ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Α­πο­στο­λή του τμή­μα­τος εί­ναι:


α) Να καλ­λι­ερ­γεί και να προ­ά­γει την ε­πι­στή­μη του θε­ά­τρου με την α­κα­δη­μα­ϊ­κή και ε­φαρ­μο­σμέ­νη δι­δα­σκα­λί­α, έ­ρευ­να και α­να­ζή­τη­ση.

β) Να πα­ρέ­χει στους φοι­τη­τές του τα α­πα­ραί­τη­τα ε­φό­δια που ε­ξα­σφα­λί­ζουν την άρ­τια κα­τάρ­τι­σή τους για την ε­πι­στη­μο­νι­κή και ε­παγ­γελ­μα­τι­κή τους στα­δι­ο­δρο­μί­α και ε­ξέ­λι­ξη.

γ) Να συμ­βά­λει στην α­νά­πτυ­ξη της θε­α­τρι­κής α­γω­γής και αν­τί­λη­ψης του λα­ού και στη συ­νει­δη­το­ποί­η­ση για το ρό­λο και τη ση­μα­σί­α του θε­ά­τρου στη ζω­ή. δ) Να συμ­βά­λει ποι­κι­λό­τρο­πα στην α­νά­πτυ­ξη του πο­λι­τι­στι­κού ε­πι­πέ­δου του τό­που, α­να­λαμ­βά­νον­τας πρω­το­βου­λί­ες προς την κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή

δ) Να συμ­βά­λει ποι­κι­λό­τρο­πα στην α­νά­πτυ­ξη του πο­λι­τι­στι­κού ε­πι­πέ­δου του τό­που, α­να­λαμ­βά­νον­τας πρω­το­βου­λί­ες προς την κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή.


