ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Λογοθεραπείας επιδιώκει την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • την εκπαίδευση των φοιτητών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας - φωνής, ομιλίας και λόγου - και την πρόσληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών, που συνδέονται με αυτή
 • την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης τραυλισμού στο κοινό στην κλινική του Τμήματος
 • την έρευνα επί θεμάτων που αφορούν διαταραγμένο και φυσιολογικό λόγο, φωνή, ομιλία με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 


ΕΞΑΜΗΝΟ 1

 • Εισαγωγή στην Λογοπαθολογία
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Ανατομία ακοής, ομιλίας και λόγου
 • Παιδιατρική
 • Φωνητική - Φωνολογία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

 • Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου
 • Επιλογής υποχρεωτικό
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη και την Ειδική
 • Αγωγή
 • Εισαγωγή στη Στατιστική

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

 • Ακοολογία
 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές
 • Κλινική ψυχολογία - Ψυχοπαθολογία
 • Νευρολογία (ανατομία, φυσιολογία)
 • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις παιδιών με σύνδρομα
 • Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

 • Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας
 • Αποκαταστατική Ακοολογία
 • Διαταραχές της φωνής
 • Μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές λόγου
 • Αγγλική Ορολογία
 • Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

 • Αφασίες και συναφείς διαταραχές του Λόγου
 • Ψυχολογία της γλώσσας και Νευρογλωσσολογία
 • Κλινική Νευροψυχολογία
 • Επιλογής υποχρεωτικό
 • Κλινική Άσκηση – 1
 •  

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

 • Μεθοδολογία της έρευνας και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
 • Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας
 • Διαταραχές στη Ροή της Ομιλίας - Τραυλισμός
 • Επικοινωνιακές Διαταραχές Τρίτης Ηλικίας - Γήρανση
 • Κλινική Άσκηση – 2
 •  

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • Εφαρμογές Η/Υ και νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία
 • Συμβουλευτική και Ηθική και Δεοντολογία του επαγγέλματος
 • Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Κλινική Άσκηση – 3

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

 • Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας
 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο "Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου" και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), Μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών  κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
  Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους τομείς:
 • Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
 • Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
 • Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές, κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας - Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), Μη λεκτικής επικοινωνίας - τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:
 • Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
 • Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
 • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.
 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
 2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:
 • Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ' οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
 • Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display