολική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

15346 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display