go link click
read read here how to catch a cheater
click read wives cheat
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
redirect why do people cheat cheaters
open wife cheaters cheat on wife
go redirect pregnancy termination options
pictures of people with aids hiv symptoms in men aids and hiv facts
what makes women cheat why do people cheat dating for married men
gay hiv dating worlds aids day how is hiv/aids transmitted
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
cheat on husband click unfaithful husbands
is it my fault my husband cheated my husband cheated on me what do i do i cheated on my husband and never told him
my ex cheated on me my husband cheated now what my husband cheated on me blog
my husband cheated site why do wifes cheat
wife affair developersalley.com how married men cheat
cheat on my husband site married affairs sites
wives cheat go women who love to cheat
hot sex stories of tamilnadu read interacial sex stories 1950 s
coupon code for walgreens photo walgreen photo deals walgreens photo codes
rite aid online coupon walgreens coupon printable discount prescription coupons
cipro 500mg twice a day http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin use
abortion clinics in denver go scraping uterus
best free android spy top free spy apps for android spy software for phones
how married men cheat what makes married men cheat married looking to cheat
walgreens pharmacy coupons 2015 read pharmacy coupon
renova 0.025% prednisolone valacyclovir
diflucan site sumatriptan 100mg
free prescription drug discount card viagra online coupon viagra coupon card
pet prescription discount card discount drug coupons viagra coupons online
free prescription drug cards viagra sample coupon free coupon for viagra
coupons viagra softballspa.com transfer prescription coupon
viagra coupon blog.brunothalmann.com viagra coupons printable
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion surgery how do they do abortions abortion pill costs
coupons for cialis printable sentencingguidelines.co.uk free prescription drug cards
lisinopril lisinopril lisinopril
bystolic savings card bystolic copay savings card bystolic free trial coupon
diabetes sexuality male herbal treatment for diabetes
prescription discount coupons site free cialis coupon 2016
niacin tablete oscarsotorrio.com niacin v hrani
periactine danger link periactin 4 mg
kamagra wirkung open kamagra 100
kamagra bestellen kamagra 100mg kamagra shop
abortions in atlanta achi-kochi.com misoprostol abortion
discount coupons abortion counseling third trimester abortion
prescription coupon go prescription discount coupons
best coupon sites alsarayabahrain.bh top coupon websites
coupons for cialis cialis savings and coupons cialis sample coupon
how to have an abortion pill albayraq-uae.com early abortion pill options
types of abortion pill twotiminband.com pro abortion
duphaston cijena bez recepta duphaston duphaston forum
abortions cost average cost of an abortion pill abortion pill clinics in md
low dose naltrexone pharmacy low dose naltrexone for sale starting naltrexone
amoxicillin 1000 mg yunaweddings.com amoxicillin 500 mg
potenzmittel online kaufen viagra kaufen apotheke osterreich viagra generika kaufen
cialis savings and coupons cialis coupons from manufacturer online cialis coupons
feldene flash feldene feldene capsulas
abortion pills cost abortion pill abortion pill risks
medication abortion pill abortion price how much is a abortion pill
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin amoxicillin 1000 mg
cheap abortion pill medication abortion pill should abortion pill be legal
lilly cialis coupon klitvejen.dk prescription discount coupons
free abortion pill cytotec abortion non surgical abortion pill
duphaston i ovulacija guitar-frets.com duphaston iskustva
generic for crestor 40 mg 5 mg crestor crestor price australia
vermox bez recepta vermox doziranje vermox tablete nuspojave
coupons code coupon sites printable free discount coupons
abortion pill methods abortion pill is wrong abortion pill is murder
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
definition of abortion pill agama-rc.com pro choice abortion pill
flagyl 125 flagyl precio flagyl jarabe
amoxicillin albayraq-uae.com amoxicillin al 1000
amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda amoxicilline
transfer prescription coupon free coupon for cialis printable cialis coupon
clomid proviron clomid clomid
lilly cialis coupons cialis discount coupon coupon for cialis
online cialis coupons coupon for cialis discount prescriptions coupons
cialis coupon free lilly cialis coupons cialis free coupon
amoxicillin 1000 mg amoxicillin nedir amoxicillin 500 mg
fractional dilation and curettage amres.nl how can you terminate a pregnancy
neurontin cena tymejczyk.com neurontin gabapentin
abortion pill process alpinmontservis.cz how do abortion pill work
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το πτυχίο που απονέμεται είναι ενιαίο και επιστημονικής φύσεως. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει διεθνή προσανατολισμό (κατεξοχήν ευρωπαϊκό) με επίκεντρο τα ελληνικά φαινόμενα. Τα κύρια ενδιαφέροντα του είναι τρία: η ιστορία του θεάτρου, η θεωρία του θεάτρου και η ανάλυση της παραγωγής της θεατρικής παράστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου από την αρχαιότητα ως σήμερα, και, όπως είναι φυσικό, ιδίως του ελληνικού: αρχαίου, νεότερου και σύγχρονου, καθώς και στη θεατρολογική ανάλυση δραματικών κειμένων από την ευρωπαϊκή και την ελληνική δραματουργία.
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης μέσα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ).

Η σημασία αυτού του Προγράμματος είναι για τους Φοιτητές του Τμήματός μας πολύ ουσιαστική, καθώς το Θέατρο ως αντικείμενο Σπουδών έχει εκτός από τη θεωρητική πλευρά, στην οποία στοχεύει η επιστημονική τους κατάρτιση, και μια πλευρά πρακτικής εφαρμογής, την οποία το Τμήμα δεν μπορεί να υποστηρίξει. Παράλληλα εξαιτίας της σχετικά πρόσφατης δημιουργίας του επιστημονικού κλάδου οι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση (ακόμα και η πρόσληψη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εφαρμογής).

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία αφενός για να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών εμπειρία σε πρακτικούς τομείς του θεάτρου, στους οποίους αργότερα θα κληθούν να εργαστούν επαγγελματικά, αλλά και για να γνωρίσουν διάφοροι φορείς, Οργανισμοί, Ιδρύματα, Θεατρικές Επιχειρήσεις κ.λπ., τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με ένα άτομο που έχει κάνει εξειδικευμένες θεατρολογικές σπουδές και να διευρυνθούν έτσι οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των Πτυχιούχων Θεατρολογίας.

