ΚΙΛΚΙΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος είναι:

• να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να αναπτύξουν την τέχνη, να βασιστούν στην επιστήμη, να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, για να σχεδιάσουν λειτουργικά και καινοτομικά προϊόντα Ένδυσης με προστιθέμενη αισθητική, τεχνολογική ή οικολογική αξία.

• να παρέχει στους φοιτητές του ανταγωνιστικές γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στον κλάδο της Ένδυσης τόσο σε επίπεδο βιομηχανίας, αλλά και σε ακαδημαϊκό πλαίσιο.

• να προάγει την Έρευνα σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με τον Σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων Κ/Υ & Ένδυσης, καθώς και την Αισθητική τους.

• να διατηρεί και να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελλαδικού χώρου σε ό, τι αφορά το Ένδυμα, το Ύφασμα και τις τεχνικές τους, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσα από τοπικές παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνία.

• να συνεισφέρει αισθητικά στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό παραδοσιακών διαδικασιών Σχεδιασμού και κατασκευής Ενδύματος, με τη χρήση της Τεχνολογίας και στο πλαίσιο των διεθνών τάσεων.

• να συνεισφέρει σε μία σύγχρονη στάση και φιλοσοφία σε ό, τι αφορά τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του Ενδύματος, ως προϊόν αειφορίας και πολιτισμικής κληρονομιάς.

ΠΡΟΠΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (8 ΕΞΑΜΗΝΑ)

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Πρώτο εξάμηνο σπουδών

 • Ελεύθερο Σχέδιο
 • Αρχές και Εφαρμογές Σωματομετρίας
 • Ιστορία Τέχνης και Ενδύματος I
 • Φυσική και Χημεία Υλικών & Χρωμάτων
 • Αρχές Ψηφιακού Σχεδιασμού
 • Μαθηματικές Μέθοδοι στον Σχεδιασμό

 

Δεύτερο εξάμηνο σπουδών

Χρώμα και ΣύνθεσηΜοτίβου

Σχεδιασμός Προϊόντος Ένδυσης

Ιστορία Τέχνης καιΕνδύματος ΙΙ

Επιστήμη Ινών και Ινοδομών

Τεχνικό Σκίτσο

Αρχές Κατασκευής Ενδύματος

 

Τρίτο εξάμηνο σπουδών

 • Πρόγνωση και Σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός καιΤεχνολογία Προτύπων ΕνδύματοςΙ
 • Ιστορία Σύγχρονης Μόδας
 • Υφασματολογία
 • Ψηφιακός Σχεδιασμός Υφάσματος
 • Αρχές Μάρκετινγκ Ένδυσης

 

Τέταρτο εξάμηνο σπουδών

 • Σύλληψη και Ανάπτυξη Σχεδιαστικής Ιδέας
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία Προτύπων Ενδύματος ΙΙ
 • Σημειολογία του Στυλ
 • Κλωστ/γικές Επεξεργασίες
 • Στατιστική Κλ/γίας και Ένδυσης
 • Στρατηγικές Επικοινωνίας και Προβολής

 

Πέμπτο εξάμηνο σπουδών

 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία Προτύπων Eνδύματος ΙΙΙ
 • Αισθητικές Θεωρίες
 • Μέθοδοι Κοστολόγησης
 • Έλεγχος Ποιότητας Ι
 • Διαχείριση Επωνυμίας (Brand Management)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ 3

 • Τεχνικές Υψηλής Ραπτικής στην Ένδυση
 • Διαχείριση Διαδικασιών Παραγωγής Ένδυσης
 • Εταιρικές Αγορές στο Λιανικό Εμπόριο

 

Έκτο εξάμηνο σπουδών

 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδιασμού Προτύπων
 • Σύγχρονη Τέχνη και Design
 • Εικονικό πρωτότυπο
 • Έλεγχος Ποιότητας ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΑΠΟ 6

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συλλογών Ενδυμάτων
 • Ευφυή Συστήματα στην Ένδυση
 • Visual Merchandising
 • Η Επικοινωνία του Ενδύματος
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ένδυση

