ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Γεωγραφίας  προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες διεπιστημονικής ανάλυσης και σύνθεσης στις επιστημονικές περιοχές της Φυσικής Γεωγραφίας, Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης/Σχεδιασμού του Χώρου, και Γεωπληροφορικής για την υποστήριξη αποφάσεων αντιμετώπισης κρίσιμων κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Από το 1994, το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στη νεότερη Ελλάδα, προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωγραφία, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της σύγχρονης εποχής για εκπαίδευση επιστημόνων και επαγγελματιών με γνώσεις και δεξιότητες χωρικής ανάλυσης και διαχείρισης των πολυδιάστατων ζητημάτων της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Η συμβολή της γεωγραφικής έρευνας στην καθημερινή ζωή και ενημέρωση καθώς και στην κοινωνική πρακτική αποτελεί πλέον μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Ο ανεξάντλητος πλούτος των θεμάτων και εφαρμογών της κάνει τις σπουδές στη Γεωγραφία μια εμπειρία δημιουργικής μόρφωσης, που προσφέρει την ικανοποίηση της απόκτησης ουσιαστικής και ολοκληρωμένης γνώσης.


Συγχρόνως ανοίγει επαγγελματικούς ορίζοντες σε πεδία στα οποία οι γεωγράφοι είναι από τους λίγους επιστήμονες που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και κατάρτιση για να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων χωρικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (8 ΕΞΑΜΗΝΑ)

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωγραφίας:


Α' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.Εισαγωγή στη Πληροφορική

2.Εισαγωγή στα βασικά Οικονομικά Μεγέθη

3.Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία

4.Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία

5.Φυσική Γεωγραφία Γεωμορφολογία

6.Αγγλικά


Β'ΕΞΑΜΗΝΟ

1.Εισαγωγή στη Χαρτογραφία

2.Αστική Γεωγραφία

3.Πληθυσμιακή Γεωγραφία

4.Κοινωνική Γεωγραφία

6.Φυσική Γεωγραφία

7.Αγγλικά ΙΙ


Β' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Εισαγωγή στα συστήματα Γεωγραφικών πληροφοριών

2.Πολεοδομικός Σχεδιασμός

3.Οικονομική Γωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη

4.Πολιτισμική Γεωγραφία

5.Πολική Γεωγραφία και Γεωπολική

6.Περιβάλλον και Οικολογία

και Προαιρετικά Μαθήματα.


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

1.Ποιοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία

2.Χωροταξιακός Σχεδιασμός

3.Φυσική Γεωγραφία κ Περιβάλλον

4.Ανθρωπογεωγραφία

5.Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

6. Γεωπληροφορική


Γ' ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝΕ' ΕΞΑΜΗΝΟ

1.Σχεδιασμός Εφαρμοσμένης Έρευνας στη Γεωγραφία

2.Χωρική Στατιστική

3.Γεωγραφία της Ελλάδος

4.Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

5.Ανθρωπογεωγραφία

6.Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του χώρου

7.Γεωπληροφορική

και Πραιρετικά Μαθήματα


ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

1.Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

2.Ανθρωπογεωγραφία

3.Ανάπτυξης και Σχεδιασμός του Χώρου

4.Γεωπληροφορική

και Προαιρετικά Μαθήματα


Δ' ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ


1.Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

2.Ανθρωπογεωγραφία

3.Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

4.Γεωπληροφορική

και Προαιρετικά Μαθήματα


Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή Εργασία 

Προαιρετικά Μαθημάτα


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Γεωγραφίας προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

 1. “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική”
 2. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
 3. Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Το Τμήμα Γεωγραφίας συμμετέχει επίσης στα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

 1. Το Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας" του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παλαιοντολογία – Γεωβιολογία", το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας και το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεω-περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι γεωγράφοι έχουν στη διάθεση τους ένα ευρύ, ενδιαφέρον και ελκυστικό πεδίο επαγγελματικών προοπτικών και επιλογών σταδιοδρομίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο. Η σφαιρικότητα της γνώσης που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας στους αποφοίτους του εγγυάται ότι οι γεωγράφοι μπορούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ανάλυση και διαχείριση μιας μεγάλης ποικιλίας ζητημάτων του χώρου και του περιβάλλοντος, να συμβάλλουν στη διδασκαλία μαθημάτων Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση καθώς επίσης και να ασχοληθούν με τη γεωγραφική έρευνα.