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών υλοποιείται στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ αδιαλείπτως από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ και είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εγκρίθηκαν για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ 40 θέσεις Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα έχει λειτουργήσει με μεγάλη επιτυχία τόσο από την άποψη ενδιαφέροντος των φοιτητών που είναι τρεις και τέσσερεις φορές περισσότεροι από τις θέσεις πρακτικής άσκησης που μπορούν να καλυφθούν από τον περιορισμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος, όσο και από την άποψη ανταπόκρισης φορέων και της τελικής ικανοποίησής τους από τη συνεργασία των φοιτητών μας, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις αργότερα να προσληφθούν σε κανονική θέση εργασίας. 


Μέχρι τώρα έχει πραγματοποιηθεί συνεργασία με κρατικούς και δημόσιους φορείς και ιδιωτικά Ιδρύματα (Εθνικό Θέατρο, Λυρική Σκηνή, Θεατρικό Μουσείο, ΕΛΙΑ, Μέγαρο Μουσικής, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Τσαρούχη), και πιλοτικά με ιδιωτικά επαγγελματικά θέατρα (Αμφί-Θέατρο), ΔΗΠΕΘΕ (Ρούμελης), Πολιτιστικούς οργανισμούς Δήμων (Χαϊδαρίου).


Στόχος του Τμήματος είναι να διευρυνθεί το Πρόγραμμα με συμμετοχή περισσότερων φορέων, ιδιαίτερα στο χώρο των καταξιωμένων επαγγελματικών θεάτρων, των ΔΗΠΕΘΕ και των Δήμων, αλλά και με αύξηση των οικονομικών πόρων να γίνει εφικτή η άσκηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και γενικά να αποκτήσει η προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης των Πτυχιούχων περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Το κατ’ επιλογήν Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην παιδαγωγική και διδακτική του θεάτρου, το οποίο εντάσσεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσφέρεται στους φοιτητές, μελλοντικούς θεατρολόγους, οι οποίοι φοιτούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ειδικού αυτού προγράμματος οδηγεί στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με το Πτυχίο του Τμήματος, επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών ή σε άλλη θέση που απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού

Για να αποκτήσει κάποιος την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει οκτώ (8) τουλάχιστον μαθήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα εκ των οποίων τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» και τέσσερα (4) επιλεγόμενα, τα οποία κατανέμονται στις τρεις θεματικές περιοχές.

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
  2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
  3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
1) Το θέατρο της αρχαιότητας
2) Το ελληνικό θέατρο των νεοτέρων χρόνων
3) Ιστορία του ευρωπαικού θεάτρου
4) Ευρωπαϊκή δραματολογία
5) Θεωρία του θεάτρου και του δράματος
6) Εισαγωγή στην εισαγωγή της θεατρικής πράξης
7) Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου
8) Εισαγωγή στην ιστορία της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας
9) Εισαγωγή στην σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία
10) Εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία της θεατρολογίας
11) Ιστορία ευρωπαϊκού θεάτρου 
12) Αρχαία Ελληνικά 
13) Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
14) Ιστορία του σύγχρονου ευρωπαϊκού και αμερικανικού θεάτρου 
15) Φιλοσοφία του θεάτρου και του δράματος 
16) Εισαγωγή στη μεθοδολογία της θεατρολογικής έρευνας
17) Ιστορία της τέχνης
18) Ιστορία του κινηματογράφου
19) Ιστορία και πολιτισμός της νεώτερης Ευρώπης
20)Ιστορία και πολιτισμός της σύγχρονης Ευρώπης 
21) Εισαγωγή στην θεατρική αγωγή
22) Εισαγωγή στα είδη του μουσικού θεάτρου
23)Πρακτική 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα


 

