ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι δομημένο πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς με κατευθύνσεις:

  • Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

και συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, πληροφορικής, οικονομίας και μάρκετινγκ.

Eίναι αντίστοιχο με το Τμήμα Δ.Ε.Τ. του Ο.Π.Α. με την υψηλότερη βάση στο 4ο επιστημονικό πεδίο και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων λόγω του γενικού του γνωστικού αντικειμένου. Λόγω των κατευθύνσεων του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργαστούν και σε οποιαδήποτε θέση στην επιχείρηση όπως στη διοίκηση, στο τμήμα μάρκετινγκ και στο τμήμα πληροφορικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθηματική Ανάλυση

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

 Εισαγωγή στην πληροφορική

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιθανότητες και Στατιστική

Μάρκετινγκ

Αρχές Λογιστικής

 Δομημένος Προγραμματισμός

Γραμμική Άλγεβρα και Διακριτά Μαθηματικά


Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρησιακή Έρευνα

 Εφαρμοσμένη Στατιστική

 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Χρηματοοικονομική Λογιστική


Δ’ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Βάσεις Δεδομένων

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης


Ε’ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Διοίκηση Ποιότητας

Μηχανική Μάθηση

Επιχειρησιακή Διαδικτύωση και Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Πληροφοριακά Συστήματα


ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Τεχνολογία Λογισμικού

Διαχείριση και επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδομένων

Και τα δύο μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Οργάνωση Υπολογιστών και Λειτουργικά Συστήματα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών

Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου

 Σχεδιασμός και Βέλτιστη Εμπειρία Χρήση (UX)


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Επιχειρηματική Αναλυτική

Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Και δύο μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω:

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Ανάλυση Χρονοσειρών

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Έμπειρα Συστήματα

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών


Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πτυχιακή Εργασία

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Δύο Μαθήματα Επιλογής από τα παρακάτω:

Πρακτική Άσκηση

Προχωρημένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Οπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων

Επιχειρηματική Ευφυΐα & Διαχείριση Γνώσης

Προχωρημένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης


ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Ηγεσία και Οργανωτική Ψυχολογία

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

 Και δύο μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω:

Διεθνή Οικονομικά και Αγορές

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία

Διαχείριση και επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Δύο Μαθήματα Επιλογής από τα παρακάτω:

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο

Ανάλυση Χρονοσειρών

Έμπειρα Συστήματα

Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 Πτυχιακή Εργασία

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 Δύο Μαθήματα Επιλογής από τα παρακάτω:

Πρακτική Άσκηση

Προχωρημένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Οπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Προχωρημένα θέματα υπολογιστής Νοημοσύνης


ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

 Συμπεριφορά Καταναλωτή

Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου

Και δύο μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Διαχείριση και επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδομένων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών

Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία

Ηγεσία και Οργανωσιακή Ψυχολογία


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Διαφημιστική Εκστρατεία και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Και δύο μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω:

Επιχειρηματική Αναλυτική

Ανάλυση Δεδομένων Μάρκετινγκ

Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σχεδιασμός Δημιουργικού και Διαφημιστικών Μηνυμάτων

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών


 Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Δύο Μαθήματα Επιλογής από τα παρακάτω:

Πρακτική Άσκηση

Προχωρημένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός και Κινούμενο Σχέδιο

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Οπτική και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων

Νέες Τεχνολογίες & Μάρκετινγκ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΤ λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής 

Οι ειδικότητες αιχμής του Τμήματος ΔΕΤ είναι:

Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες

Logistics και Μεταφορές

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστημάτων

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα)

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων

Τεχνολογία Λογισμικού

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Βάσεις Δεδομένων

Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης

Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Επιχειρηματική Στρατηγική 

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display