ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (ΤΔΟΜΤ) αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εντάσσεται στις ευρύτερες επιστήμες της διοίκησης και οργάνωσης, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, και της διεπιστημονικής προσέγγισης σπουδών του τουρισμού.

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2019 και δέχεται φοιτητές για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 (α) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και

 (β) Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ) του πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Σίνδου και ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού αναμένεται να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη διοίκηση και οργάνωση, τη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, η διασφάλιση ποιότητας και τη διοίκηση υπηρεσιών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, την οικονομική θεωρία, τα μαθηματικά και τις ξένες γλώσσες, καθώς και νέες σύγχρονες γνώσεις και εμπειρία σε εξειδικευμένα αντικείμενα εμβάθυνσης του Τμήματος, όπως η διοίκηση των οργανισμών, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, και η διοίκηση τουρισμού και φιλοξενίας.

Ακόμα, οι απόφοιτοι του Τμήματος αναμένεται να αναπτύξουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την υιοθέτηση των βέλτιστων προσεγγίσεων στον τομέα της διοίκησης που θα τους επιτρέψει να καταστούν ικανοί να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού διαθέτει σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, προσφέροντας τις εξής Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (από το πέμπτο εξάμηνο):


• Κατεύθυνση Διοίκησης Οργανισμών.
• Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
• Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές Μάνατζμεντ

Μικροοικονομική Θεωρία

Εισαγωγή στη Πληροφορική

Μαθηματικά

Αρχές Γενικής Λογιστικής

Ψυχολογία


2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές Μάρκετινγκ

Μακροοικονομική Θεωρία

 Εισαγωγή στο Δίκαιο

Στατιστική

Διαχείριση Δεδομένων & Πληροφοριών

Εισαγωγή στο Τουρισμό


3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινωνιολογία

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Ερευνητικές Μεθοδολογίες

Μίγμα Επικοινωνίας & Διαφήμισης

Αγγλικά Ι

Μίγμα Μάρκετινγκ


4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Αγγλικά ΙΙ

Διοίκηση Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πληροφοριακά Συστήματα

Διοίκηση

Εργατικό και Εμπορικό Δίκαιο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Έρευνα Μάρκετινγκ

Προσωπικές Πωλήσεις

Μάρκετινγκ Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου

Μαθήματα Επιλογής  (1 από τα παρακάτω):

Οικολογικό Μάρκετινγκ

 Μάρκετινγκ Μονάδων

Υγείας & Πρόνοιας

Επιχειρηματική Ηθική &Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διοικητική Λογιστική

Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)

Μάρκετινγκ Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Διαχείριση Γνώσης

Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Αειφόρος Τουρισμός & Πολιτική

Έρευνα Τουριστικής Αγοράς

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω):

Λειτουργίες & Διοίκηση Επισιτισμού

Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Ευθύνη

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον Τουρισμό

Οργάνωση και Λειτουργία Αεροδρομίων

Γαλλική Τουριστική Ορολογία και Πολιτισμός

Αγγλικά ΙΙΙ

Γαλλικά Ι

Γερμανικά Ι


6 ΕΞΑΜΗΝΟ

Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Στοιχείων Έρευνας

Στρατηγική Διοίκηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Μάθημα Επιλογής (1 από τα παρακάτω):

Τουριστικό Μάρκετινγκ

  Πολιτικό Μάρκετινγκ

 Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων

Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων

Λογιστική Σύμφωνα με ΕΛΠ

Λήψη Αποφάσεων

Μάθημα Επιλογής (1 από τα παρακάτω):

Διοίκηση Μονάδων Υγείας& Πρόνοιας

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Βιομηχανική Οργάνωση

 Εφαρμογές ERP στην  Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός  και Διαχείριση Κέρδους Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Μάθημα Επιλογής (1 από τα παρακάτω):

