ΚΟΖΑΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρονικής αλλά και των Κυκλωμάτων και της Ενέργειας. Μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας αλλά και της πρακτικής εφαρμογής το Τμήμα προετοιμάζει Μηχανικούς με όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς του αντικειμένου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ

Τρεις κατευθύνσεις:

 1. Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
 2. Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 3. Κατεύθυνση Eνέργειας

 

 

Ακολουθουν αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μαθηματική Ανάλυση I
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Ηλεκτρολογικά Υλικά
 • Ψηφιακή Σχεδίαση
 • Σχέδιο
 • Αγγλικά I (English for Electrical and Computer Engineers)

 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μαθηματική Ανάλυση II
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Μηχανική
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι

 

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
 • Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
 • Θερμοδυναμική

 

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά II
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Ηλεκτρονική I
 • Αγγλικά II(Academic Skills)
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

 

5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Οικονομοτεχνική Ανάλυση
 • Εισαγωγή Στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Ηλεκτρονική II
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

 

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι
 • Μικροεπεξεργαστές
 • Ηλεκτρικές Μηχανές

 

7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής

 

Υποχρεωτικά

 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ
 • Λειτουργικά Συστήματα

Επιλογής Α ομάδας (3)

 • Ειδική Εργασία
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Ρομποτική
 • Βιομηχανικές Επικοινωνίες

 

Επιλογής Β ομάδας (2)

 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙI
 • Ηλεκτρονική Υγεία
 • Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων
 • Γραφικά Υπολογιστών

 

 

Επιλογής Γ ομάδας (1)

 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
 • Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειες
 • Ενεργειακοί Αυτοματισμοί

 

Επιλογής Δ ομάδας (1)

 • Έλεγχος Ποιότητας
 • Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων
 • Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing)

 

 

Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)

 • Έλεγχος Ποιότητας
 • Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων
 • Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing)

 

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Υποχρεωτικά

 • Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση

Επιλογής Α ομάδας (5)

 • Συστήματα Ουρών Αναμονής
 • Δικτυακός Προγραμματισμός
 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 • Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων
 • Ειδική Εργασία

 

 

Επιλογής Β ομάδας (1)

 • Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
 • Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειες
 • Ενεργειακοί Αυτοματισμοί

 

Επιλογής Γ ομάδας (1)

 • Ρομποτική
 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονική Υγεία
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

 

Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)

 • Έλεγχος Ποιότητας
 • Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων

 

Κατεύθυνση Eνέργειας

Υποχρεωτικά

 • Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
 • Ηλεκτρονικά Ισχυος Ι

Επιλογής Α ομάδας(Τουλάχιστον 1)

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Φωτοτεχνία
 • Μετάδοση θερμότητας
 • Ενεργειακοί Αυτοματισμοί

Επιλογής Από κατευθύνσεις

 • Μάθημα
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Ρομποτική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙI
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Τμήματα χορηγούν αντίστοιχα πτυχία στους αποφοίτους τους, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ. Στο μητρώο μελών του ΤΕΕ είναι εγγραμμένοι 11.088 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 3.853 Μηχ/γοι Ηλεκτρ/γοι Μηχανικοί και 1.834 Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί. Η ειδίκευση των φοιτητών στο Hardware και τα δίκτυα Η/Υ τους επιτρέπει να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα ως Μηχανικοί Η/Υ, Διαχειριστές Δικτύων, Αναλυτές, Προγρ/στές Συστημάτων, Μελετητές, Τεχνικοί Συστημάτων Η/Υ, Σύμβουλοι Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εισηγητές σε σεμινάρια Πληροφορικής, Τραπεζικοί υπάλληλοι, Καθηγητές στη Β/θμια Εκπαίδευση, αφού δώσουν εξετάσεις, Ερευνητές σε προγράμματα της Ευρωπαίκής Ένωσης. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή καριέρα. Ακόμη, μπορούν να ακολουθήσουν ελεύθερο επάγγελμα και να εξελιχθούν γρήγορα σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες και μικρές εταιρείες Η/Υ και Software. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να αποκτήσουν Μελετητικό και Εργοληπτικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, όπως όλοι οι Μηχανικοί.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ευνοϊκή. Βέβαια με την αναμενόμενη οικοδομική ανάκαμψη καθώς και με την δρομολόγηση μεγάλων δημοσίων έργων, οι επαγγελματίες του είδους μπορούν να δουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πάντως πρόκειται για ένα επάγγελμα νομικά κατοχυρωμένο με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων.
Εξειδικεύσεις που μπορούν να προσφέρουν επαρκέστερη απασχόληση στους πτυχιούχους είναι:
α) Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (Μ.Υ.Σ.),
β) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ),
γ) Φωτοβολταϊκά,
δ) Οι ήπιες μορφές ενέργειας
Για τον κλάδο των Μηχανικών Η/Υ υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές, λόγω του γνωστού Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαίκής Ένωσης στο δημόσιο τομέα (κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τους ιδιωτικούς φορείς), στον τομέα της εκπαίδευσης (λόγω της εισαγωγής της Πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Οι ήδη πτυχιούχοι αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητοι και αμείβονται ικανοποιητικά στον ιδιωτικό τομέα. Για τις αρχές του αιώνα η εξειδίκευση είναι απαραίτητη σε όποιον θέλει να βρει καλά αμειβόμενη εργασία.


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ειδικοί Ασφάλειας Η/Υ Μηχανικοί δικτύων Μηχανικοί ηπίων μορφών ενέργειας Μηχανικοί Η/Υ Μηχανικοί μικροτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display