ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο). 

Η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί 4 έτη (8 εξάμηνα), ενώ από το 3ο έτος (5ο εξάμηνο) οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δύο (2) προχωρημένων κατευθύνσεων:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)
  • Διοίκηση Τουρισμού (ΔΤ)

 
Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τουρισμού, του μεγαλύτερου τομέα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, ο οποίος συνεισφέρει σχεδόν το 31% του εγχώριου Α.Ε.Π. και το 26% της συνολικής απασχόλησης.

Το νεοσύστατο Τμήμα είναι το μοναδικό στην Κρήτη που προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στον τουρισμό, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα ετών των φορέων και επιχειρήσεων του νησιού, για παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών στον τουρισμό. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι σύγχρονο, καινοτόμο και δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Το τμήμα παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν μία επιτυχημένη καριέρα σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.


Αρχές Νέου Προγράμματος Σπουδών

Τα μαθήματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν και κατανέμονται σε 8 ακαδημαικά εξάμηνα. 

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα, με εξαίρεση τα δυο πρώτα εξάμηνα όπου τα μαθήματα είναι έξι (6) ανά εξάμηνο, λόγω της προσθήκης της ξένης γλώσσας (Αγγλικά). Η επιτυχής εξέταση στα δύο μαθήματα Αγγλικών είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου, χωρίς να υπολογίζεται ο βαθμός τους στο βαθμό πτυχίου. Τα μαθήματα των Αγγλικών θα αναγράφονται στο παράρτημα του πτυχίου (diploma supplement).

Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 6 διδακτικές μονάδες (ECTS), με εξαίρεση τα Αγγλικά που αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές μονάδες. Το σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι σαράντα δυο (42) που κατανέμονται σε τριάντα δύο (32) βασικά μαθήματα, οκτώ (8) μαθήματα επιλογής και τα δυο (2) μαθήματα Αγγλικών. Ο φοιτητής συμπληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα σαράντα (42) μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον αντίστοιχο απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (240 ECTS).

Από το τρίτο έτος (5ο εξάμηνο), το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές  δύο κατευθύνσεις:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων, και
  • Διοίκησης Τουρισμού,

ώστε κάθε φοιτητής να επιλέξει τον προσανατολισμό που θέλει να έχει στις σπουδές του και στη μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ένας φοιτητής, στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος του πτυχίου και η προχωρημένη κατεύθυνση. Οι δυο κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής και έχουν κοινά μαθήματα τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα των σπουδών.

Τα μαθήματα επιλογής ξεκινούν στο πέμπτο (5ο) εξάμηνο σπουδών, δηλαδή κατά την έναρξη της επιλεγόμενης κατεύθυνσης. Τα μαθήματα επιλογής είναι διαφορετικά για τις δυο κατευθύνσεις και χωρίζονται σε μαθήματα επιλογής χειμερινού και μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές θα δηλώνουν κάθε εξάμηνο από το 5ο και μετά, δυο (2) επιλογής ανά εξάμηνο από τις αντίστοιχες λίστες (ανάλογα με το εάν το εξάμηνο είναι χειμερινό ή εαρινό). Οι φοιτητές μπορούν να εξετάζονται σε κάποιο μάθημα επιλογής για όσο καιρό το Τμήμα προσφέρει το μάθημα αυτό, καθώς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος θα ορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανάλογα με τις συνθήκες.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν πτυχιακή, ερευνητική εργασία, την οποία μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής στη θέση δυο (2) μαθημάτων επιλογής, στο 7ο ή στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών στο προτελευταίο ή/και στο τελευταίο έτος των σπουδών τους (ή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας.

Προϋπόθεση για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης είναι η ύπαρξη των κατάλληλων προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ ή Erasmus+ στο εξωτερικό) και η διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής μέσω των προγραμμάτων αυτών. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, αυτή θα αντιστοιχεί σε ένα (1) μάθημα επιλογής ανά τρεις μήνες πρακτικής άσκησης για τη λήψη του πτυχίου. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση έως δύο φορές (μια στην Ελλάδα και μια στο εξωτερικό).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Γενικές Αρχές Λογιστικής

Οικονομική 

Εισαγωγή στη Πληροφορική

Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δίκαιο Επιχειρήσεων I

Business English I


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Οικονομική ΙΙ

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οικονομική Γεωγραφία


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές Marketing

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Διοικητική Λογιστική

Μεθοδολογία Έρευνας


Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

 Ανάλυση Αποφάσεων

Στρατηγική Επιχειρήσεων

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου


ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοικητική Δεοντολογία & Πρακτική

Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου


Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ


Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ

Διοίκηση Έργου

Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου


Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

Β2Β Μάρκετιγκ

Αξιολόγιση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1ο Εξάμηνο

Γενικές Αρχές Λογιστικής

Οικονομική Ι

Εισαγωγή στη Πληροφορική

Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δίκαιο Επιχειρήσεων I

Business English I

 

 

2ο Εξάμηνο

Οικονομική (Μακροοικονομική)

Στατιστική Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική λογιστική

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οικονομική Γεωγραφί

Business English II

 

 

3ο Εξάμηνο

Αρχές Marketing

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων

 

4ο Εξάμηνο

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Διοικητική Λογιστική

Μεθοδολογία Έρευνας


5ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Τουριστική Βιομηχανία

Μεταφορές και Τουρισμός

Οικονομική της Τουριστικής Βιομηχανίας

2 Μάθηματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

 

6ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Marketing Υπηρεσιών Τουρισμού

2 Μάθηματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου


7ο Εξάμηνο

Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις

Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό

Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης

2 Μάθηματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου8ο Εξάμηνο

Revenue Management

Digital Marketing στον Τουρισμό

Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών

2 Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα προσφέρει ολοκληρωμένες σπουδές στον τουρισμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων, δεδομένου ότι πέραν του βασικού τίτλου σπουδών προσφέρει:

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».
  • Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» (σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών).
  • Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού και της διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού και της διοίκησης επιχειρήσεων.ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα δύνανται να απασχοληθούν ως στελέχη στις παρακάτω επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς:

1. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως σε ξενοδοχεία και λοιπές επιχειρήσεις φιλοξενίας, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, πρακτορεία (φυσικά και διαδικτυακά), σε φορείς διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων και ως στελέχη σε τομείς που αφορούν τη διοίκηση, το marketing, την οργάνωση και τις πωλήσεις.

2. Στο δημόσιο τομέα, όπως στο Υπουργείο Τουρισμού, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Επιπλέον στα γραφεία τουρισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών), ως στελέχη που πραγματεύονται ζητήματα σχεδιασμού διοίκησης και πολιτικής του τουρισμού, καθώς και θέματα στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης τουριστικών προορισμών.

Ως αυτοαπασχολούμενοι στην τουριστική βιομηχανία:

1.Σε λογιστικά γραφεία ή σε λογιστήρια τουριστικών επιχειρήσεων.

2. Σε αναπτυξιακές εταιρείες, ως μελετητές και σύμβουλοι τουρισμού και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης.

3. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την τουριστική εκπαίδευση, ως καθηγητές, ερευνητές και εκπαιδευτές στις αντίστοιχες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης τουριστικών σπουδών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display