 

Έβδομο εξάμηνο σπουδών

 • Ελληνικός Λαϊκός πολιτισμός και Ενδυμασία
 • Συμπεριφορά καταναλωτή Μόδας
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ένδυσης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ 3

 • Δημιουργία Συλλογής και portfolio
 • Σύγχρονες Εφαρμογές στη διαχείριση παραγωγής
 • Ανάπτυξη προϊόντων για την Κυκλική Οικονομία

 

Όγδοο εξάμηνο σπουδών

 • Πτυχιακή εργασία
 • Πρακτική άσκηση ήB2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΑΠΟ 4

 • Συστήματα Ταχείας Πρωτοτυποποίησης
 • Επιστήμη και Τεχνολογίες προηγμένων Υλικών
 • Συστήματα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής και Πόρων
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

     

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ελεύθερο Σχέδιο à Βασικές αρχές σχεδίου /χρωματολογίας Υ 3,5

Αρχές και Εφαρμογές Σωματομετρίας à Αρχές και εφαρμογές σωματομετρίας

Ιστορία Τέχνης και Ενδύματος Ι à Ιστορία της Τέχνης

Φυσική και Χημεία Υλικών & Χρωμάτων à Φυσική και Χημεία χρωμάτων

Αρχές Ψηφιακού Σχεδιασμού à Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών Ι

Μαθηματικές Μέθοδοι στον Σχεδιασμό à Βασικές Μαθηματικές εφαρμογές

Χρώμα και Σύνθεση Μοτίβου à Βασικές αρχές σχεδίου / χρωματολογίας

Σχεδιασμός Προϊόντος Ένδυσης à Σχέδιο μόδας Ι

Ιστορία Τέχνης και Ενδύματος ΙΙ à Ιστορία ενδύματος

Επιστήμη Ινών και Ινοδομών à Τεχνολογία ινών και νημάτων

Τεχνικό Σκίτσο à Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ΙΙ

Αρχές Κατασκευής Ενδύματος à Τεχνολογία ραφής ενδυμάτων

Πρόγνωση και Σχεδιασμός Μόδας à Σχέδιο μόδας ΙΙ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Προτύπων Ενδύματος Ι à Σχεδισμός προτύπων ενδύματος Ι

Ιστορία Σύγχρονης Μόδας à Ιστορία μόδας

Υφασματολογία à Τεχνολογία υφασμάτων Ι

Ψηφιακός Σχεδιασμός Υφάσματος à Ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιασμού μόδας

Αρχές Μάρκετινγκ Ένδυσης à Αρχές Μάρκετινγκ ένδυσης

Σύλληψη και Ανάπτυξη Σχεδιαστικής Ιδέας àΣημειολογία του στυλ(Εργαστήριο)

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Προτύπων Ενδύματος ΙΙ à Σχεδιασμός προτύπων ενδύματος ΙΙΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Από το 2006, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 97 ΦΕΚ 98/τΑ/16-5-2006, άρθρο 1.


Τον Απρίλιο του 2014 υπολογίστηκε από τα στοιχεία μητρώου των αποφοίτων ότι το ποσοστό των αποφοίτων που εργάζονται αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στο 60%.


Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα :
• Παρέχει ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες σε επίπεδο προπτυχιακό, στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού στην Ένδυση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού επιπέδου.
• Συνεργάζεται με τις παραγωγικές μονάδες της Αγοράς Ένδυσης και φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.
• Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
• Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα και τις ενσωματώνει με δυναμικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία & την Έρευνα.
• Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς με σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των φοιτητών και την συνεχή επαφή τους με τους χώρους της τέχνης και της τεχνολογίας.
• Συμβάλει μέσω του προγράμματος σπουδών του και της Έρευνας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.
• Συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
• Έχει επιτύχει την προσέλκυση φοιτητών από το βαλκανικό και διεθνή χώρο και προσβλέπει, μελλοντικά, στην παροχή εκπαίδευσης και σε ξένη γλώσσα (Αγγλική) 

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display