ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Διαιτολογίας έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του στην επιστήμη της Διαιτολογίας, της οποίας ο ρόλος αναβαθμίζεται στον επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο και στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Η Διαιτολογία ερευνά τις καταναλωτικές συνθήκες και τα πρότυπα διατροφής των ατόμων και των ανθρωποσυνόλων, εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διατροφής που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας, της καλής εμφάνισης και στην απόκτηση ευεξίας. 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για ζητήματα που αφορούν τη διατροφή και τη διαιτολογία του για λόγους υγείας και αισθητικής. Με αυτά τα δεδομένα οι προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των Διαιτολόγων διαγράφονται ευοίωνες.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Διαιτολόγοι και Διατροφολόγοι
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display