ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι πενταετούς (5ετούς) φοίτησης και καλύπτει τον χώρο της Ενέργειας, της Ηλεκτρονικής του Αυτομάτου Ελέγχου, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπολογιστών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό Τμήμα το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη και την βιομηχανία.

Οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το τμήμα, αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ


Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσφέρει τις παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Υπολογιστών
 • Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής 


Ακολουθούν αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Λογισμός Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Φυσική
 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Ηλεκτροτεχικά Υλικά Ι
 • Επιστημονικός Προγραμματισμός με την Γλώσσα Python

Προαιρετικά

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του ΗΜ&ΜΥ
 • Ξένη Γλώσσα I

 

 

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Λογισμός ΙΙ
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Λογική Σχεδίαση
 • Δομές Δεδομένων

Προαιρετικά

 • Ξένη Γλώσσα II

 

 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδική Ανάλυση
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Ηλεκτρονική Ι
 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 • Τεχνικό Σχέδιο

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ι
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Οργάνωση Υπολογιστών
 • Σήματα και Συστήματα
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΙΙ

  

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο ΙΙ
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων
 • Ενεργειακά Συστήματα
 • Αρχές Συγγραφής και Μελέτης Επιστημονικού Κειμένου

 

 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

 • Συστήματα Μετρήσεων
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προαιρετικά

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υποχρεωτικά

 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
 • Ανάλυση ΣΗΕ - Μόνιμη Κατάσταση
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος

Επιλογής Υποχρεωτικά Α' Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Φ/Β Συστήματα
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Κτιριακό Περιβάλλον
 • Μοντελοποίηση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συστημάτων
 • Υλικά και Διατάξεις Εξοικονόμησης και Αποθήκευσης Ενέργειας

Επιλογής Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

  

 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υποχρεωτικά

 • Ανάλυση ΣΗΕ - Μεταβατική Κατάσταση
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
 • Ηλεκτρική Οικονομία
 • Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων Ι

Επιλογής Υποχρεωτικά Α' Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 2 μαθήματα)

 • Αξιοπιστία Συστημάτων
 • Τεχνολογία Φωτισμού
 • Αντικεραυνική Προστασία και Γειώσεις
 • Ασφάλεια Εργασίας και Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας

 

Επιλογής Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 2 μαθήματα)

 • Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υποχρεωτικά

 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

 

Επιλογής Υποχρεωτικά Α' Κατεύθυνσης (επιλέγονται τουλάχιστον 2 και μέχρι 5 μαθήματα)

 • ΣΗΕ - Ευστάθεια Συστημάτων
 • Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων ΙΙ
 • Δίκτυα Διανομής και Διεσπαρμένη Παραγωγή
 • Κινητήρια Συστήματα
 • Αιολικά Συστήματα
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Νέες Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Διατάξεων

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υποχρεωτικά

 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Επιλογής Υποχρεωτικά B' Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων
 • Οπτοηλεκτρονική
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας
 • Ηλεκτρονικές Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας

Προαιρετικό

 • Εργαστήριο Κατασκευής Τυπωμένων Κυκλωμάτων

Επιλογής Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υποχρεωτικά

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου
 • Επιλογής Υποχρεωτικά B' Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)
 • Ρομποτική Ι
 • Βιοϊατρική Πληροφορική
 • Μηχανική Ευχρηστίας
 • Νευρωνικά Δίκτυα
 • Βιοϊατρικά Σήματα και Εφαρμογές
 • Laser: Τεχνολογία και Εφαρμογές
 • Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων

Επιλογής Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υποχρεωτικά

 • Βιομηχανικός Έλεγχος
 • Τεχνητή Όραση

Επιλογής Υποχρεωτικά B' Κατεύθυνσης (επιλέγονται τουλάχιστον 2 και μέχρι 4 μαθήματα)

 • Λογισμικό Συστήματος
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Ρομποτική ΙΙ
 • Προωθημένα Θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής
 • Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά

 • Κεραίες και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Επιλογής Υποχρεωτικά Γ' Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Λογικός Προγραμματισμός
 • Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα
 • Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Οπτικές Επικοινωνίες
 • Τεχνολογίες Πολυμέσων: Ήχος, Εικόνα, Βίντεο
 • Συστήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

 

Επιλογής Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

 

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά

 • Ασύρματα Δίκτυα
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Επικοινωνίες Πολυμέσων

