ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Διαιτολογίας έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του στην επιστήμη της Διαιτολογίας, της οποίας ο ρόλος αναβαθμίζεται στον επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο και στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Η Διαιτολογία ερευνά τις καταναλωτικές συνθήκες και τα πρότυπα διατροφής των ατόμων και των ανθρωποσυνόλων, εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διατροφής που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας, της καλής εμφάνισης και στην απόκτηση ευεξίας. 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ιδρύθηκε με το νόμο 4610/19 και θα αρχίσει να λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Ο αριθμός των πρώτων εισακτέων του Τμήματος έχει καθοριστεί σε 150 φοιτητές. Το Τμήμα στεγάζεται σε κτήριο που βρίσκεται στο campus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας, επτά (7) χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας.

Στον ίδιο κτήριο στεγάζεται και το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ενώ στο χώρο του campus έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων στεγάζονται και τα Τμήμα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων καθώς και της Σχολής Διοίκησης.

Στις εγκαταστάσεις του campus περιλαμβάνονται επίσης Βιβλιοθήκη με εκτυπωτική μονάδα, εστιατόριο, γήπεδα αθλοπαιδιών και θερμοκήπια, ενώ στην πόλη της Καλαμάτας λειτουργεί Φοιτητική Εστία.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες και αμφιθέατρα διδασκαλίας, ενώ κατά την έναρξη λειτουργείας του θα εξυπηρετείται ως προς τα εργαστήρια από τα πολύ καλά εξοπλισμένα εργαστήρια των Τμημάτων Γεωπονίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών έχει ως στόχο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα αποκτήσουν γνώσεις για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης μεμονωμένων ατόμων, αλλά και ιδιαίτερων ομάδων του πληθυσμού, όπως νεογνών, βρεφών, παιδιών, εφήβων, αθλουμένων, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ξεκινώντας από γενικά αντικείμενα όπως η Χημεία και η Βιοχημεία, η Χημεία των Τροφίμων και επεκτείνεται σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη Φυσιολογία του Ανθρώπου, τη Διατροφή και το μεταβολισμό των τροφών και καταλήγει με αντικείμενα που εξειδικεύονται στη διατροφή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.

Η φοίτηση είναι τετραετής και τα μαθήματα είναι κατανεμημένα σε 8 εξάμηνα. Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης και η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Στην συνέχεια ακολουθεί η αποτύπωση των μαθημάτων του ΠΠΣ ανά εξάμηνο με τα αντίστοιχες ώρες θεωρίας, εργαστηρίου ή/και φροντιστηρίου, καθώς και αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών.


 


 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για ζητήματα που αφορούν τη διατροφή και τη διαιτολογία του για λόγους υγείας και αισθητικής. Με αυτά τα δεδομένα οι προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των Διαιτολόγων διαγράφονται ευοίωνες.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Διαιτολόγοι και Διατροφολόγοι
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display