ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Η αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Οι γνώσεις που παρέχονται από το πρόγραμμα αναφέρονται άμεσα στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της δυνατότητας λήψης αποφάσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση τόσο των λογιστηρίων και των οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και για την υποστήριξη λήψεως αποφάσεων σε νευραλγικούς φορείς όπως είναι οι Τράπεζες, οι Λογιστικές/Ελεγκτικές εταιρίες, οι Χρηματιστηριακές εταιρείες κ.λ.π. Τα στελέχη αυτά θα έχουν τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολύπλοκων ελεγκτικών διαδικασιών των σύγχρονων λογιστηρίων, των ταχύτατα μεταβαλλόμενων αγορών κεφαλαίων και χρήματος, της εκπόνησης υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών μελετών, καθώς και της αξιολόγησης επενδυτικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
Στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε Υπηρεσίες Οικονομικών αλλά και άλλων Υπουργείων, σε Τράπεζες, σε Επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) κ.ά. Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ είναι ο κυριότερος χώρος απασχόλησης στον κόσμο της αγοράς. Επίσης, σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης προσφέρει και η συμβουλευτική επιχειρήσεων (ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) για λογιστικά και κυρίως χρηματοοικονομικά θέματα.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ευοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές απορρόφησης αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης για τους αποφοίτους του Τμήματος αφού ο ιδιωτικός κυρίως τομέας τους έχει ανάγκη.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αναλυτές Μετοχών Αναλυτές Προϋπολογισμών
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill a
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

11860 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display