ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών, καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στην τεχνολογία της πληροφόρησης. Επίσης καλύπτουν μεθόδους διοίκησης οργανισμών και μονάδων υπηρεσιών πληροφόρησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Σκοπός τους είναι η κατάρτιση Ειδικών Επιστημόνων που θα οργανώσουν ορθολογιστικά τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών και θα διαχειρίζονται τη γνώση που εμπεριέχεται σε κάθε Βιβλιοθήκη. Οι Βιβλιοθηκονόμοι καταρτίζονται και στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ, μικροφωτογράφησης κ.ά.).

Αναμένεται
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μετά την απόκτηση του πτυχίου ασκούνται πρακτικά σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Μπορούν να απασχοληθούν σε βιβλιοθήκες του ευρύτερου ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Εθνικές, Δημόσιες, Δημοτικές, Παν/κές, Ιδρύματα κ.ά.) και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display