ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης είναι ένα από τα δυο τμήματα που προσφέρουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας ολοκληρωμένες εμπορικές σπουδές με αποκλειστικότητα στο Μάρκετινγκ. Το Τμήμα εκπαιδεύει Τεχνολόγους ειδικευμένους στο marketing προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή στην προβολή και προώθηση των προϊόντων που παράγει ή των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) είναι οκτώ εξάμηνα. Τα επτά εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές- φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, εκπόνηση εργασιών. Στο όγδοο εξάμηνο ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τη διαδικασία σχεδιασμού, δημιουργίας, υλοποίησης, τιμολόγησης, διανομής, προώθησης, διαφήμισης και διάθεσης για την ικανοποίηση των στόχων, ατόμων και συνόλου, σε ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες. *Μαθήματα γενικής υποδομής, θετικών, θεωρητικών επιστημών και εισαγωγικά: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Μικροοικονομική Ανάλυση, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Εισαγωγή στους Η/Υ, Εισαγωγή στη Θεωρία των Συστημάτων, Μακροοικονομική Ανάλυση, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Προγραμματισμός Η/Υ, Αγγλικά, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες κ.α *Μαθήματα ειδικής υποδομής, που αποτελούν τη βάση της επιστήμης του Μάρκετινγκ: Eισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στη Στατιστική, Μίγμα Μάρκετινγ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσων, Στατιστική Επιχειρήσεων, Αρχές Διαφήμισης, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Έρευνα Μάρκετινγκ, Εξειδικευμένα Πακέτα Στατιστικής, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Σεμινάριο Τελειοφοίτων κ.α *Μαθήματα ειδικότητας, που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος: Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτική Πολιτική, Διαφημιστικά Μέσα, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Άμεσο Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ κ.α
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ σε τομείς όπως: πωλήσεις, διαφήμιση, έρευνα αγοράς κ.λπ. ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο υποστήριξης επιχειρήσεων. Για την αγορά εργασίας ισχύει ό,τι και για τους αποφοίτους του Τμήματος Επιχ. Έρευν. και Marketing του Ο.Π.Α.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

10814 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display