ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Ο σκοπός του Τμήματος, η αναγκαιότητα του λειτουργήματος του Φυσικοθεραπευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη βελτίωσης της μετατραυματικής ή μετεγχειρητικής αποκατάστασης καθώς και η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων είτε στο ελεύθερο επάγγελμα είτε στα Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), Γηροκομεία, Κέντρα περίθαλψης ή θεραπείας ατόμων με αναπηρίες, αποδεικνύει την αποδοχή και την εκτίμηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΔΙ.ΠΑ.Ε στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα:

1. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
2. Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3. Συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
4. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία και στις άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Τμήματος.
5. Διεξάγει έρευνα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών.
6. Διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριες στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, π. χ. ανταλλαγές φοιτητών/τριών με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών, ενημερωτικές ημερίδες και άλλα.
7. Προετοιμάζεται, ώστε να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
8. Φροντίζει για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι - ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ –ΥΓΙΕΙΝΗ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ -

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΠΥΕΛΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΡΘΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣ/ΠΕΙΑ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΤΗ Γ ΗΛΙΚΙΑ

 

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙV – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΗΘΙΚΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΦΥΣ/ΠΕΙΑ ΣΕ ΖΩΑ

 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

MANAGEMENT ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Το Τμήμα φυσικοθεραπείας έχει 4 μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών (Π.Μ.Σ) :

 

α. Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

β. Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία

γ. “Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση

δ. Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Νοσηλείας και Αποκατάστασης

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το ως άνω Π.Δ, που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display