ΧΙΟΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός του τμήματος είναι να εξελίσσει να συνθέτει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και την διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων . Επίσης παρέχει στους φοιτητές ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση η οποία θα τους εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα. Ειδκότερα το Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύσει συστηματικά επιστήμονες ικανούς να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας στην οικονομία και διοίκηση τουρισμού, καθώς και των τουριστικών επιχειηρήσεων

Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει ως βασικό σκοπό να καλύπτει ανάγκες του ευρύτατου πεδίου του Τουρισμού, με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα πληρούν όλες τις προυποθέσεις για μια σταδιοδρομία σε μεσαίες , ανώτερες και ανώτατες θέσεις σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας αλλά και σε φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων που δρούν σε μακρο επίπεδο, που ασχολούνται δηλαδή με την αναάπτυξη και πολιτικήξ στον τουριμό σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο


Ενδεικτικά μαθήματα:

Εισαγωγή στον Τουρισμο-Τουριστική Γεωργαφία, Μικροικονομική, Εισαγωγή στο μανατζμεντ, Εισαγωγή στην πληροφορική, Επιχειρηματική στατιστική, Τουριστικό Δίκαιο, Τουριστικό μάρκετινγκ, Μελέτες σκοπιμότητας και Business Plan για τουριστικές επιχειρήσεις κ.α

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως επιτελικά και διευθυντικά στελέχη στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

Με την περάτωση των σπουδών τους θα έχουν την δυνατότητα να εκπονούν στρατηγικλα και λειτουργικά σχέδια και να σχεδιάζουν καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες για ενα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών .


Επιπλέον θα έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

10242 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display