ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το πενταετούς φοίτησης Τμήμα Γεωπονίας ιδρύθηκε το 2019 (Ν. 4610/ΦΕΚ Α 70). Αποστολή του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια και μετάδοση γνώσεων στον ευρύτερο πεδίο των γεωπονικών σπουδών μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει βασικά αντικείμενα των γεωπονικών επιστημών και των εφαρμογών τους σε όλες τις δραστηριότητες του φυτικού και του ζωικού τομέα παραγωγής, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, καθώς και στις εμπορικές επιχειρήσεις της γεωργίας και των τροφίμων (φυτικής και ζωικής προέλευσης) που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό, αστικό και περιαστικό χώρο.

Το ευρύ φάσμα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οικοδομούνται στην αρχή, σε συνδυασμό με την μετέπειτα εξειδίκευση, καθώς και με την εξάμηνη πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται κατά το δέκατο εξάμηνο, και τη διπλωματική εργασία που οι φοιτητές εκπονούν στο τέλος των σπουδών τους, καθιστούν τους απόφοιτους ικανούς να ανταπεξέλθουν σε ένα μεγάλο σύνολο των γεωπονικών εφαρμογών και των διαφοροποιημένων επαγγελματικών ενασχολήσεων.

Παράλληλα, η δομή του προγράμματος εξασφαλίζει το αναγκαίο γενικό και ειδικό γνωστικό υπόβαθρο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του Τμήματος να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε μεταπτυχιακές σπουδές, επιλέγοντας από πλήθος διαθέσιμων συναφών και συγγενών επιστημονικών εξειδικεύσεων

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το Τμήμα Γεωπονίας υποδιαιρείται σε τρεις κατευθύνσεις:

α.  Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

β. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

γ. Φυτικής Παραγωγής

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Χημεία
 • Αρχές Οικονομικής
 • Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία
 • Γενική Γεωργία
 • Φυσική και Αγρομετεωρολογία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

 • Αγροτική Οικονομία
 • Αγροτική Κοινωνιολογία
 • Γεωργική Στατιστική
 • Μικροβιολογία
 • Εδαφολογία
 • Γεωργικά Μηχανήματα
 • Ξένη Γλώσσα 1

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

 • Ανατομία – Μορφολογία Φυτών
 • Γονιμότητα Εδαφών – Θρέψη Φυτών & Λιπάσματα
 • Ανατομία Ζώων
 • Αρχές Διατροφής Ζώων
 • Γεωργική Πολιτική
 • Επιλογής 1
 • Ξένη Γλώσσα 2*

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

 • Φυσιολογία Φυτών
 • Γενετική
 • Αγροτικές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμοί
 • Γεωργική Λογιστική
 • Φυσιολογία Ζώων
 • Επιλογής 2
 • Επιλογής 2

 1. Μαθήματα Επιλογής Κορμού Χειμερινού Εξαμήνου
 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα
 • Βιολογία
 • Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο
 • Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Ιπποτροφία 1. Μαθήματα Επιλογής Κορμού Εαρινού Εξαμήνου
 • Βιοχημεία
 • Γεωργικός Πειραματισμός
 • Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς
 • Μελισσοκομία
 • Μάνατζμεντ Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων
 • Συλλογικές Δράσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Συστηματική Βοτανική
 • Τουρισμός Υπαίθρου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

2.1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

 • Γεωργική Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
 • Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων
 • Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Επιλογής 3
 • Επιλογής 3

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

 • Γεωργική Οικονομική
 • Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργία
 • Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Γεωργία
 • Γεωργική Οικονομική Στατιστική
 • Γεωργική Εκτιμητική
 • Επιλογής 4
 • Επιλογής 4

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • Οικονομική της Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς
 • Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων
 • Επιλογής 3
 • Επιλογής 3

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών
 • Διάχυση Καινοτομιών και Γεωργική
 • Συμβουλευτική
 • Διαχείριση Ποιότητας στη Γεωργία
 • Οικονομική Περιβάλλοντος και Πολιτική
 • Επιλογής 4
 • Επιλογής 4