Επιλογής Υποχρεωτικά Γ' Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Διαδίκτυο των Αντικειμένων
 • Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 • Τηλεοπτικά Συστήματα
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Παιχνιδιών
 • Συστήματα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Κατανεμημένα Συστήματα και Νέφη
 • Παράλληλη Επεξεργασία
 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Επιλογής Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις

  

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υποχρεωτικά

 • Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Επιλογής Υποχρεωτικά Γ' Κατεύθυνσης (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης
 • Ευρυζωνικά Δίκτυα και Δίκτυα Νέας Γενιάς
 • Πολυμέσα και Γραφικά στο Διαδίκτυο
 • Ρεαλιστικά Πολυμέσα και Σχεδιοκίνηση
 • Συνεργατική Τεχνολογία & Συστήματα
 • Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Συστήματα Γνώσης

 

Επιλογής Υποχρεωτικά άλλων Κατεύθυνσεων (επιλέγεται τουλάχιστον 1 και μέχρι 3 μαθήματα)

 • Ελεύθερη επιλογή από τα υποχρεωτικά ή και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Σχολή Μηχανικών διαθέτει τα ακόλουθα αυτοδύναμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 1. ΔΠΜΣ «Ενεργειακά Συστήματα»
 2. ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»
 3. ΠΜΣ στην Μηχανική της Πληροφορικής
 4. ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»

 

Διοργανώνει επίσης Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε σύμπραξη με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

 1. ΔΠΜΣ «Επιστήμες & Μηχανική Περιβάλλοντος»
 2. ΔΠΜΣ «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές»

 


ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Τμήματα χορηγούν αντίστοιχα πτυχία στους αποφοίτους τους, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ. Στο μητρώο μελών του ΤΕΕ είναι εγγραμμένοι 11.088 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 3.853 Μηχ/γοι Ηλεκτρ/γοι Μηχανικοί και 1.834 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί. Η ειδίκευση των φοιτητών στο Hardware και τα δίκτυα Η/Υ τους επιτρέπει να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα ως Μηχανικοί Η/Υ, Διαχειριστές Δικτύων, Αναλυτές, Προγρ/στές Συστημάτων, Μελετητές, Τεχνικοί Συστημάτων Η/Υ, Σύμβουλοι Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εισηγητές σε σεμινάρια Πληροφορικής, Τραπεζικοί υπάλληλοι, Καθηγητές στη Β/θμια Εκπαίδευση, αφού δώσουν εξετάσεις, Ερευνητές σε προγράμματα της Ευρωπαίκης Ένωσης. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα. Ακόμη, μπορούν να ακολουθήσουν ελεύθερο επάγγελμα και να εξελιχθούν γρήγορα σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες και μικρές εταιρείες Η/Υ και Software. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να αποκτήσουν Μελετητικό και Εργοληπτικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, όπως όλοι οι Μηχανικοί.



ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ευνοϊκή. Βέβαια με την αναμενόμενη οικοδομική ανάκαμψη καθώς και με την δρομολόγηση μεγάλων δημοσίων έργων, οι επαγγελματίες του είδους μπορούν να δουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πάντως πρόκειται για ένα επάγγελμα νομικά κατοχυρωμένο με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Εξειδικεύσεις που μπορούν να προσφέρουν επαρκέστερη απασχόληση στους πτυχιούχους είναι:
α) Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (Μ.Υ.Σ.),
β) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ),
γ) Φωτοβολταϊκά,
δ) Οι ήπιες μορφές ενέργειας
Για τον κλάδο των Μηχανικών Η/Υ υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές, λόγω του γνωστού Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαίκης Ένωσης στο δημόσιο τομέα (κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τους ιδιωτικούς φορείς), στον τομέα της εκπαίδευσης (λόγω της εισαγωγής της Πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Οι ήδη πτυχιούχοι αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητοι και αμείβονται ικανοποιητικά στον ιδιωτικό τομέα. Για τις αρχές του αιώνα η εξειδίκευση είναι απαραίτητη σε όποιον θέλει να βρει καλά αμειβόμενη εργασία.



ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ειδικοί Ασφάλειας Η/Υ Μηχανικοί δικτύων Μηχανικοί ηπίων μορφών ενέργειας Μηχανικοί Η/Υ Μηχανικοί μικροτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display