ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα έχει ως βασικούς του στόχους:

– την κατάρτιση καλά εκπαιδευμένων πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων που να είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία τομείς της ελληνικής οικονομίας που ασχολούνται με τα τρόφιμα,

– την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης γνώσης που αφορά την Επιστήμη και τη Τεχνολογία των Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται από το προσωπικό του.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα (διαλέξεις και ασκήσεις πράξης) και εργαστηριακά μαθήματα. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και την Πρακτική Άσκηση (6 μηνών).

Ακολουθούν αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
 • ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι - ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ & ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ­ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ &
 • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠAΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ­ΛΑΧΑΝΙΚ.
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ &ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ­ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΫΛΙΚΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΕΞΕΙΔΙΚ. ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες Υπουργείων (Γεωργίας, Εμπορίου, Βιομηχανίας κ.ά.), στην αγορανομία, σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων κ.ά.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων ως υπεύθυνοι τμημάτων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, σε μονάδες αποθήκευσης - συντήρησης και διακίνησης τροφίμων, σε συνεταιρισμούς, κ.λπ.

ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν ιδρύοντας δικό τους εργαστήριο, να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου τροφίμων.

 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τεχνολόγων Τροφίμων

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display