Το Ελληνικό Θέατρο των Νεότερων Χρόνων Α΄

Ιστορία Ευρωπαϊκού Θεάτρου Α΄

Ευρωπαϊκή Δραματολογία Α΄

Το Θέατρο της Αρχαιότητας Α΄

Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου

Εισαγωγή στη Θεατρική Αγωγή Α΄

Ιστορία και Πολιτισμός της

Νεότερης Ευρώπης (1492-1789)

 Γ΄ εξάμηνο

 

Το Ελληνικό Θέατρο των Νεότερων Χρόνων Γ΄

Ιστορία Ευρωπαϊκού Θεάτρου Γ΄

Ευρωπαϊκή Δραματολογία Γ΄

Το Θέατρο της Αρχαιότητας Γ΄

Πρακτική Άσκηση

Εισαγωγή στη Διδακτική της Θεατρικής Πράξης Α΄

 

 Ε΄ εξάμηνο

 

Εισαγωγή στην Ιστορία της

Υποκριτικής και της Σκηνοθεσίας Α΄

Το Ελληνικό Θέατρο των Νεότερων Χρόνων Ε΄

Το Θέατρο της Αρχαιότητας Ε΄

Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος Α΄

Ιστορία της Τέχνης Α΄

Δραματική Ποίηση

 Ζ΄ εξάμηνο

 

Θεωρία της Λογοτεχνίας


Εισαγωγή στα Είδη του Μουσικού Θεάτρου

Εισαγωγή στη Σκηνογραφία,

Θεατρική Αρχιτεκτονική και Ενδυματολογία Α΄

Ιστορία του Κινηματογράφου Α΄

 

Μαθήματα Επιλογής Γενικού Περιεχομένου

 

Ένας Θίασος. Δημιουργούμε ένα Θίασο Α΄

Το Θεατρικό Πρόγραμμα

(Σεμιναριακό)

Η Επιθεώρηση στον 20ό αιώνα

Erasmus A΄: Contemporary Greece: History, Arts and Letters

Σκηνοθεσία Α΄

Εισαγωγή στη Δραματοθεραπεία

Σύγχρονες Σκηνοθετικές Προσεγγίσεις Α΄

Υποκριτική Α΄

Όπερα και Μουσικό Θέατρο στον 20ο Αιώνα

Ζητήματα Ετερότητας στη

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Από το Αρχαίο Δράμα στη Σύγχρονη Σκηνή

Σκηνογραφία (Σκηνικός Χώρος)

Σκηνοθετικά Ρεύματα στο Εθνικό Θέατρο

Θεατρική Παραγωγή (Εργαστηριακό)

Σύγχρονη Δραματουργία

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Βιβλίου

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

 

Μαθήματα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

 Α’ εξάμηνο

 

Εισαγωγή στη Θεατρική Αγωγή Α΄ (υποχρεωτικό)

 Γ΄ εξάμηνο

 

Εισαγωγή στη Διδακτική της Θεατρικής Πράξης Α΄ (υποχρεωτικό)


 Υποχρεωτικά για Π.Π.Δ.Ε.:

 

 

Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου

Ε΄ εξάμηνο

 

Εργαλεία του Θεάτρου στην Εκπαίδευση

Ζ΄ εξάμηνο

 


 

 

 Β΄ εξάμηνο


 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα


 

Το Ελληνικό Θέατρο των Νεότερων Χρόνων Β΄

Ιστορία Ευρωπαϊκού Θεάτρου Β΄

Ευρωπαϊκή Δραματολογία Β΄

Το Θέατρο της Αρχαιότητας Β΄

Εισαγωγή στη Θεατρική Αγωγή Β΄

 

 

 Δ΄ εξάμηνο

 

Το Ελληνικό Θέατρο των Νεότερων Χρόνων Δ΄

Ιστορία Ευρωπαϊκού Θεάτρου Δ΄

Ευρωπαϊκή Δραματολογία Δ΄

Το Θέατρο της Αρχαιότητας Δ΄

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Θεατρολογικής Έρευνας

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄

Εισαγωγή στη Διδακτική της Θεατρικής Πράξης Β΄

 ΣΤ΄ εξάμηνο

 

