ΣΕΡΡΕΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Διακοσμητικής έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρία και την πρακτική της Αρχιτεκτονικής και design εσωτερικών χώρων μι­κρής κλίμακας, του Βιομηχανικού Σχεδιασμού (design) προϊόντων χρήσης και του συνόλου των εφαρμοσμένων Διακοσμητικών Τεχνών.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η άρτια εκπαίδευση των σπουδαστών του Τμήματος Διακοσμητικής με στόχο τη δημιουργία απο­φοίτων με σφαιρική, χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και της σύγχρονης τεχνολογίας στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Τμήμα καταρτίζει τους σπουδαστές του σε καλλιτεχνικές πρακτικές και τους εκπαιδεύει σε τεχνικές μεθόδους που αφορούν τη διακόσμηση και τη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων. Η φοίτηση διαρκεί επτά (7) εξάμηνα. 

Το Τμήμα Εσωτερικής  Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού  Αντικειμένων (ΕΑΔΣΑ) της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών είναι το νεότερο Τμήμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Ακολουθούν αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΡΩΜΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Ι

ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι

ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΣΚΙΤΣΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕ Η/Υ

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΙΙΙ

ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙI

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙI

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ

 

E΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙV

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι (Design)

ΕΠΙΛΟΓΗ 1

1α ΥΦΑΣΜΑ

1β ΚΕΡΑΜΙΚΗ

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ Η/Υ Ι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ (Design)

ΕΠΙΛΟΓΗ 2

2α ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΟΥ

2β ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ Η/ΥΖ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ Η/Υ ΙΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΙΙΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ 3

3α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

3β ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 4

4α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ

4β ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ρ Ο Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν   &   Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν    Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

Προαπαιτούμενο  Μάθημα

Εξαρτημένο  μάθημα

Σχεδιαστική  Μεθοδολογία

Σχεδιαστική  Μεθοδολογία με Η/Υ

Ελεύθερο Σχέδιο  ΙΙ

Ελεύθερο Σχέδιο - Σκίτσο

Αρχιτεκτονική  Εσωτερικού  Χώρου ΙΙ

Αρχιτεκτονική  Εσωτερικού  Χώρου  ΙV

Δομική Τέχνη  ΙΙ

Δομική Τέχνη  ΙΙΙ

Εικαστική  Σύνθεση  ΙΙ

Εικαστική  Σύνθεση  ΙΙΙ

Σχεδιασμός Επίπλου  Ι

Σχεδιασμός  Επίπλου  ΙΙ

Βιομηχανικό  Σχέδιο  Ι

Βιομηχανικό  Σχέδιο  ΙΙ

Σχεδιασμός  Εσωτερικού  Χώρου  με  Η/Υ  Ι

Σχεδιασμός  Εσωτερικού  Χώρου  με  Η/Υ  ΙΙ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι καταλλήλως εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν, είτε αυτοδυνάμως, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες, με το Σχεδιασμό (design), μελέτη ( λειτουργική, χρηστική, αισθητική ) και εφαρμογή:


α. κάθε είδους εσωτερικού χώρου.
Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται η δόμηση στοιχείων που δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, η σπουδή για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του χώρου(εγκαταστάσεις, υλικά, χρώματα, φωτισμός, ειδικές κατασκευές, επί­πλωση, επενδύσεις, ειδικός εξοπλισμός κ.α)
β. διαμόρφωση εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, π.χ. πλατείες, υπαίθριοι χώροι και εγκαταστάσεις.Στη διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός κατασκευών μικρής κλίμακας, όπως υπόστεγα, πέργολες, περίπτερα εκθέσεων, τηλεφωνικοί θάλαμοι κ.α.
γ. σχεδιασμό επίπλων, κάθε είδους βιομηχανικώς παραγομένων χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων, καθώς και χρηστικών και καλλιτεχνικών αντικειμένων παραγομένων εν σειρά ή σε περιορισμένο αριθμό.
δ. διακοσμητικών αντικειμένων, συνθέσεων και επιφανειών χώρου
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες Υπουργείων αρμόδιες για προβολές και εκθέσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε εκδοτικούς οίκους, σε εταιρείες διαφημίσεων, σε καταστήματα, τεχνικά γραφεία κ.ά.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν το δικό τους εργαστήριο ή κατάστημα διακόσμησης.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Διακοσμητής
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display