ΤΡΙΠΟΛΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Τμήμα είναι νεοσύστατο. Συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, επικοινωνίες) και τις οργανωσιακές σπουδές.

Το Τμήμα δέχεται κάθε χρόνο 160 περίπου νέους φοιτητές υψηλού επιπέδου από το 4ο επιστημονικό πεδίο.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο συνδυάζει την επιστημονική γνώση της Διοικητικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας με σκοπό να παρέχει στους αποφοίτους του ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το Τμήμα ΔΕΤ προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη, ικανά να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις, προς όφελος του κράτους, της επιχείρησης και της οικονομίας, χρησιμοποιώντας το σύγχρονο περιβάλλον μεθόδων λήψης αποφάσεων, τεχνολογίας και εφαρμογών.

Στελέχη τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Με τον τρόπο αυτό συμβάλει  στον οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών της, που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τον δείκτη ανταγωνιστικότητας τους στη σύγχρονη διεθνοποιημένη πραγματικότητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 5 ΥΕ

 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Μαθηματικά

Λογιστική Ι

 

 2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση

Προγραμματισμός

Μαθηματικά

 ΙI 5 ΥΕ Λογιστική

 

3ο Εξάμηνο

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Προγραμματισμός

Βάσεις Δεδομένων

 

4Ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  (ΥΕ)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (ΥΕ)

 Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι (ΥΕ)

Μαθηματικός προγραμματισμός (ΥΕ)

 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(ΥΕ)


5ο Εξάμηνο

Διοίκηση Έργων & Προγραμμάτων

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη

Καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Κράτος και Διακυβέρνηση

 

6ο Εξάμηνο

 Επιχειρηματική Αριστεία και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Επιχειρηματική Ηθική

Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

Προχωρημένη Τεχνητή Νοημοσύνη \

Αξιολόγηση Επενδύσεων 6 ΚΓ

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων

Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης

Τεχνητή Νοημοσύνη – Μηχανική Μάθηση

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Αρχές Δικαίου

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία

Ιστορία Ευρωπαϊκών Θεσμών

Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης και ανάπτυξης

Μεθοδολογία Έρευνας στη Διοικητική Επιστήμη

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Πρακτική Άσκηση


 

7ο Εξάμηνο

Στρατηγική Διοίκηση-Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Ηγεσία

Διεθνές Μάρκετινγκ

Χρηστικότητα και Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Δημόσια Οικονομική 6 ΚΓ Διεθνή Χρηματοοικονομικά

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ

Δίκαιο και Επιχειρηματικότητα

Διάρθρωση και Προκλήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας

Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών

Δημόσιες πολιτικές για την ανάπτυξη

Καινοτομία και Δημόσιο Μάνατζμεντ

Διοικητικοί, Πολιτικοί και Οικονομικοί Θεσμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα

Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών

Συμπεριφορικά Οικονομικά

 

8ο Εξάμηνο

Σύγχρονες Τάσεις στην Παγκόσμια Οικονομία

Σύγχρονα Διοικητικά Μοντέλα

Διεθνές Μάνατζμεντ

Επιχειρηματική Ευφυΐα

Βαθιά Μάθηση και Οπτικοποίηση Δεδομένων

Ευρωπαϊκή Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Διεθνές Δίκαιο

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Θεωρίες Κράτους

Τεχνολογία Λογισμικού

Θεωρία Παιγνίων

Χρονολογικές σειρές και προβλέψεις

Εφαρμογές Ψηφιακής Οικονομίας

Διεθνή Οικονομικά

Πτυχιακή Εργασία


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο πλούτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΔΕΤ σε συνδυασμό με την παροχή κατεύθυνσης και την εμπειρία της πρακτικής άσκησης συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του ΔΕΤ.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να απασχοληθούν:

Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του μέσω του κλάδου ΠΕ 09 των Οικονομολόγων.

Σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης ως καθηγητές και ειδικότερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display