ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής συμβάλλουν αποφασιστικά και ουσιαστικά στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, των κάθε είδους και φύσεως καλλιεργειών.


Οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής συνεργάζονται και καθοδηγούν τους παραγωγούς αγρότες σχετικά με τις καλλιέργειες, την αύξηση της παραγωγής, τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη χρήση της τεχνολογίας στις καλλιέργειες.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ Ι

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΙΙ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΌΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΖΩΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
 • ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι (ΑΕΙΘΑΛΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ)
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
 • ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι (ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)
 • ΣΙΤΗΡΑ
 • ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΙΙ (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΜΗΛΟΕΙΔΗ)
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
 • ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΙΙ (ΒΟΛΒΩΔΗ - ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ)
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ (Ε.Λ.Α.Θ.)
 • ΣΟΛΑΝΩΔΗ - ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

και 2 από τη λίστα

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
 • ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΖΩΩΝ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
 • ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ

και 2 από τη λίστα:

 • ΖΩΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ
 • ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
 • ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ& ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΙΙI (ΑΚΡΟΔΡΥΑ, ΛΟΙΠΑ & ΤΡΟΠΙΚΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ)
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

και 2 από τη λίστα:

 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΩΦΕΛΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων γεωπόνων κατοχυρώνονται με το Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» άρθρα 8& 9.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, και την εγγραφή τους στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας μπορούν να απασχοληθούν:

 • ως σύμβουλοι στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων,
 • ως μελετητές σχεδίων βελτίωσης&δράσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • ως εργολήπτες δημοσίων έργων (έργα πρασίνου, υδραυλικά έργα κ.α.)
 • ως στελέχη σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμών,
 • ως ιδιοκτήτες ή στελέχη σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων (Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων, Πολλαπλασιαστικού Υλικού, κ.ά.),
 • ως ιδιοκτήτες ή στελέχη σε εταιρίες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια δενδροκομικών ειδών, καλλωπιστικών και εταιρίες σποροπαραγωγής),
 • ως στελέχη σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οργάνωση παραγωγής),
 • ως στελέχη σε εταιρίες εμπορίας γεωργικών προϊόντων (συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, γεωργικές βιομηχανίες),
 • ως στελέχη σε εταιρίες της εφοδιαστικής αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων (αποθήκες γεωργικών προϊόντων, εταιρίες logistics),
 • ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών, σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices), σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και σε ερευνητικά ιδρύματα.


Επίσης μπορούν να εργασθούν δημόσιους φορείς:

 • Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ενιαίος Φορέας
 • Ελέγχου Τροφίμων, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Οργανισμός
 • Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων),
 • Σε ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών, Μπενάκιο
 • Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κα), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, κα),
 • Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων,
 • Τραπεζικά Ιδρύματα,
 • Εκπαίδευση (Σχολεία της Β΄θμιας Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display