ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το τμήμα Μαιευτικής έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία με τη διδασκαλία και την έρευνα. Επίσης, η αποστολή μας περιλαμβάνει την παροχή άρτιας κατάρτισης, που να επιτρέπει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να ακολουθήσουν επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.

Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα:

 • Συνεργάζεται με τις νοσηλευτικές μονάδες και φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των αποφοίτων του με οργάνωση σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Διεξάγει βασική και κλινική έρευνα.
 • Αναπτύσσει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανές και ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές οικονομικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τμήμα.
 • Σχεδιάζει τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σύμπραξη με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα.
 • Σχεδιάζει την εκπόνηση μελετών και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αγωγής υγείας, επείγουσας πρoνoσoκομειακής φροντίδας, κατ’ οίκον νοσηλείας, φροντίδας μέσω κινητών μονάδων.
 • Αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία στους τομείς που σχετίζονται με την επιστημονική υπόσταση και τα επαγγελματικά καθήκοντα Μαίας/Μαιευτού.
 • Σχεδιάζει μελέτες και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς της αρμοδιότητας των Μαιών/Μαιευτών.
 • Ασχολείται με τη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ :


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


ΕΞΑΜΗΝΟ 1

 1. Βασικές Μαιευτικές Δεξιότητες
 2. Γενική Ανατομία
 3. Φυσιολογία
 4. Προαγωγή Υγείας
 5. Αρχές Διατροφής στη Μαιευτική
 6. Μικροβιολογία
 7. Εμβρυολογία

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

 1. Κλινικές δεξιότητες στη Μαιευτική
 2. Κοινωνική Υγιεινή-Επιδημιολογία
 3. Γενετική
 4. Νοσολογία – Αρχές Παθολογίας
 5. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 6. Φαρμακολογία
 7. Ειδική Ανατομία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

 1. Μαιευτική Φροντίδα Κύησης
 2. Αρχές Χειρουργικής Φροντίδας στη Μαιευτική
 3. Μαιευτική Κύησης
 4. Γυναικολογία
 5. Αναισθησιολογία, Αναλγησία και Ανάνηψη
 6. Προγεννητικός  Έλεγχος
 7. Ιατρική του Εμβρύου

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

 1. Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού
 2. Γυναικολογική Φροντίδα
 3. Παιδιατρική- Νεογνολογία
 4. Μαιευτική Τοκετού– Λοχείας
 5. Γυναικολογική Ογκολογία
 6. Μαστολογία


ΕΞΑΜΗΝΟ 5

 1. Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας
 2. Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού
 3. Μαιευτική Υψηλού Κινδύνου
 4. Αγγλική Ορολογία
 5. Δεοντολογία, Νομοθεσία ,Προστασία Μητρότητας
 6. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

 1. Μαιευτική Φροντίδα Μητρικού Θηλασμού
 2. Κλινικές δεξιότητες Μαιευτικού & Γυναικολογικού Χειρουργείου
 3. Έρευνα στις Επιστήμες Υγείας
 4. Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου
 5. Οικογενειακός Προγραμματισμός/ Αναπαραγωγική Υγεία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 1. Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού Υψηλού Κινδύνου
 2. Πρωτοβάθμια-Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα
 3. Συμβουλευτική – Διδακτική-Επικοινωνία
 4. Ψυχοσωματική Ετοιμασία Γονέων
 5. Μαιευτική Φροντίδα Ειδικών Πληθυσμών


ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 1. Προηγμένη Μαιευτική Φροντίδα Κύησης-Τοκετού
 2. Πρακτική Άσκηση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

 • Eρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή 
 • Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα


Το επάγγελμα της/του μαίας/τή περιλαμβάνει την απασχόλησή τους σε:

α) Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κοινοτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί σταθμοί, Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α και Ιατρεία άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, στα Κέντρα και τα τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού.

β) Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα: Σε γενικά και ειδικά Νοσοκομεία, σε Μαιευτικά Τμήματα: Αίθουσα Τοκετών, Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία, Τμήματα Λεχωίδων, Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου, Μονάδες Εγκυμοσύνης Υψηλού Κινδύνου.

Γυναικολογικά τμήματα: Όγκολογικά, Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Κέντρα Υπογονιμότητας, Τμήμα Μαστού.

Νεογνολογικά Τμήματα: Τμήματα Νοσηλείας Νεογνών 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών).

γ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος δύνανται να ασχοληθούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας που είναι σχετική με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

δ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα. Προϋπόθεση αποτελεί η επι 2/ετίας άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της εκπαίδευσης τους σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας και μετά την χορήγηση σχετικής άδειας από την Νομαρχία. Η εκπαίδευση και η άσκηση του Μαιευτικού Επαγγέλματος είναι εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΟΚ 80/154, 80/155 (περί εκπαίδευσης Μαιών στην κοινότητα), που έχουν γίνει νόμος του κράτους με το Προεδρικό Διάταγμα 97/31-3-86 ΦΕΚ 35, τεύχος πρώτο. Το παραπάνω Π.Δ τροποποιήθηκε με το Π.Δ 266/16-10-2003 ΦΕΚ 239 τεύχος πρώτο (περί ελεύθερης διακίνησης των Μαιών/τών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών: 89/594 ΕΟΚ, 89/595 ΕΟΚ.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΜΑΙΕΥΤΗΣ - ΜΑΙΑ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display