ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εδρεύει στο Ηράκλειο και προσφέρει Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και η Πληροφορική.

Στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος από την αγορά εργασίας, είναι ιδιαίτερα υψηλή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α'ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Μικροοικονομική

Αστικό Δίκαιο

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Πληροφορική

Αγγλικά Ι


Β’ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μακροοικονομική

Εμπορικό Δίκαιο

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οικονομικά Μαθηματικά

Αγγλικά ΙΙ


Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Δημόσια Οικονομική

Ειδικά Θέματα Δικαίου

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ι

Marketing

Αγγλικά ΙΙΙ


Δ’ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Κόστους

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Επιχειρησιακή Έρευνα

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΙΙ

Αγγλικά ΙV


Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Φορολογική Λογιστική Ι

Διοικητική Λογιστική Ι

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Παράγωγα Προϊόντα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνων

Ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε/Υ) από τα:

Λογιστική Εταιρειών

Τραπεζική Χρηματοοικονομική

Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα


ΣΤ’ΕΞΑΜΗΝΟ

Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων

Φορολογική Λογιστική ΙΙ

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Υ

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε/Υ) από τα :

Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Διοικητική Οικονομική

Στρατηγικό Μάνατζμεντ


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ελεγκτική Ι

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο

Ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό (Ε/Υ) από τα :

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη

Ηγεσία


Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Πτυχιακή Εργασία =2 Μαθήματα

Πρακτική Άσκηση =2 Μαθήματα

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διοικητική Λογιστική ΙI

Ελεγκτική ΙΙ

Αγορές Εμπορευμάτων

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική Έρευνας

Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Πέραν του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα προσφέρει και δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε επίπεδο Masters:

  • Το ένα με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική», διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων, έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται από κοινού με το αντίστοιχο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Το δεύτερο με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, έχει σχεδιασθεί και προσφέρεται αυτοδύναμα.

Τα δύο αυτά προγράμματα έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στην ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος και έχουν κατακτήσει την θετική ανταπόκριση των ακαδημαϊκών και παραγωγικών φορέων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κινητικότητας διδασκομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, φοιτητές του Τμήματος μεταβαίνουν στο εξωτερικό όπου πραγματοποιούν μέρος των σπουδών τους ή πρακτική άσκηση και επιστρέφουν με εμπειρίες ζωής, ενώ ορισμένοι επιλέγουν στη συνέχεια να παραμείνουν εκεί για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εργασία.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος από την αγορά εργασίας, είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Σημαντικό μέρος των πτυχιούχων (πλέον του 85%) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, όπως για παράδειγμα στις

οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων,

τμήματα λογιστηρίων εταιριών,

σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία,

στον εσωτερικό έλεγχο εταιριών,

ως εξωτερικοί ελεγκτές,

στην ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων,

δανειακών και ασφαλιστικών κινδύνων,

ως χρηματοοικονομικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι. 

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display