ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το νεοσύστατο Τμήμα των Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, δημιουργήθηκε από τη συνέργεια των πρώην Τμημάτων 1) Αισθητικής και Κοσμητολογίας 2) Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 3) Ιατρικών Εργαστηρίων 4) Οδοντικής Τεχνολογίας 5) Οπτικής και Οπτομετρίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας.


Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί αυτόνομο Τμήμα τετραετούς φοίτησης με ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς κατευθύνσεις.

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάσει του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019), οργανώθηκε και λειτουργεί ως ΑΕΙ, αποτελούμενο από τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), με το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) και το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Η μετονομασία του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων σε Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εναρμόνιση της ονομασίας του Τμήματος με τα τμήματα BIOMEDICAL SCIENCES Πανεπιστημίων της Ευρώπης που παράγουν αποφοίτους με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες και τις αντίστοιχες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης (Φ.Ε.Κ.118/14-6-1996/τ.Α , ΦΕΚ 34/Α/20-3- 2017 –Biomedical Scientist job profile, https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/biomedical-scientist?). Προτροπή για μετονομασία είχε γίνει από τους εξωτερικούς αξιολογητές του Τμήματος ήδη από το 2012.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου(Bachelor’sDegree – level 6 κατά toEQF, European Qualifications Framework, Bologna). Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, έχοντας γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών και των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν στην ακρίβεια και αξιοπιστία του προσδιορισμού τους. Ικανούς να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους πεδία του αντικειμένου τους και να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους.

Ειδικότερα, κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του εξωτερικού, οι φοιτητές του τμήματος εκπαιδεύονται ώστε να εργαστούν στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων στελεχώνοντας τα Τμήματα:

 • μικροβιολογικό–ιολογικό
 • βιοχημικό
 • αιματολογικό
 • αιμοδοσίας-τράπεζας αίματος
 • ανοσολογικό-ιστοσυμβατότητος
 • πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA
 • ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό
 • τοξικολογικό
 • παθολογοανατομικό
 • κυτταρολογικό
 • μοριακής βιολογίας – γενετικής
 • πειραματοζώων

Αναλαμβάνουν υπεύθυνα και εγγυώνται την σωστή εκτέλεση όλων των εργαστηριακών τεχνικών και μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση και επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών από κατώτερης εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών συνδιοργανώνει με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Μοριακές και Βιοϊατρικές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» διετούς διάρκειας. Το Πρόγραμμα συνδυάζει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, που πραγματοποιούνtαι στους χώρους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ενώ ένα μέρος των διαλέξεων γίνεται διαδικτυακά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΠΑ

Το Τμήμα συμμετέχει σε Προγράμματα κινητικότητας Erasmus που επιτρέπουν τη μετακίνηση φοιτητών από και σε αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού για την παρακολούθηση μαθημάτων. Επίσης, συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδότησης της Πρακτικής άσκησης.

ΕΡΕΥΝΑ

Το Τμήμα δραστηριοποιείται ερευνητικά σε διάφορα ερευνητικά πεδία μεταξύ των οποίων:

 • Διερεύνηση παθοφυσιολογίας νόσων / νέων βιολογικών δεικτών με διαγνωστική αξία.
 • Έλεγχος βιολογικής δράσης ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον (αναστολείς ενζύμων)
 • Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών
 • Έλεγχος λοιμογόνων παραγόντων
 • Γενετική προδιάθεση και παθολογικές καταστάσεις.
 
Οι σπουδές στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών έχουν διάρκεια 4 ετών (8 εξάμηνα) κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα και να εξεταστούν επιτυχώς συγκεντρώνοντας 240 διδακτικές μονάδες (ΔΜ, ECTS)
Οι σπουδές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων (Θ), Εργαστηριακών ασκήσεων (Ε) και ασκήσεων Πράξης (ΑΠ). Επίσης περιλαμβάνουν πτυχιακή εργασία (προεραιτική) και Πρακτική Άσκηση/Κλινική-Εργαστηριακή Εκπαίδευση.
Θεωρητικά μαθήματα
Τα Θεωρητικά μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικά, η παρακολούθησή τους όμως θεωρείται σηματική για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου και τη διευκόλυνση του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος.

Εργαστηριακά Μαθήματα
Η παρουσία στα Εργαστηριακά Μαθήματα είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων με την εφαρμογή από τον φοιτητή Εργαστηριακών τεχνικών σχετικών με το αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και την εκπαίδευση στη χρήση του σχετικού εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα Εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες Εργαστηριακών Ασκήσεων σε ομάδες των 20-25 φοιτητών. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς το 80% των εργαστηριακών ασκήσεων και να περάσει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις.
Άσκηση Πράξης
Η παρουσία στις ασκήσεις πράξης είναι επίσης υποχρεωτική. Οι Ασκήσεις Πράξεις αποτελούν μέρος της εξάσκησης στα Εργαστηριακά Μαθήματα και συνήθως περιλαμβάνουν την ανάλυση της θεωρητικής βάσης των εργαστηριακών τεχνικών και τη μελέτη επι χάρτου εργαστηριακών ασκήσεων, την επίλυση θεωρητικών προβλημάτων που αφορούν την επιλογή των κατάληλων εργαστηριακών τεχνικών και την επεξεργασία εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Οι Ασκήσεις Πράξης προηγούνται των αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων και στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία του φοιτητή.
Στα μαθήματα που έχουν μικτό, θεωρητικό και εργαστηριακό χαρακτήρα, οι υποχρεώσεις του φοιτητή σε σχέση με το μάθημα ολοκληρώνονται με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων τόσο του θεωρητικού όσο και του εργαστηριακού μέρους. Στην τελική βαθμολογία του μαθήματος συμμετέχουν, ο βαθμός της θεωρίας κατά 60% και του Εργαστηρίου κατά 40%.
Πρακτική άσκηση
Η Πρακτική άσκηση/Κλινική-Εργαστηριακή Εκπαίδευση περιλαμβάνει την άσκηση σε Τμήματα νοσοκομείων ή διαγνωστικών κέντρων και γενικότερα σε χώρους του αντικειμένου τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μέρος της πρακτικής άσκησης/ Κλινικής-Εργαστηριακής Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει και σε αντίστοιχου αντικειμένου ερευνητικά εργαστήρια.


Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display