Εισαγωγή στην Ιστορία της

Υποκριτικής και της Σκηνοθεσίας Β΄

Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος Β΄

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄

Το Θέατρο της Αρχαιότητας ΣΤ’

Ιστορία και Πολιτισμός Σύγχρονης Ευρώπης (1789-1945)

(Ιστορία της Τέχνης Α΄) – Ελληνική Μνημειακή Ζωγραφική


 Η΄ εξάμηνο

 

Σεμινάριο (Εργασία)

Φιλοσοφία του Θεάτρου και του

Δράματος

Ιστορία του Σύγχρονου

Ευρωπαϊκού και του Αμερικανικού Θεάτρου

 

 

Μαθήματα Επιλογής Γενικού Περιεχομένου

 

Ένας Θίασος. Δημιουργούμε ένα Θίασο Β΄

Erasmus B΄: Contemporary Greece: History, Arts and Letters

Σκηνοθεσία Β΄

Ο Σαίξπηρ στη Σκηνή και στην Οθόνη

Ζητήματα Φύλου στο Θέατρο του

Σαίξπηρ

Υποκριτική Β’

Σύγχρονες Σκηνοθετικές Προσεγγίσεις Β΄ (Το Θέατρο του Ήλιου)

Δραματική Μονολογικότητα και

Θεατρικοί Μονόλογοι

Ενδυματολογία (Κοστούμια και Μάσκες)

Εισαγωγή στη Σκηνογραφία, Θεατρική Αρχιτεκτονική και

Ενδυματολογία Β΄

Δραματοποίηση (Εργαστηριακό)

Θέατρο και Πολιτική

Ενδυμασία και θέατρο

Σύγχρονες Σκηνικές Προσεγγίσεις στην Αναγεννησιακή Δραματουργία

Ιστορία της Αποικιοκρατίας, 19ος -20ος αι.

Θέατρο και Ιστορία: Σκηνικές Δράσεις για το 1821

Ιστορία της Τέχνης Β΄


Μαθήματα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

 Β΄ Εξάμηνο

 

Εισαγωγή στη θεατρική αγωγή Β΄ (υποχρεωτικό)

 

 Δ΄ Εξάμηνο

 

Εισαγωγή στη Διδακτική της Θεατρικής

Πράξης Β΄ (υποχρεωτικό)

 

 Υποχρεωτικά για Π.Π.Δ.Ε.:

 

Θέατρο και Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΣΤ΄ εξάμηνο

Ο Θεατρολόγος Εμψυχωτής.

Διδακτική Άσκηση στο Σχολείο Η΄ εξάμηνο

 

Μαθήματα Επιλογής Γενικού Περιεχομένου από άλλα Τμήματα

 Χειμερινού Εξαμήνου

 

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Εισαγωγή στο Ντοκιμαντέρ

Σχολική Ψυχολογία

Κοινωνική Ψυχολογία Ι

Ειδική Αγωγή

Διαπολιτισμική Αγωγή: Επιστημολογικές Παραδοχές και Εκπαιδευτική Πράξη

 

 Εαρινού Εξαμήνου

 

Λατινική Φιλολογία - Μεσαιωνική

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ

Παιδαγωγική

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης


Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Ζητήματα Ετερότητας στον

Κινηματογράφο

Μουσική, Χορός και Πολιτική

Εθνογραφικός Κινηματογράφος και Ντοκιμαντέρ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

 