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

 • Γεωργοοικονομικές Μελέτες
 • Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
 • Επιλογής 3
 • Διπλωματική Εργασία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση (1 Μαρτίου – 31 Αυγούστου)

 

2.1.1. Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Χειμερινού Εξαμήνου

 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα
 • Αλιεία και Αλιευτικά Αποθέματα
 • Ανθοκομία - Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Αριστοποίηση Γεωργικής Παραγωγής
 • Βιολογική Γεωργία
 • Βιολογική Κτηνοτροφία
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο
 • Γεωργικά Φάρμακα
 • Γεωργική Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
 • Γεωργικό Δίκαιο
 • Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τροφίμων
 • Εκτροφή Κουνελιών και Γουνοφόρων Ζώων
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Αγροδιατροφικό Τομέα
 • Καλλωπιστικά Φυτά Εσωτερικών Χώρων
 • Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Μεταχείριση Αγροτικών Προϊόντων
 • Νομοθεσία Τροφίμων
 • Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Οικονομική Ζωικής Παραγωγής
 • Σηροτροφία
 • Σχεδίαση Κήπων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα
 • Τιμές Γεωργικών Προϊόντων


2.1.2. Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Εαρινού Εξαμήνου

 • Γεωργική Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Γεωργική Οικολογία
 • Ειδική Φυτοπαθολογία
 • Εφαρμοσμένη Εντομολογία
 • Ζιζανιολογία
 • Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων
 • Κηποκομία - Κηποτεχνία Καλλωπιστικών Φυτών
 • Μάνατζμεντ Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων
 • Μελισσοκομία
 • Ξένη Γλώσσα - Αγροτο-οικομική Ορολογία
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Οικονομική Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Πληροφοριακά Συστήματα στην Γεωργία
 • Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων
 • Σαλιγκαροτροφία
 • Συλλογικές Δράσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Τουρισμός Υπαίθρου

 

2.2. Μαθήματα Κατεύθυνσης Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

 • Εφαρμοσμένη Διατροφή Ζώων
 • Πτηνοτροφία
 • Χοιροτροφία
 • Φυσιολογία Αναπαραγωγής Ζώων
 • Τεχνολογία Κρέατος
 • Επιλογής 3
 • Επιλογής 3

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

 • Βοοτροφία
 • Προβατοτροφία – Αιγοτροφία
 • Παθολογία Ζώων
 • Παρασιτολογία Ζώων
 • Τεχνολογία Ζωοτροφών
 • Επιλογής 4
 • Επιλογής 4

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • Γενετική Βελτίωση Ζώων
 • Ιχθυολογία
 • Κτηνοτροφία Ακριβείας
 • Φαρμακολογία
 • Επιλογής 3
 • Επιλογής 3

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής Ζώων
 • Γαλακτοκομία
 • Διαχείριση και Βελτίωση Βοσκοτόπων
 • Εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης Ζώων
 • Επιλογής 4
 • Επιλογής 4

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

 • Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων
 • Εκτροφή Υδρόβιων Ζώων
 • Νοσήματα και Υγιεινή Ζώων
 • Επιλογής 3
 • Διπλωματική Εργασία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση (1 Μαρτίου – 31 Αυγούστου)

 


2.2. Μαθήματα Κατεύθυνσης Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

2.2.1. Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Χειμερινού Εξαμήνου

ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο, 7ο και 9ο

 • Αλιεία και Αλιευτικά Αποθέματα
 • Βιολογική Κτηνοτροφία
 • Βιομηχανικά – Ενεργειακά Φυτά
 • Γεωργοοικονομικές Μελέτες
 • Ειδική Μικροβιολογία
 • Εκτροφή Θηραμάτων
 • Εκτροφή Κουνελιών και Γουνοφόρων Ζώων
 • Ευζωΐα και Ηθολογία Ζώων
 • Ιπποτροφία
 • Μέθοδοι Γενετικής Αξιολόγησης Ζώων
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικός Σχεδιασμός
 • Μοριακή Βιολογία
 • Οικονομική Ζωικής Παραγωγής
 • Σιτηρά – Ψυχανθή

