ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήμη, αλλά και εξειδικευμένη τέχνη που απευθύνεται στον άνθρωπο, στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένειας.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής λοιπόν, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και των κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και κλινική άσκηση  και φυσικά από την εφαρμοσμένη έρευνα.


Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές άρτια εκπαίδευση που θα τους οδηγήσει στην επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές, υπεύθυνοι για τη προαγωγή της υγείας, την φροντίδα του ανθρώπου, υγιούς και ασθενούς, την πρόληψη νόσων και την αποκατάσταση της υγείας. Οι σπουδαστές με την αποφοίτησή τους θα είναι έτοιμοι να εργαστούν αποτελεσματικά τόσο στην Κοινότητα, όσο και στο Νοσοκομείο, προσφέροντας υπηρεσίες σε Ιδρύματα και Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 


1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη
 • Ανατομία Ι
 • Φυσιολογία Ι
 • Βιολογία
 • Μικροβιολογία
 • Βιοστατιστική
 • Ψυχολογία της Υγείας

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 • Ανατομία ΙΙ
 • Φυσιολογία ΙΙ
 • Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
 • Κοινοτική Νοσηλευτική Ι /Αγωγή Υγείας
 • Παθολογία Ι
 • Φαρμακολογία

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 • Παθολογική
 • Νοσηλευτική Ι
 • Χειρουργική Νοσηλευτική Ι
 • Παθολογία ΙΙ
 • Χειρουργική Ι
 • Κοινωνιολογία της Υγείας

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ   (ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

 • Νοσηλευτικές Θεωρίες
 • Επικοινωνία στο χώρο της Υγείας
 • Αιμοδοσία στη Νοσηλευτική

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 • Παθολογική
 • Νοσηλευτική ΙΙ
 • Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ
 • Επιδημιολογία-Δημόσια Υγιεινή
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Αρχές Πληροφορικής και εφαρμογές στην Υγεία
 • Χειρουργική ΙΙ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  (ΔΥΟ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

 • Νοσηλευτική Αναπνευστικών Νοσημάτων, θώρακος και αγγείων
 • Λοιμώξεις στο χώρο παροχής υγείας
 • Ξένη Γλώσσα-Ορολογία
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 • Παιδιατρική Νοσηλευτική
 • Ογκολογική Νοσηλευτική            
 • Ηθική και Δεοντολογία Νοσηλευτικής επιστήμης              
 • Μεθοδολογία Έρευνας στη Νοσηλευτική             
 • Νοσηλευτική Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων - Φροντίδα ατόμων με Νευρολογικές διαταραχές        

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Διασφάλιση ποιότητας στη νοσηλευτική πράξη 
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική        
 • Νοσηλευτικές Θεωρίες  
 • Διατροφή / Διαιτολογία

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας     
 • Νοσηλευτική φροντίδα Ηλικιωμένων     
 • Επείγουσα Νοσηλευτική / ΜΕΘ                
 • Νοσηλευτική Διοίκηση / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας    

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Διαγνωστική Νοσηλευτική και Σημειολογία         
 • Γενετική              
 • Σακχαρώδης διαβήτης  
 • Λοιμώξεις στο χώρο παροχής υγείας    

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 • Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ            
 • Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική              
 • Σεμινάρια Νοσηλευτικής/ Συγγραφή επιστημονικής εργασίας     
 • Υγεία Γυναικών / Νοσηλευτική Μητρότητας
 • Καρδιολογική Νοσηλευτική        

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Συμβουλευτική Νοσηλευτική     
 • Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
 • Αγγλικά - ορολογία  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) Θεσ/κης, όπως και όλα τα Τμήματα Νοσηλευτικής της χώρας, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και των κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και κλινική άσκηση, αλλά και μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα.

 

Αντικειμενικοί σκοποί της κλινικής άσκησης των φοιτητών είναι οι εξής:

*     να εξοικειωθούν με τον κλινικό χώρο

*     να είναι σε θέση να εκτιμούν και να ιεραρχούν τα νοσηλευτικά προβλήματα του ατόμου

*     να εφαρμόσουν στο μέτρο του εφικτού (και υπό εποπτεία) διάφορες νοσηλευτικές πράξεις

*     να αξιολογούν τα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή της φροντίδας και να παρακολουθούν τη χορήγηση νοσηλευτικών οδηγιών στον άρρωστο και στους συγγενείς του

*     να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο βιοιατρικό εξοπλισμό στο κλινικό περιβάλλον

*     και γενικότερα, να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη.

Οι φοιτητές, από το Β’ εξάμηνο των σπουδών τους στο Τμήμα, υποχρεούνται να εκπονούν κλινική άσκηση σε δομές υγείας προκειμένου, να εμπεδώσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις τους, όσο και τις δεξιότητες που αποκτούν στα εργαστήρια του τμήματος.


Πιο συγκεκριμένα και ανά εξάμηνο, οι δομές είναι οι εξής (ανανεώνονται βάσει των αναγκών του Τμήματος):

Β΄ εξάμηνο: ΚΑΠΗ, Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων, Σχολεία-Ειδικά Σχολεία

Γ ΄ εξάμηνο: Παθολογικά και Χειρουργικά Τμήματα Νοσοκομείων

Δ΄ εξάμηνο: Ουρολογικά, Καρδιολογικά και Ορθοπαιδικά Τμήματα Νοσοκομείων

Ε΄ εξάμηνο: Παιδιατρικά, Παιδοχειρουργικά και Μαιευτικά Τμήματα Νοσοκομείων

ΣΤ΄ εξάμηνο: ΜΕΘ, Νευρολογικά και Ψυχιατρικά Τμήματα

Ζ΄ εξάμηνο: Κέντρα Υγείας, Επείγοντα και Τακτικά Ιατρεία, Προληπτικός έλεγχος


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ :


 1. Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη
 2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.

      Ο Νοσηλευτής στα πλαίσια της νοσηλευτικής διεργασίας:

α)  εκτιμά τις  ανάγκες  του υγιούς  ή ασθενούς  ατόμου,

β) σχεδιάζει τη φροντίδα του

γ) εφαρμόζει το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις,

δ) αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας και

ε) επανεκτιμά  και τροποποιεί το αρχικό σχέδιο, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο να βοηθήσει το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα όσον αφορά στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη της νόσου, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση. Παράλληλα με τα παραπάνω, ο νοσηλευτής ασκεί διοίκηση, διδασκαλία, αλλά και νοσηλευτική έρευνα για την προαγωγή της επιστήμης του.

      Ο Νοσηλευτής που εργάζεται στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, αποτελεί ισότιμο μέλος της διεπιστημονικής υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Άλλοι τομείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπορεί να είναι: τα Κέντρα Υγείας, Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α., Π.Ι.Κ.Π.Α.,  Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές  Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται επίσης, σύντομα να είναι σε θέση να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην κοινότητα.

Άλλες δυνατότητες του μελλοντικού πτυχιούχου είναι οι εξής:

*Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς  (η κατανομή των διδακτικών μονάδων ECTS, σε όλα τα εξάμηνα φοίτησης, εξυπηρετεί την αξιολόγηση των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο)

*Απόκτησηνηση νοσηλευτικής ειδικότητας στο χώρο των νοσοκομείων για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού νοσηλευτή στη χειρουργική, παθολογία, παιδιατρική και στην ψυχιατρική

* Εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού

* Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε τμήματα των ΑΕΙ

* Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που πραγματοποιούνται στο χώρο της υγείας από διάφορους φορείς.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display