ΔΡΑΜΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Καταρτίζει επιστήμονες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (παλαιότερα ως ανεξάρτητη Δασολογική Σχολή και Τμήμα Δασολογίας), με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων του έχει συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

Το τμήμα διαχωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

 1. Κατεύθυνση Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας
 2. Κατεύθυνση Διαχείρισης, Προστασίας Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής
 3. Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΛΙΣΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατεύθυνση Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας

 • Μορφολογία –Φυσιολογία Φυτών
 • Συστηματική Βοτανική
 • Δασική Βοτανική (Κωνοφόρα - Πλατύφυλλα)
 • Βιολογία Άγριας Πανίδας
 • Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας
 • Πανίδα και Κοινωνία
 • Οικοστατιστική
 • Γενική Οικολογία
 • Δασική Οικολογία
 • Δασοκομική
 • Λιβαδική Οικολογία
 • Διαχείριση Λιβαδιών
 • Δασική Γενετική
 • Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Ξένη γλώσσα

 

Κατεύθυνση Διαχείρισης, Προστασίας Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής

 • Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Βιομάζα
 • Δασική Βιομετρία
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Δασικών Πόρων (Ι)
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Δασικών Πόρων (ΙΙ)
 • Δασική Οικονομία- Εκτιμητική & Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Δασική – Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Χημεία & Χημικά Προϊόντα Ξύλου
 • Δασική Νομοθεσία
 • Δασική Οδοποιία
 • Τοπογραφία – Αποτυπώσεις –Χαράξεις
 • Διαχείριση Λεκανών Απορροής
 • Υδρογεωμορφολογία και Υδρολογικές Καταστροφές
 • Αντιμετώπιση Υδρολογικών Καταστροφών & Έργα – Μέθοδοι Προστασίας
 • Δασικές Πυρκαγιές
 • Δασική Εντομολογία
 • Δασική Παθολογία

 

Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου

 • Αστική Οικολογία
 • Ερευνητική Μεθοδολογία
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Σχεδίαση σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Εδαφολογία
 • Τεχνολογία Ξύλου & Βιοσυνθετικά Υλικά
 • Ξύλο & Αστικό Πράσινο
 • Καλλωπιστικά Φυτά
 • Αποκατάσταση Τοπίου
 • Δασοκομία Πόλεων
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική
 • Ανάλυση & Σύνθεση Τοπίου
 • Σχεδιασμός Πρασίνου
 • Μαθηματικά
 • Αξιολόγηση & Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει δέκα (10) , επτά (7) από την κατεύθυνση επιλογής και τρία (3) από τις άλλες δύο.. Τα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται σε τρεις κατευθύνσεις. Τα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται από το 5ο μέχρι και το 9ο εξάμηνο σπουδών.

Κατεύθυνση Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας

 • Βιολογία Διατήρησης
 • Εκτροφή Θηραματικών Ειδών
 • Ορνιθολογία
 • Δασική Γενετική & Προσαρμογή- Εξέλιξη των Πληθυσμών
 • Οικολογία & Διαχείριση Εισβλητικών Ειδών
 • Βιολογία Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων
 • Γεωβοτανική
 • Εξελικτική Βιολογία
 • Φωτογράφηση Τοπίου & Άγριας Ζωής
 • Αγροδασοπονία
 • Σχεδιασμός Μελετών στην Άγρια Πανίδα: Θεωρία & Πράξη
 • Μοριακή Βιολογία
 • Οικολογία Συμπεριφοράς Ζώων
 • Προστασία Ευαίσθητων Οικοσυστημάτων από την Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Μοντελοποίηση

 

 

Κατεύθυνση Διαχείρισης, Προστασίας Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής

 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων
 • Μετεωρολογία- Κλιματολογία-Κλιματική Αλλαγή
 • Ανάλυση και Διαχείριση Mετεωρολογικών Καταστροφών
 • Διαχείριση Χιονιού
 • Μανιταρολογία
 • Διαχείριση & Προστασία Ημιυδάτινων Οικοσυστημάτων
 • Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων
 • Διαχείριση Δασικών Ενεργειακών Πόρων
 • Γεωλογία
 • Φυσική
 • Οικοϋδρολογία & Εφαρμογές της
 • Οικοσυστημικές Προσεγγίσεις για τον Μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής
 • Δείκτες Προσδιορισμού Κλιματικής Αλλαγής

 

 

Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου

 • Αρδεύσεις στο Αστικό Περιβάλλον
 • Οργάνωση και Διαχείριση Φυτωρίου
 • Δομικά Υλικά & Στοιχεία Σκυροδεματος
 • Δασική Αναψυχή – Οικοτουρισμός
 • Ψηφιακή Φωτογραμμετρία
 • Ευρωπαϊκά & Τροπικά Ξύλα
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική
 • Χημεία
 • Σχεδίαση σε ψηφιακά περιβάλλοντα (3D)
 • Αρχές Χωρικής Ανάλυσης
 • Δασοτεχνικά Έργα
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στο Τμήμα μας λειτουργούν με επιτυχία τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 1. Άνθρωπος και Νερό
 2. Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου, Διιδρυματικό σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ
 3. Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, Διιδρυματικό σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι Δασολόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Διευθύνσεις Δασών και Νομαρχιών και σε υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην Εκπ/ση: ως καθηγητές στη Μέση Εκπ/ση, αφού αποφοιτήσουν από τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε συνεταιρισμούς, ιδιωτικά δάση, δασικές βιομηχανίες κ.ά. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Βιοοικολόγος
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display