 

2.2.2. Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Εαρινού Εξαμήνου

ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο και 8ο

 • Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά
 • Βιοτεχνολογία – Βιομηχανική
 • Βιοχημεία
 • Γεωργική Οικολογία
 • Διατροφικά – Μεταβολικά Νοσήματα Ζώων
 • Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς
 • Κτηνοτροφικά Φυτά
 • Μάνατζμεντ Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων
 • Μελισσοκομία
 • Ποιότητα και Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 • Σαλιγκαροτροφία
 • Σηροτροφία
 • Συστηματική Βοτανική
 • Υδάτινα οικοσυστήματα
 • Φυσιολογία Θρέψης Ζώων

 

2.3. Μαθήματα Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

 • Γεωργική Υδραυλική
 • Βελτίωση Φυτών
 • Γενική Δενδροκομία
 • Σιτηρά – Ψυχανθή
 • Λαχανοκομία
 • Επιλογής 3
 • Επιλογής 3

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

 • Αρδεύσεις – Στραγγίσεις
 • Γεωργική Οικολογία
 • Ζιζανιολογία
 • Ειδική Δενδροκομία
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Επιλογής 4
 • Επιλογής 4

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • Βιομηχανικά – Ενεργειακά Φυτά
 • Γενική Φυτοπαθολογία
 • Αμπελουργία
 • Γενική Εντομολογία
 • Επιλογής 3
 • Επιλογής 3

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά
 • Ειδική Φυτοπαθολογία
 • Σποροπαραγωγή και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Εφαρμοσμένη Εντομολογία
 • Επιλογής 4
 • Επιλογής 4

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

 • Ελαιοκομία
 • Γεωργικά Φάρμακα
 • Ανθοκομία - Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Επιλογής 3
 • Διπλωματική Εργασία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση (1 Μαρτίου – 31 Αυγούστου)

 

 

2.3.1. Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Χειμερινού Εξαμήνου

 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
 • Βιολογική Γεωργία
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Γεωργοοικονομικές Μελέτες
 • Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Εφαρμοσμένη Υδρολογία
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Αγροδιατροφικό Τομέα
 • Καλλωπιστικά Φυτά Εσωτερικών Χώρων
 • Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων
 • Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Μεταχείριση Αγροτικών Προϊόντων
 • Μηχανική Συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων
 • Σχεδίαση Κήπων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα

 

2.3.2. Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Εαρινού Εξαμήνου

 • Ακαρολογία
 • Αμπελογραφία
 • Βιοχημεία
 • Γεωργικός Πειραματισμός
 • Διαχείριση Εδαφών - Περιβάλλον
 • Ειδική Ζιζανιολογία
 • Καλλιέργεια Λαχανικών σε Θερμοκήπια
 • Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων
 • Κηποκομία - Κηποτεχνία Καλλωπιστικών Φυτών
 • Κτηνοτροφικά Φυτά
 • Μάνατζμεντ Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων
 • Μελισσοκομία
 • Μηχανήματα Ξήρανσης και Αποθήκευση Αγροτικών Προϊόντων
 • Οικονομική Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων
 • Συλλογικές Δράσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Συστηματική Βοτανική
 • Τουρισμός Υπαίθρου
 • Υδραυλική Υπογείων Υδάτων

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να απασχοληθούν:

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες και οργανισμούς των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον Οργανισμό Βάμβακος, στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού, στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π., στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού τελειώσουν τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, αγροκτήματα, αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων κ.ά.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να ανοίξουν κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων, γραφείο γεωτεχνικών μελετών κ.λπ.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώνεται παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη φυτική παραγωγή της χώρας μας πλήττει βέβαια τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Δημιουργούνται, όμως, ολοένα και περισσότερες σύγχρονες μονάδες φυτικής παραγωγής, όπου η παρουσία των Γεωπόνων είναι απαραίτητη.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display