ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση τους αποφοίτους με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση επιστημόνων που διαθέτουν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) σχετικές με:

(α)  τη γνώση σχετικά με τη χημεία, τη μηχανική και τη μικροβιολογία των τροφίμων,

(β) τη γνώση της τεχνολογίας για την παρασκευή, τη συντήρηση, τη συσκευασία και τη διάθεση στο εμπόριο μεγάλης ποικιλίας προϊόντων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης,

(γ) τη δυνατότητα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων σε προϊόντα τροφίμων,

(δ) την ανάπτυξη νέων ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, με υψηλή διατροφική αξία, ελκυστικότητα αλλά και ασφάλεια για τους καταναλωτές,

(ε) την προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα της επεξεργασίας των βιομηχανικών τροφίμων, (στ) τη βασική γνώση οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων τροφίμων και γενικότερης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,

(ζ) τις βασικές αρχές της νομοθεσίας αλλά και της ηθικής που διέπουν την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τροφίμων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Τα μαθήματα χωρίζονται στις παρακάτων κατηγορίες:

Μαθήματα Γενικής Υποδομής

 • Μαθηματικά Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Γενική Μικροβιολογία
 • Στατιστική Ι
 • Στατιστική ΙΙ
 • Πληροφορική
 • Φυσική
 • Γενική Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Ανόργανη Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Βιολογία


Μαθήματα Ειδικής Υποδομής

 • Επεξεργασία Τροφίμων Ι
 • Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ
 • Μηχανική Τροφίμων
 • Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Χημεία Τροφίμων
 • Ενόργανη Ανάλυση
 • Συσκευασία Τροφίμων
 • Μετασυλλεκτική Φυσιολογία
 • Υγιεινή Τροφίμων

 

 

Μαθήματα Ειδικότητας

 • Τεχνολογία και Ποιότητα Κρέατος & Κρεατοσκευασμάτων
 • Τεχνολογία και Ποιότητα Φρούτων & Λαχανικών
 • Τεχνολογία και Ποιότητα Λιπών-Ελαίων
 • Τεχνολογία και Ποιότητα Σιτηρών
 • Τεχνολογία και Ποιότητα Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

 

 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά

 • Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 • Διατροφή

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Θεωρία της Πολιτικής και Ανάπτυξης Τροφίμων

2. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων

3. Εμπορία Τροφίμων

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες Υπουργείων (Γεωργίας, Εμπορίου, Βιομηχανίας κ.ά.), στην αγορανομία, σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων κ.ά.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων ως υπεύθυνοι τμημάτων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, σε μονάδες αποθήκευσης - συντήρησης και διακίνησης τροφίμων, σε συνεταιρισμούς, κ.λπ.

ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν ιδρύοντας δικό τους εργαστήριο, να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου τροφίμων.ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τεχνολόγων Τροφίμων

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display