Τουριστική Γεωγραφία

Συστήματα Διαχείριση Ξενοδοχείων - PMS

Διοίκηση & Κοστολόγηση Τροφοδοσίας

Διοίκησης & Λειτουργίας Υποδοχής

Τουρισμός Πολιτισμικής

Γερμανική  Τουριστική Ορολογία και Πολιτισμός

Αγγλικά ΙV

Γαλλικά ΙI

Γερμανικά ΙI


7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Σχεδιασμός & Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας

Διοίκηση & Διαχείριση Έργων

Οργάνωση & Διοίκηση πωλήσεων

Διαχείριση Σχέσεων με του Πελάτες

Μάθημα Επιλογής (1 από τα παρακάτω):

Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Μάρκετινγκ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

 Δημόσιες Σχέσεις


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Δημόσιο Δίκαιο

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων & Προστασία Ιδιωτικότητας

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

Διεθνές Μάνατζμεντ

Διοίκηση Ποιότητας

Μάθημα Επιλογής (1 από τα παρακάτω):

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων  

Επιχειρηματική Εφυϊα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Κανάλια Διανομής Τουρισμού

Διοίκηση Λειτουργιών Καταλυμάτων

Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές Η/Υ στο Τουρισμό & Φιλοξενία

Διοίκηση Ποιότητας

Μαθήματα Επιλογής  (2 από τα παρακάτω):

Ελληνικός Πολιτισμός και Τουρισμός

θλητικός Τουρισμός

Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Ιδιωτικότητας

Ισπανική Τουριστική Ορολογία & Πολιτισμός

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Γαλλικά ΙΙΙ

Γερμανικά ΙΙΙ


8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή Εργασία ή Τρίμηνη Πρακτική Άσκηση


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διεθνές Μάρκετινγκ

Διοίκηση Μάρκετινγκ

Διοίκηση Επώνυμων Προϊόντων

Μάθημα Επιλογής (1 από τα παρακάτω):

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Τραπεζικό Μάρκετιγκ

Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαπροσωπικές Δεξιότητες Διοίκησης

Διοίκηση Λειτουργιών

Μάθημα επιλογής (1 από τα παρακάτω):

Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών

Δίκαιο Ανταγωνισμού


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών

Διοίκηση Φιλοξενίας

Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών & Πρακτορείων

Μάθημα επιλογής (1 από τα παρακάτω):

Διοίκηση Εκδηλώσεων και Οργάνωση Συνεδρίων

Διοίκηση Αερομεταφορών

Θαλάσσιος και Καταδυτικός Τουρισμός

Οινοτουρισμός & Γαστρονομικός Τουρισμός

Ρωσική Τουριστική Ορολογία και Πολιτισμός

Κινεζική Τουριστική Ορολογία και Πολιτισμός

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

Γαλλικά IV

Γερμανικά IV


Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού λειτουργούν τέσσερα καινοτομικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με μεγάλη επιτυχία επί σειρά ετών:

  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων – ΜΒΑ 
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών 
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Ιδιαιτέρως δε, οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

Στο διοικητικό τομέα ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης, του φορέα ή του οργανισμού που εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο, ώστε να καθοδηγούν, να επιτηρούν και να θέτουν τα πλαίσια λειτουργίας των παραγωγικών συμπλεγμάτων των παραπάνω μονάδων

Στον παραγωγικό τομέα του εφοδιασμού όπου απασχολούνται στη διαχείριση (παραγγελία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων

Στον τομέα της παραγωγής, στον οποία δραστηριοποιούνται στη διοίκηση: δωματίων, ορόφων, τροφίμων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών

Στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων των τουριστικών επιχειρήσεων

Στον τομέα του marketing όπου δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση των προϊόντων των τουριστικών επιχειρήσεων.

Στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών μονάδων.


Στον προγραμματισμό, υλοποίηση και έλεγχο του κρατικού σχεδιασμού στον τουρισμό και στις μονάδες του τουριστικού κλάδου.


Στο συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών τουρισμού καθώς και τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για τη δημιουργία και λειτουργία   τουριστικών επιχειρήσεων

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display