ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Αποστολή του Τμήματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων κατάλληλα εκπαιδευμένων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διατροφή και τις Διαιτητικές ανάγκες ειδικών ομάδων πληθυσμού, μεμονωμένων ατόμων με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες αλλά και τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού γενικότερα.

Για την επίτευξη των στόχων του η εκπαίδευση στο Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως της Διατροφής, της επιστήμης των Τροφίμων, της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογίας, της Φυσιολογίας και του Μεταβολισμού της Παθοφυσιολογίας κλπ, συνδυάζοντας θεωρητική διδασκαλία με εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στην πρακτική-κλινική άσκηση των φοιτητών.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

*ΕΠΙΛΟΓΗ 1

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

*ΕΠΙΛΟΓΗ 2

**ΕΠΙΛΟΓΗ 3

 

*ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ 2 (ΕΠΙΛΟΓΉ 2)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

 

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ 3(ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1&3)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (2Θ ΚΑΙ 2Ε)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(2Θ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ(2Θ)

 

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ι

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι

*ΕΠΙΛΟΓΗ 4

**ΕΠΙΛΟΓΗ 5

 

*ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ 2 (ΕΠΙΛΟΓΉ 4)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

 

*ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ 3(ΕΠΙΛΟΓΕΣ 5)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (2Θ ΚΑΙ 2Ε)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(2Θ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ(2Θ)3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦH & ΜΕΤΑΒΟΛ. ΜΑΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓIΑ ΙΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑΚH ΒΙΟΛΟΓIΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚH

ΑΓΓΛΙΚH ΟΡΟΛΟΓIΑ ΙΙ

 

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΕΤΑΒΟΛ. ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΜΟΝAΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦHΣ

ΚΛΙΝΙΚH ΔΙΑΤΡΟΦH  Ι

ΔΙΑΤΡΟΦH ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚH ΑΓΩΓH & ΔΙΑΤΡΟΦΙΚEΣ ΣΥΝHΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦH ΚΑΙ ΔΗΜOΣΙΑ ΥΓΕIΑ6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΙΝΙΚH ΔΙΑΤΡΟΦH ΙΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦH ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟY ΑΣΘΕΝΟYΣ

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚH

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓIΑ ΤΡΟΦIΜΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ 6

ΤΕΧΝΙΚH ΔΙΑΤΡΟΦH

 

Μαθήματα προς επιλογή (επιλέγεται 1 από τα ακόλουθα 4 μαθήματα)

ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΚΑΙ ΠΡΌΛΗΨΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΈΣ ΣΥΝΉΘΕΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΏΝ

 

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΉ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΊΑ ΔΙΑΤΡΟΦΉ – ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ Ι

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΛΙΝΙΚΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ – ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΙΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

 


 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΆ  ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

  • «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Eλαιόλαδου»
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για ζητήματα που αφορούν τη διατροφή και τη διαιτολογία του για λόγους υγείας και αισθητικής. Με αυτά τα δεδομένα οι προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των Διαιτολόγων διαγράφονται ευοίωνες.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Διαιτολόγοι και Διατροφολόγοι
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display