ΚΟΖΑΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το όραμα και η αποστολή του Τμήματος μας είναι η δημιουργία ενός Διεθνούς Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό που στηρίζει την εξωστρέφεια της περιφέρειας και της εθνικής οικονομίας.

Στόχος μας είναι να εκπαιδεύουμε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με εξωστρεφή προσανταολισμό, που θα είναι πλήρως προετοιμασμένα να εργαστούν σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, τόσο στην εθνική αγορά και οικονομία όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Η υλοποίηση του στόχου μας και του οράματος μας επιτυγχάνεται με :

  • την παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας εκπαίδευσης που συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην επιστήμη, την κοινωνία, και την αγορά
  • την ανάπτυξη συνεργασίων με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
  • τη δημιουργία ανταγωνιστικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των επιχειρήσεων της περιοχής και των γύρω περιοχών
  • τη λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων προσανατολισμένων στην εξωστρέφια και την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Πληροφορική, Υλικό και Λογισμικό

Eφαρμοσμένα Μαθηματικά

Λογιστική

Εισαγωγή στο Δίκαιο

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μεθοδολογία Επιστημονικής και Εκπαιδετικής Έρευνας

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδεία

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πληροφορική Επιστήμη και Πρακτική

Μικροοικονομική Ανάλυση

Λογιστική ΙΙ

Μεθοδεμπορία

Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη

 Δίκαιο Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Μακροοικονομική Ανάλυση

Διοικητική Λογιστική

English for Management and Technology Purposes

Δίκαιο και Οικονομία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διδακτική Μεθοδολογία & Εκπαιδευτική Αξιολόγηση


Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Προγραμματισμός Μακροεντολές Αλγοριθμική

Ηγεσία· Θεωρίες Ηγεσίας Και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων

Κοινωνιολογία

English for Management and Technology Purposes

Δίκαιο και Τεχνολογία

 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα & Παιδαγωγικές

Εφαρμογές Η/Υ


Ε’ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός

Ρητορική, Επικοινωνία και Οργανωσιακή Επικοινωνία

Βάσεις δεδομένων

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υποχρεωτική Επιλογή 1 από τα 5

Λογιστική Κόστους

Επιστήμη Δεδομένων

Λογιστική Εταιρειών

Προγραμματισμός Διαδικτύου

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Εκπαιδευτική Ψυχολογία


ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δημόσιες Σχέσεις

Ποσοτικές μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Διαμεσολάβηση, Διαχείριση Κρίσεων και Συγκρούσεις στη Διοίκηση

Υποχρεωτική Επιλογή 2 από τα 6

Διοίκηση αστικού και φυσικού περιβάλλοντος

Ασφαλιστικά Αναλογιστικά Μαθηματικά

English for Academic Purposes Ι 3 5 8

Προγραμματισμός Python

Αρχικοποίηση και ανασύνθεση Υπολογιστή

Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επιχειρηματική Ηθική

Στρατηγική επιχειρήσεων

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Υποχρεωτική Επιλογή 2 από τα 5

 English for Academic Purposes ΙΙ

Πολιτική και Οικονομική Φιλοσοφία

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών

Τεχνολογίες νέφους

Ενοποιημένη Αναλυτική με SQL Server-Python-

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας


Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Ελεγκτική - GDPR

 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Υποχρεωτική Επιλογή 3 από τα 4

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

Διαφήμιση και Σύγχρονη Τεχνολογία

Αναλυτική Επιχειρήσεων

Δικτυακό Οικοσύστημα

Η Πτυχιακή εργασία θα είναι προαιρετική και επιλέγεται αντί για 2 μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο πλούτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΔΕΤ σε συνδυασμό με την παροχή κατεύθυνσης και την εμπειρία της πρακτικής άσκησης συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του ΔΕΤ.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να απασχοληθούν:

Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του μέσω του κλάδου ΠΕ 09 των Οικονομολόγων.

Σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης ως καθηγητές και ειδικότερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display