ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στην Καστοριά.



Αποστολή του τμήματος είναι να προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση υψηλού επιστημονικού επιπέδου στους φοιτητές/φοιτήτριες αλλά και να προάγει την έρευνα στο πολυδιάστατο πεδίο της Επικοινωνίας συνδυάζοντας επιπρόσθετα την επιστήμη της Επικοινωνίας με τα Ψηφιακά Μέσα και το νέο Ψηφιακό Περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σπουδών του καλύπτει το επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας συνδυάζοντας γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στις Κοινωνικές Επιστήμες και ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση που πλαισιώνεται από επιστημονικά πεδία όπως της Μαζικής Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας, των Δημοσίων Σχέσεων, της Διαφήμισης, της Έρευνας Αγοράς και του Μάρκετινγκ, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Σπουδών λαμβάνει υπόψη τις νέες τάσεις στην Επιστήμη των Ψηφιακών Μέσων και των Νέων Τεχνολογιών και ιδιαίτερα του Διαδικτύου και των Πολυμέσων καθώς και τις ραγδαίες εξελίξεις που αυτές επιφέρουν στο χώρο της Επικοινωνίας προσφέροντας μαθήματα που συνδέουν την επιστήμη της Επικοινωνίας με τα Ψηφιακά Μέσα.



Ακολουθώντας μια φοιτητοκεντρική προσέγγιση, το Τμήμα στοχεύει στην προσφορά υψηλού επιπέδου Σπουδών μέσα από την επιστημονική κατάρτιση, τη θεωρητική αλλά και την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στον τομέα της Επικοινωνίας καθώς και των εξελίξεων της Επικοινωνίας με τα σύγχρονα
Ψηφιακά Μέσα.

Βασική επιδίωξη είναι να καταρτίσει επιστήμονες και ικανά στελέχη που θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος του Επικοινωνιολόγου και του Συμβούλου Επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του Ψηφιακού Περιβάλλοντος και που θα μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά την επικοινωνία αλλά και τα νέα σύγχρονα ψηφιακά μέσα για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Πολιτική Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, Διαχείριση Κρίσεων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημοσκοπήσεις), της Δημοσιογραφίας (σε έντυπα μέσα, ηλεκτρονικά μέσα και ψηφιακά μέσα) καθώς και σε πεδία που απαιτούν διαχείριση Ψηφιακών Μέσων για την αποτελεσματική λειτουργία τους στο νέο Ψηφιακό Περιβάλλον όπως στον Τουρισμό, Πολιτισμό και την Εκπαίδευση.

. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα και προύποθέσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών είναι η επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS. Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών είναι 6 ου επιπέδου προσόντων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησής και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.



Κωδ.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ/ΕΥ

Θ

Ε

ECTS

ΕΨΜ 1115

ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 1125

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 1135

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ

Υ

2

2

5

ΕΨΜ 1145

ΑΡΧΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Υ

2

2

5

ΕΨΜ 1155

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 1165

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υ

3

 

5

 

 

 

 

     

30

 

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ/ΕΥ

Θ

Ε

ECTS

ΕΨΜ 2114

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Y

3

 

4

ΕΨΜ 2124

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Υ

3

 

4

ΕΨΜ 2135

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 2144

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

Υ

2

2

4

ΕΨΜ 2154

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Ι

Υ

2

2

4

ΕΨΜ 2164

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Y

3

 

4

ΕΨΜ 2175

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Y

3

 

5

         

30

           

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ/ΕΥ

Θ

Ε

ECTS

ΕΨΜ 3114

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Y

2

2

4

ΕΨΜ 3125

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 3135

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 3144

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Υ

3

 

4

 

3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠO:

       

ΕΨΜ 3214

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 3224

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 3234

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 3244

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥ

2

2

4

ΕΨΜ 3254

ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ:

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 3264

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 3274

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΙΙ

EY

2

2

4

ΕΨΜ 3284

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 3294

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΥ

2

2

4

         

30

           

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ/ΕΥ

Θ

Ε

ECTS

ΕΨΜ 4115

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 4125

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 4135

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 4145

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Υ

2

2

5

 

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠO:

       

ΕΨΜ 4215

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 4225

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΙ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 4235

