ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Στόχος του Τμήματος η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά προσόντα με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ορίζοντες και οι δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Κομβικό στοιχείο ποιότητας των σπουδών του Τμήματος είναι τα καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ, η συνεχής ενασχόλησή τους με την έρευνα, η στενή διασύνδεση με τις δημόσιες και ιδιωτικές παραγωγικές δομές της Κρήτης και της Χώρας, αλλά και οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές του Αγροκτήματος της Σχολής, που ξεπερνά τα 300 στρέμματα στο campus του Ιδρύματος 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

Κάθε φοιτητής παρακολουθεί έξι εξάμηνα μαθημάτων Γενικής Υποδομής και Γεωπονικού Υποβάθρου (Σπουδές Κορμού). Στη συνέχεια, για τα υπόλοιπα 3 εξάμηνα επιλέγει να παρακολουθήσει μια από τις τρεις προσφερόμενες Κατευθύνσεις σπουδών:

 1. Κατεύθυνση Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων
 2. Κατεύθυνση Οπωροκηπευτικών
 3. Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών

 

 

Μαθήματα Κορμού

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εισαγωγή στις Γεωπονικές Επιστήμες
 • Μορφολογία-Ανατομία Φυτών
 • Γενική Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ξένη Γλώσσα I

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γενετική
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Ακαδημαϊκής Γραφής στις Γεωπονικές Επιστήμες
 • Γεωργική Μετεωρολογία
 • Συστηματική Βοτανική
 • Μικροβιολογία
 • Βιοχημεία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ξένη Γλώσσα II

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Φυσιολογία Φυτών
 • Γεωργική Εντομολογία
 • Γεωργική Μηχανολογία
 • Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής
 • Εδαφολογία
 • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας I

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γενική Φυτοπαθολογία
 • Γενική Δενδροκομία
 • Γενική Λαχανοκομία
 • Μοριακή Βιολογία & Βιοτεχνολογία
 • Γεωργική Υδραυλική Ι
 • Οικολογία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Βιολογική Γεωργία
 • Ζιζανιολογία
 • Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων
 • Ειδική Λαχανοκομία
 • Φυσιολογία Ανάπτυξης Φυτών
 • Βελτίωση Φυτών

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ειδική Εντομολογία
 • Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών
 • Θρέψη Φυτών - Γονιμότητα Εδαφών
 • Ελαιοκομία - Μεσογειακές Δενδρώδεις Καλλιέργειες
 • Γεωργική Φαρμακολογία
 • Ανθοκομία
 • Πρακτική Άσκηση

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου
 • Αμπελουργία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 2ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ + 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ποιότητα και Συστήματα Πιστοποίησης Γεωργικής Παραγωγής
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στη Γεωργία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 2ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ + 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μελισσοκομία
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜ: 2ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ + 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • Γεωργική Ζωολογία
 • Θέματα Γεωργικής Φαρμακολογίας
 • Νέες Τεχνολογίες στη Γενετική Βελτίωση Φυτών
 • Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • Ασθένειες Ανθοκηπευτικών Καλλιεργειών
 • Παράγοντες Καταπόνησης Φυτών
 • Διαγνωστική Φυτοπροστασία

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας

 

 

Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • Γεωλογία – Υδρογεωλογία
 • Υδρο-μετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή
 • Γεωργική Υδραυλική ΙΙ - (Αντλήσεις - Γεωτρήσεις)
 • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και Επαναχρησιμοποίηση

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Εξοπλισμός
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Γεωργία
 • Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στη Γεωπονία

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 

 

Γ' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Κήπων και Πάρκων (Αρχιτεκτονική Τοπίου)
 • Τροπικά & Υποτροπικά Καρποφόρα Δένδρα
 • Αγροοικολογία

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • Ειδική Αμπελουργία-Αμπελογραφία
 • Αρωματικά - Φαρμακευτικά Φυτά
 • Επιχειρηματική Ανθοκομία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

 • Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γεωργικές Βιομηχανίες
 • Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
 • Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Συστήματα Τροφίμων
 • Τεχνολογία in vitro Καλλιέργειας Φυτών
 • Χημεία Τροφίμων
 • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας II
 • Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων
 • Καλλιέργειες εκτός Εδάφους
 • Διαχείριση Εδαφών
 • Φυσική
 • Γεωργικός Πειραματισμός
 • Γενική Γεωργία
 • Διαχείριση Οικοσυστημάτων
 • Αγγλική Γεωπονική Ορολογία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να απασχοληθούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες και οργανισμούς των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον Οργανισμό Βάμβακος, στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού, στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π., στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού τελειώσουν τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, αγροκτήματα, αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων κ.ά.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να ανοίξουν κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων, γραφείο γεωτεχνικών μελετών κ.λπ.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώνεται παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη φυτική παραγωγή της χώρας μας πλήττει βέβαια τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Δημιουργούνται, όμως, ολοένα και περισσότερες σύγχρονες μονάδες φυτικής παραγωγής, όπου η παρουσία των Γεωπόνων είναι απαραίτητη.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill onli
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display