ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Η κατάρτιση στελεχών που θα μελετούν, σχεδιάζουν και επιβλέπουν την ίδρυση, οργάνωση και αποδοτική λειτουργία μιας σύγχρονης τουριστικής επιχείρησης είναι ο σκοπός των τμημάτων. 
Αναμένεται το πρόγραμμα σπουδών
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στον Ε.Ο.Τ. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε ταξιδιωτικά γραφεία κ.ά. Σε γραφεία μελετών τουριστικής ανάπτυξης. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με δικό τους γραφείο μελετών Τουριστικού σχεδιασμού Επενδύσεων και ανάπτυξης.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
Βάση Τμήματος

13488 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display