ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1985 με το Π.Δ. 561 (ως τμήμα «Διατροφής» του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και αποτέλεσε το πρώτο τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της Διατροφής & Διαιτολογίας στη χώρα. Εντάσσεται στη σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση φοιτητών που χρησιμοποιούν, προάγουν και μεταφέρουν μεθόδους, πρακτικές, τεχνικές και σύγχρονη τεχνολογία στις επιστήμες της Διατροφής και τη Διαιτολογία. Με στόχο τη θεωρητική αλλά και την εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, το τμήμα επικεντρώνεται:

• Στην ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών και υψηλού επιπέδου εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
• Στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους φοιτητές ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
• Στη διεξαγωγή έρευνας στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία
• Στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ και τη συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Διατροφής & της Διαιτολογίας.


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ)
Ο σκοπός του ΠΠΣ είναι να εκπαιδεύει στελέχη σε θέματα που σχετίζονται με:

– την επίδραση της Διατροφής στην ανάπτυξη, διατήρηση και υγεία του ανθρώπινου οργανισμού,
– τη σύσταση, τεχνολογία, επεξεργασία, διακίνηση και νομοθεσία των τροφίμων και
– το σχεδιασμό και την παρασκευή διαιτολογίων για φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 36Α/1989 και μπορούν να εργαστούν άμεσα σε εργασιακούς χώρους όπως Διαιτολογικά γραφεία, Κλινικές, Νοσοκομεία, Αθλητικά κέντρα και Γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Βιομηχανίες τροφίμων, Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτικά ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα, σε αντικείμενα όπως:

– Κατάρτιση διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής τους
– Μελέτη της θρεπτικής αξίας των τροφίμων
– Κατάρτιση διατροφικής ετικέτας
– Συμμετοχή στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων
– Ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων

Το τμήμα συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS, συνεργαζόμενο με ιδρύματα της ΕΕ για ανταλλαγές φοιτητών.


Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display