Στον επαγγελματικό τομέα, οι γεωγράφοι ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται γενικά με την ανάλυση και τη διαχείριση του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • χαρτογραφικές μελέτες
 • ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων
 • μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάλυσης και ανάπτυξης
 • χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες
 • τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες
 • περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές μελέτες
 • μελέτες διαθεσιμότητας και διαχείρισης φυσικών πόρων
 • μελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης
 • μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, τεχνολογικών πάρκων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής υποδομής (σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, κατοικίες)
 • μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια
 • έρευνες αγοράς
 • διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, διεθνών σχέσεων

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση αφορά στη συστηματική παρουσίαση όλου του φάσματος της γνώσης που παρέχει καθώς και των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η σύγχρονη Γεωγραφία. Τέλος, η έρευνα στη Γεωγραφία καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την αλληλεπίδραση ανθρώπου και χώρου μέσα στο χρόνο – από τα τεχνικά και τεχνολογικά ζητήματα της ηλεκτρονικής ανάλυσης του χώρου μέχρι τα φιλοσοφικά ζητήματα των αξιακών συστημάτων που προσδιορίζουν τον τρόπο αντίληψης και χρήσης του.

Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου. του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα στις θεματικές περιοχές που προαναφέρθησαν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιοχών ακόμη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες
 • Περιφερειακές διοικήσεις και Νομαρχίες
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι)
 • Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
 • Ιδρύματα Δευτεροβάθμιας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
 • Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Στρατιωτικές Σχολές
 • Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων
 • Στατιστικές Υπηρεσίες
 • Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Μελετητικά γραφεία
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Για την επαγγελματική κατοχύρωση των γεωγράφων, η Επιτροπή Επαγγελματικής Κατοχύρωσης του Τμήματος διαμόρφωσε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο και δημοσιεύθηκε επίσημα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΔ 147, ΦΕΚ 124, 4/6/2002). Σύμφωνα με αυτό το ΠΔ, ο πτυχιούχος γεωγράφος μπορεί να απασχοληθεί:

 1. Σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα:
  • για την εκπόνηση αναπτυξιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών, τουριστικών και χαρτογραφικών μελετών
  • για την οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπισης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, αξιοποίησης κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, ερευνών αγοράς, αξιολόγησης κινήτρων, τουριστικής ανάπτυξης κλπ.
  • για την παραγωγή χαρτογραφικών, τουριστικών και άλλων πληροφοριών γεωγραφικού περιεχομένου
  • για τη διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • για την εκπόνηση φυσικογεωγραφικών μελετών.
 2. Σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου και του ανθρώπου.
 3. Σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 4. Σε Διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 5. Στην εκπαίδευση, καθώς και στην επιμόρφωση των ασχολούμενων με τη γεωγραφική εκπαίδευση.

Η πρόσφατη ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης, από την περίοδο 2008-2009 δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Γεωγραφίας να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).

Το Σχέδιο Νόμου και η Εγκύκλιος που περιγράφουν τη διαδικασία ένταξης των αποφοίτων στην εκπαίδευση βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα του τμήματος στη διεύθυνση: ανακοινώσεις

Τέλος, σημαντικός είναι και ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη γενικότερη προσπάθεια των αποφοίτων για αναζήτηση είτε επαγγελματικών ευκαιριών είτε δυνατοτήτων συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν:

 • ενημέρωση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας και το προφίλ των αποφοίτων γεωγράφων
 • παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας – τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του στο Διαδίκτυο
 • καθημερινή παρακολούθηση του ημερήσιου τύπου όσον αφορά θέσεις εργασίας, μεταπτυχιακά, υποτροφίες και προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων
 • καταγραφή των αποφοίτων των τμημάτων σε βάση δεδομένων και συχνής επαφής μαζί τους μέσω περιοδικών εκδόσεων του Γραφείου
 • διατήρηση βάσης δεδομένων με βιογραφικά σημειώματα αποφοίτων και διακίνησης τους σε ενδιαφερόμενους εργοδότες
 • έκδοση συμβουλευτικών φυλλαδίων για: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξης επιλογής, συνοδευτικής επιστολής, συστατικής επιστολής και παραγωγής διαφημιστικού υλικού για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα Τμήματά του
 • διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας με εταιρείες και ανάπτυξη επαφών μαζί τους για ανεύρεση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης
 • ανεύρεση πληροφοριών για μεταπτυχιακές σπουδές
 • ενημέρωση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις τάσεις και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε σχέση με το προφίλ των αποφοίτων
 • διατήρηση και καθημερινή ανανέωση της ηλεκτρονική ιστοσελίδας του Γραφείου για επίκαιρη παροχή πληροφοριών
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
Share
Μαρια Λιοτ
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ
 Η σχολή δεν έχει πολλά μόρια, ποιος ο λόγος; 
 Μήπως η σχολή είναι υποβαθμισμένη; ή μήπως δεν είναι αρκετά καλή;
cytotec abortion open abortion pill online purchase
read women cheat husband website
click here redirect women cheat on their husbands
link married cheat online
link click married cheat
redirect redirect cheaters
online cheat on my husband website
go redirect pregnancy termination options
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
i cheated on my boyfriend should i tell him i had a dream i cheated on my boyfriend i cheated on my boyfriend and told him
dating for married boomasontennis.com why do wife cheat
best spy phone apps go spy to mobile download
dating site for married people site reasons people cheat
discount pharmacy online click viagra coupons printable
abortion at home spiritocagliese.it facts about abortion
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda
dilation and curettage definition angkortaxidriver.com how many weeks pregnant to have an abortion
abortion pill abortion pill costs pros and cons of abortion
end pregnancy aloeveraindia.com ways to terminate an early pregnancy
vacuum aspiration cost alsarayabahrain.bh how to end a pregnancy
printable cialis coupon discount prescription drug card free cialis samples coupon

