ΚΑΒΑΛΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα αποσκοπεί: 


Στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ανάδειξη των κρίσιμων πλεονεκτημάτων του συνδυασμού τους, δημιουργώντας μελλοντικά μια μάζα επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά προβλήματα.


Στη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παροχής υπηρεσιών σε τομείς μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη.


Στη δημιουργία ενός ισχυρού, βιώσιμου και διεθνώς ανταγωνιστικού Τμήματος στο ευρύ φάσμα το βασικού και εφαρμοσμένου διεπιστημονικού πεδίου της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.Στη δημιουργία συνεργειών με τα άλλα συγγενή Τμήματα και τα ερευνητικά εργαστήρια της χώρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Μαθηματικά I

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


2 ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματικά II

Προγραμματισμός I

Διοικητική Λογιστική

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση I

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία


3 ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Βάσεις Δεδομένων

Προγραμματισμός IΙ

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση II


4 ΕΞΑΜΗΝΟ

Αλγόριθμοι

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Μαθηματικός Προγραμματισμός


5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία

Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων


6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Στρατηγική Διοίκηση

Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι (επιλογή 1 ΕΚ από τα 5)

Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Έρευνα αγοράς

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαχείριση Λειτουργιών

Συμπεριφορά καταναλωτή

Προώθηση πωλήσεων και δημόσιες σχέσεις

Εκπόνηση Εργασίας

Κατεύθυνση Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών (επιλογή 1 ΕΚ από τα 3)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Λειτουργικά συστήματα

Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου

Εκπόνηση Εργασίας7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι (επιλογή 1 ΕΚ από τα 4)

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Διοίκηση Ποιότητας

Οργανωσιακή Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Ψηφιακό μάρκετινγκ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Εκπόνηση Εργασίας

Κατεύθυνση Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών (επιλογή 1 ΕΚ από τα 3)

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Τεχνολογίες Επικοινωνιών

Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη

Ψηφιακό μάρκετινγκ

Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων

Εκπόνηση Εργασίας


8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική Άσκηση
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο πλούτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΔΕΤ σε συνδυασμό με την παροχή κατεύθυνσης και την εμπειρία της πρακτικής άσκησης συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του ΔΕΤ.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να απασχοληθούν:

Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του μέσω του κλάδου ΠΕ 09 των Οικονομολόγων.

Σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης ως καθηγητές και ειδικότερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α.


  Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
  Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
  Ειδικά μαθήματα 
  (Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
  Βάση Τμήματος

  0 μόρια

  Αξιολογείστε το Τμήμα
  Γράψτε το σχόλιο σας!
  No data to display