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥ

2

2

5

ΕΨΜ 4245

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 4255

ΚΙΝΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 4265

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 4275

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 4285

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΥ

2

2

5

ΕΨΜ 4295

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΥ

3

 

5

         

30

           

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ/ΕΥ

Θ

Ε

ECTS

ΕΨΜ 5115

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ

Υ

2

2

5

ΕΨΜ 5125

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 5134

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Υ

2

2

4

 

4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠO:

       

ΕΨΜ 5214

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 5224

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 5234

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 5244

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 5254

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 5264

ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ:

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 5274

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 5284

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥ

3

 

4

ΕΨΜ 5294

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΕΥ

2

2

4

ΕΨΜ 5304

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΥ

3

 

4

         

30

           

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ/ΕΥ

Θ

Ε

ECTS

ΕΨΜ 6115

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Animation)

Υ

2

2

5

ΕΨΜ 6125

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υ

3

 

5

 

4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠO:

       

ΕΨΜ 6215

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 6225

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 6235

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 6245

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 6255

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 6265

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 6275

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 6285

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΕΥ

2

2

5

ΕΨΜ 6295

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 6305

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΥ

   

5

ΕΨΜ 6315

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΥ

3

 

5

         

30

           

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ/ΕΥ

Θ

Ε

ECTS

ΕΨΜ 7115

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υ

3

 

5

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Υ

3

 

5

 

4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠO:

       

ΕΨΜ 7215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 7225

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 7235

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΥ

2

2

5

ΕΨΜ 7245

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 7255

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Social Informatics)

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 7265

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ (3D Animation – Motion Capture)

ΕΥ

2

2

5

ΕΨΜ 7275

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 7285

ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 7295

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 7305

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 7315

ΠΤΥΧΙΑΚΗ (1/2)

ΕΥ

   

5

         

30

           

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υ/ΕΥ

Θ

Ε

ECTS

 

6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠO:

       

ΕΨΜ 8215

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υ

3

 

5

ΕΨΜ 8225

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (Big Data and Web Intelligence)

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8235

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8245

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΥ

2

2

5

ΕΨΜ 8255

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8265

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8275

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8285

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8295

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8305

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8315

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΥ

3

 

5

ΕΨΜ 8325

ΠΤΥΧΙΑΚΗ (2/2)

ΕΥ

   

5

ΕΨΜ 8335

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΥ

   

5



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα ως:

- Στελέχη επιχειρήσεων σε Τμήματα Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων, Διαφήμισης

 - Στελέχη Διαχείρισης Ψηφιακών Μέσων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (όπως διαχείριση Κοινωνικών Μέσων, διαχείριση Διαδικτυακής Παρουσίας, Διαχείριση Υπηρεσιών, Παραγωγής Ψηφιακού Περιεχομένου)

 - Στελέχη  Γραφεία Τύπου και Δημοσίων σχέσεων οργανισμών.

 - Δημοσιογράφοι, ειδικοί στις έντυπες, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, ηλεκτρονικές και διαδικτυακές  παραγωγές.

- Στελέχη σε Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, έντυπα μέσα, ειδησεογραφικοί οργανισμοί), σε εταιρείες Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων παροχής συμβουλευτικών υποθέσεων, εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.

 - Στελέχη σε μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς(πολιτιστικούς, αθλητικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανισμούς σχετικούς με τον Πολιτισμό και τις Τέχνες) για την επικοινωνιακή πολιτική τους και την διαχείριση ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία τους.

 - Σύμβουλοι επικοινωνίας σε πολιτικά κόμματα, πολίτικους και δημόσια πρόσωπα.

 - Αυτοαπασχολούμενοι του ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας και αυτοαπασχόλησης ως επικοινωνιολόγοι και σύμβουλοι επικοινωνίας, επαγγελματίες ειδικοί σε θέματα εφαρμοσμένης επικοινωνίας όπως μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαχείρισης επωνυμίας (branding), ειδικοί σε θέματα δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και οπτικοακουστικών και ψηφιακών παραγωγών, ειδικοί σε θεματα ψηφιακών μέσων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, ειδικοί σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ, διαχείρισης ηλεκτρονικής φήμης.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display