ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ανήκει στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας.

Αρχικά το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου προέκυψε από τη συγχώνευση των τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2013. Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι η εκπαίδευση αποτελεσματικών διοικητικών στελεχών με προσωπικότητα, ήθος και σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες, που να μπορούν να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας.

Παράλληλα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, μεταλαμπαδεύοντας διαρκώς γνώσεις στους φοιτητές του μέσα από την διδασκαλία και την έρευνα δημιουργώντας ευκαιρίες και προοπτικές τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για τις παραγωγικές δυνάμεις.

Το Τμήμα ΔΕΟ προσφέρει και συμβάλει στη δημιουργία γνώσης ικανής να μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 ΕΞΑΜΗΝΟ

 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 2.ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 3.ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 4.ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 5.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι


2 ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2.ΓΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

3.ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

5.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

6.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι


3 ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

4.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

5.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

6.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι


4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

   ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1

   ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2


5 ΕΞΑΜΗΝΟ

1.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΤΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι

3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4


6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ

4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

5.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.


7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ

2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

3.ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΥΠ

3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

4.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6


8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΛΟ.ΧΡΗ.)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΛΟ.ΧΡΗ.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΕΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΕΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Το Τμήμα προσδοκά να δώσει εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα σε όσους στοχεύουν να απασχοληθούν σε:

1.Κυβερνητικές υπηρεσίες

2.Μη κυβερνητικές οργανώσεις

3.Δημόσιους φορείς και μονάδες πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας (Υπουργείο Υγείας, υγειονομικές περιφέρειες, δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς,  δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας),

4.Ιδιωτικούς φορείς και μονάδες υγείας (ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα, στη βιομηχανία φαρμάκου και ιατρικής τεχνολογίας, ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις) 

5.Σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες παροχής κοινωνικής και προνοιακής φροντίδας

6.Διοίκηση και διαχείριση πόλεων/ΟΤΑ,

7.Διεθνείς οργανισμούς

8.Ως σύμβουλοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και για το ανθρώπινο δυναμικό,

χωροταξικό και περιφερειακό σχεδιασμό.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display