ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

 Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, έχοντας γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών και των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν στην ακρίβεια και αξιοπιστία του προσδιορισμού τους. Ικανούς να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους πεδία του αντικειμένου τους και να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α΄ ΕΞΆΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χημεία

Βιολογία-Μοριακή Βιολογία

Βιοχημεία Ι (Δομή & λειτουργικότητα Βιομορίων)

Βασική Ιστολογία & Μέθοδοι Μελέτης – Γενική Εμβρυολογία

Ανατομική

Πειραματόζωα

 

Β΄ ΕΞΆΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βιοηθική

Βιοχημεία ΙΙ (Μεταβολισμός βιομορίων – Διαταραχές μεταβολισμού

Γενετική του Ανθρώπου

Θρεπτικά Υποστρώματα

Γενική Μικροβιολογία

Αγγλική Ιατρική Ορολογία

 

 

Γ΄ ΕΞΆΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αιμοληψίες

Εφαρμογές Πληροφορικής στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Φυσιολογία

Ιατρική Μικροβιολογία Ι (Ταυτοποίηση μικροβίων)

Γεν. Παθολ. Ανατομική

Ασφάλεια Εργαστηρίου - Α' Βοήθειες

 

 

Δ΄ ΕΞΆΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναλύσεις ούρων και βιολογικών υγρών(Κλινική Χημεία ΙΙ)

Ιατρική Μικροβιολογία ΙΙ (Καλλιέργεια βιολογικών υγρών – τροφίμων – νερού)

Ειδική Παθολογική Ανατομική

Ιατρική Πυρηνική Φυσική

Υγιεινή

Βιοστατιστική

 

 

Ε΄ ΕΞΆΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανοσολογία Ι

Ιατρική Κυτταρολογία

Ιατρική Μυκητολογία

Διαγνωστική Ενζυμολογία Κλινική Βιοχημεία ηλεκτρολυτών (Κλινική Χημεία ΙΙ)

Φυσιολογία Αίματος (Αιματολογία Ι)

Εργασιακές Σχέσεις Δεοντολογία Επαγγέλματος

 

 

ΣΤ΄ ΕΞΆΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανοσολογία ΙΙ

Αναιμίες-Αιμοδοσία (Αιματολογία ΙΙ)

Κλινική Βιοχημεία Μεταβολικών και Εκφυλιστικών Νοσημάτων ( Κλινική Χημεία ΙΙΙ)

Ιατρική Ιολογία

Εργαστηριακή Κυτταρολογία

Σχεδιασμός 'Ερευνας

 

 

Ζ΄ ΕΞΆΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κλινική Χημεία IV (Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία και Ειδικές Βιοχημικές Εξετάσεις)

Ιατρική Παρασιτολογία

Νεοπλασίες Αίματος Αιμόσταση (Αιματολογία ΙΙΙ)

Ιατρική Βιοτεχνολογία

Οργάνωση – ‘Ελεγχος ποιότητας διαγνωστικού εργαστηρίου

Κλινική Μικροβιολογία

 

 

Η΄ ΕΞΆΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μοριακή Διαγνωστική

Προληπτική Ιατρική

Μηχανισμοί και Βιοχημικοί Δείκτες Γήρανσης-Άνοιας και Χρόνιων Νοσημάτων

Φαρμακολογία - Τοξικολογία

Ανθρώπινο Μικροβίωμα

Ιατροδικαστική - Τεχνικές Εγκληματολογικού Εργαστηρίου

Διπλωματική Εργασία (Πτυχιακή)

Πρακτική Άσκηση / Κλινική Εργαστηριακή Εκπαίδευση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών συνδιοργανώνει με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Μοριακές και Βιοϊατρικές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» διετούς διάρκειας. Το Πρόγραμμα συνδυάζει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, που πραγματοποιούνται στους χώρους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ενώ ένα μέρος των διαλέξεων γίνεται διαδικτυακά.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display