Σχόλια ( 1 )
Υποβλήθηκε πριν από 3935 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Collapse]
g Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Σχόλια (1)

  Επειδή ζω στην Μυτιλήνη, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ καλό πανεπιστήμιο και σε πολλές ειδικότητες όπως τα πράσινα επαγγέλματα, πολιτισμική κτλ.. οι φοιτητές είναι πολύ ευχαριστημένοι με τους καθηγητές τους.. με 1-2 εξαιρέσεις.. Απλά το πανεπιστήμιο είναι στην παραμεθόριο με λιγότερες αιτήσεις στο να μπει κάποιος, και λόγο κρίσης τώρα… εάν δεν ρίξουν βάσεις, θα κλείσουν τμήματα! Για σκέψου το λίγο. Αν και το νησί είναι πολύ καλό για ένα φοιτητή (ήταν, είναι.. τώρα τη να σου πω, έτσι όπως γίναμε).. πολύ φοιτητές προτιμούν τα κέντρα γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα αποδράσουν και θα ευχαριστηθούν την φοιτητική ζωή τους.   

Τώρα για την ειδικότητα εάν είναι καλή η όχι, τι να σου πω… ξέρω ότι είναι δύσκολη…

 

 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
read women cheat husband website
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 3934 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Collapse]
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Σχόλια (1)

 Όσον αφορά τη βάση εισαγωγής, αυτή δεν συσχετίζεται με την ποιότητα σπουδών αφού πολλές φορές (όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση) ο παράγοντας πόλη είναι καθοριστικός.

Εάν είχε έδρα λ.χ τη Θεσ/νίκη, η βάση εισαγωγής θα ήταν τουλάχιστον 1000 μόρια παραπάνω.

Όσον αφορά το Τμήμα, να πούμε πως έχει το πλεονέκτημα της άμεσης και προσωπικής επαφής με τους διδάσκοντες, λόγω του μικρού αριθμού εισακτέων, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους νέοι και με όρεξη.

Όσον αφορά τις προοπτικές του Τμήματος, είναι μεν σημαντικό το ότι οι πτυχιούχοι μπορούν πλέον και εντάσσονται στο ΠΕ4 (φυσικών, χημικών, γεωλόγων, βιολόγων, από τώρα και γεωγράφων) αλλά αυτό δεν συνιστά και κάτι το ιδιαίτερο από μόνο του (με δεδομένο πως οι αντιστοιχες θέσεις στο δημόσιο τομέα θα ειναι ελάχιστες).

Θα μπορούσε το τμήμα να λειτουργήσει σαν "προπτυχιακή βάση" ώστε οι απόφοιτοι να διεκδικήσουν επιπλεον ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν από τη σχολή σε συδυασμό με περαιτέρω εξιδικευσεις σε GIS συστήματα (τα οποία μπορεί να έχουν εφαρμογή από τη χαρτογράφηση και τις περιβαλλοντικές μελέτες μέχρι και τη διαφήμιση).
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
redirect why people cheat dating for married men
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
affairs with married men what makes married men cheat go
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 3934 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Collapse]
- - Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Σχόλια (1)
 Κύριε Κουτρούμπελη,με 8819 μόρια έχω πιθανότητες;
pill for abortion online website abortion pills
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
click here married affairs percent of women that cheat
open buy generic viagra viagra soft how to take
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 3853 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
αναστασια τσουμανη Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
οι μεταγραφες ποτε ξεκινανε και τι χρειαζεται ?
Υποβλήθηκε πριν από 2688 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας