ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. και του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.).

Αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής  είναι η σχεδίαση σύγχρονων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις βέλτιστες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης, συνδυάζοντας δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών και δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών προϊόντων.

Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων, Διαδικασιών και Συστημάτων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.  Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ5) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαμορφώθηκε σε δύο πεδία:

1. Βιομηχανική Παραγωγή.
2. Διοίκηση και Διαχείριση

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο:

 

1o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
 • ΦΥΣΙΚΗ Ι
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΧΗΜΕΙΑ Ι
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

 

2o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
 • ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

3o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
 • ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • CAD/CAM
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
 • ΥΛΙΚΑ Ι
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

 

4o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 (ΑΓΓΛΙΚΑ Ι)

 

 

 

5o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) Ι
 • ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 (ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ)

 

 

 

6o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 • ΥΛΙΚΑ ΙΙ
 • ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(Επιλογή έξι μαθημάτων)

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ – CNC
 • ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 3D PRINTING
 • ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΕΓΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΕ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Επιλογή έξι μαθημάτων)

 • ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ
 • ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ CAD
 • ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ

 

 

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(Επιλογή έξι μαθημάτων)

 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) ΙΙ
 • ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - PLC

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Επιλογή έξι μαθημάτων)

 • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • EΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
 • ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΒΑΦΙΚΗ

                                      

                                      

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(Επιλογή έξι μαθημάτων)

 • ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Επιλογή έξι μαθημάτων)

 • ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • ΕΥΦΥΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ
 • ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΝΟΔΟΜΩΝ –ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ

 

10o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών
 • Τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα ελέγχου
 • Διιδρυματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με τρεις κατευθύνσεις:
 1. Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
 2. Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 3. Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία

Μετά την περάτωση των σπουδών ο πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής διαθέτει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που του επιτρέπουν:

 • να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
 • να παρακολουθήσει με επιτυχία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

10091 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display