 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
read click here how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons go click here
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
open open cheat on wife
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
my ex cheated on me site my husband cheated on me blog
why do girlfriends cheat should i tell my girlfriend i cheated my ex girlfriend cheated on me
i had a dream that my boyfriend cheated on me go i cheated on my boyfriend with a black guy
my boyfriend cheated on me with my mom site why do men cheat
adult anal sex stories go food sex stories
desi sex stories adult fetish stories adult baby stories
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
where do you have an abortion link what is an abortion like
best android spy apps free open best spy apps
dating site for married people site reasons people cheat
discount rx coupons site walgreens online promo code
photo prints walgreens besthauling.com walgreens photo promo codes
free drug coupons link rx prescription coupons
cialis savings and coupons carp-fishing.nl cialis coupons free
prescription discounts cards damske.com print cvs coupons
abortion clinics in chicago costs of abortion how late can you get an abortion
rx pharmacy discount card open free online coupons
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions
printable coupons for viagra read free coupon for viagra
can i take gabapentin with prozac canitake.net can i take gabapentin with prozac
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
unplanned pregnancy site abortions facts
diabetes effect on male sexuality diabetes type 2
cialis duree action cialis duree action cialis duree action
cialis coupons printable go cialis coupons printable
prescription discounts cards site free printable cialis coupons
coupons for cialis 2016 prescription drug discount cards prescription drugs coupon
augmentin site augmentin gyerekeknek
cialis 10mg click cialis 5 mg
aerius dosierung link aerius medikament
amoxicillin wiki site amoxicillin wiki
free cialis coupons click free cialis samples coupon
cialis manufacturer coupon 2016 click prescription coupons
discount coupons agama-rc.com third trimester abortion
abortion definition free abortion clinics in atlanta walk in abortion clinics
abortion at home spiritocagliese.it facts about abortion
cialis 2015 coupon cialis coupon prescription discount coupon
nitrofurantoin doziranje nitrofurantoin nitrofurantoin breastfeeding
voltarene 100 voltarene 75 mg voltarene posologie
coupon discount abortion clinics chicago abortion clinics near me
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
rosuvastatin side effects mayo clinic blog.lakerestoration.com rosuvastatin tablets 20 mg
printable cialis coupon cialis online coupon prescription coupons
how to have an abortion pill albayraq-uae.com early abortion pill options
carvedilol side effects boomasontennis.com carvedilol 3.125 mg
coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon prescription coupon card
ventolin vs berodual ventolin doping ventolin vs berodual
types of abortion pill twotiminband.com pro abortion
abortion price types of abortion pill abortion pill price
how much does an abortion pill cost abortion pill risks abortion pill quotes
acetazolamide sivuvaikutukset gruene-kehl.de acetazolamide spc
cialis walgreen coupon thebaileynews.com cialis cvs coupon
coupons for cialis printable printable cialis coupon free cialis coupon
priligy thailand blog.aids2014.org priligy kokemuksia
pros and cons of abortion abortion pill articles cost for an abortion
cialis coupon lilly cialis.com coupons cialis sample coupon
abortion pill costs aegdr.org against abortion pill
voltaren krem nedir hieple.net voltaren
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
how to have an abortion pill aictmkulahospital.org abortion pill laws
cost of medical abortion early abortion pill against abortion pill
abortion vacuum ways to end a pregnancy 3 week pregnant abortion
generic for crestor 40 mg 5 mg crestor crestor price australia
vermox bez recepta bvandam.com vermox tablete nuspojave
average cost of abortion abortion pill online chemical abortion pill
cialis.com coupons free cialis samples coupon 2015 cialis coupon
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
coupon for prescription coupon for prescriptions cialis discounts coupons
discount coupons for prescriptions pathakwavecurecenter.com lilly cialis coupon
pharmacy discount code pharmacy discount discount rx pharmacy
neurontin cena pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin alkohol
new prescription coupons coupons for cialis 2016 prescription discount coupon
end pregnancy d&c instrument ways to terminate an early pregnancy
cialis coupon free abraham.thesharpsystem.com cialis free coupon
neurontin cena neurontin neurontin 100 mg
fractional dilation and curettage what is a scraping of the uterus how can you terminate a pregnancy
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprolol succinate metoprololsuccinat orion 50 mg
cialis free sample coupons manufacturer coupons for prescription drugs cialis coupons from lilly
abortion pill is wrong abortion pill recovery misoprostol abortion
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Οι απόφοιτοι Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστημίων μπορούν να διορίζονται στην μέση εκπαίδευση για την συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 125/2000 (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση Δ2/13934/2-3-2001 (Φ.E.K. 202/2-3-2001 τ. Β΄). Το 2009 απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών της χώρας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και προσελήφθησαν οι πρώτοι θεατρολόγοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν:
α) Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως θεατρολόγοι στα ολοήμερα δημοτικα σχολεία (ωρομίσθιοι). β) Σε θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι, υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού, μεταφραστές, επιμελητές προγραμμάτων.
γ) Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ως επιστημονικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι για θεατρικές εκπομπές.
δ) Στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους ως κριτικοί, ειδικευμένοι στο θέατρο συντάκτες, υπεύθυνοι εκδόσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το θέατρο.
ε) Σε υπουργεία, νομαρχίες και στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
στ Σε δραματικές σχολές ως καθηγητές.
ζ) Εφόσον συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές και αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και στα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών ως ακαδημαϊκοί διδάσκοντες.
η) Σε ερευνητικά κέντρα ως μελετητές της ιστορίας και της θεωρίας του θεάτρου.
θ) Εφόσον σπουδάσουν σε δραματική σχολή, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο θέατρο ως σκηνοθέτες ή ηθοποιοί.


viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
affairs with married men what makes married men cheat go
women love to cheat click here online
what are std symptoms std online test get tested for stds
married woman wants cheat click cheat on my husband
group sex stories with pictures go desi sex stories
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
why do husband cheat types of women who cheat married woman looking to cheat
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
dating site for married people site reasons people cheat
cialis savings and coupons prescription drug card cialis coupons free
celebrex pill ironsharpdev.com tretinoin 0.025%
diprolene tube open renova
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
cialis coupon card mikemaloney.net prescription drug card
tretinoin open priligy pill
drug coupon card modelosguayaquil.com prescription drugs discount cards
canada drug pharmacy coupon ningchao.net prescription coupon
abortion surgery pros and cons of abortion abortion pill costs
prescription discount coupons coupon for prescription free prescription cards discount
where to get an abortion open costs of abortion
lisinopril lisinopril lisinopril
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
sumatriptan succ sumatriptan succ sumatriptan succ
cialis coupons and discounts coupon for prescription prescription transfer coupon
prescription discount coupons open canada drug pharmacy coupon
free printable cialis coupons coupon prescription discount drug coupon
prescription savings card manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
cialis 10mg click cialis 5 mg
cetirizine aerius cetirizine aerius cetirizine sans ordonnance
allosaurus allowance allotment
abortion definition read walk in abortion clinics
nitrofurantoin agepha nitrofurantoin dosage nitrofurantoin agepha
late term abortion clinics abortion laws by state national abortion federation
kamagra forum sigridw.com kamagra oral jelly avis
coupon discount fedbeton.be abortion clinics near me
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar
medication abortion pill should abortion pill be legal abortion pill
cialis sample coupon pureheartvision.org cialis coupons online
ventolin vs berodual blog.rewardsrunner.com ventolin vs berodual
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin amoxicilline
how much does an abortion pill cost abortion pill risks abortion pill quotes
crestor pricing crestor price comparison crestor 40 mg cost
duphaston cijena bez recepta duphaston duphaston forum
is naltrexone a narcotic http://naltrexonealcoholismmedication.com/ acamprosate
coupons for cialis printable printable cialis coupon free cialis coupon
cialis.com coupons coupons for cialis printable cialis 2015 coupon
vermox bioselect-us.com vermox spc
anti abortion pill abortion pill centers how to get an abortion pill
costs of abortion pill about abortion pill pro abortion
clomid proviron clomid proviron clomid tapasztalatok
coupons online for free andreinfo popular coupon sites
free cialis coupon prescription drug coupons cialis coupons printable
coupon for cialis cialis discounts coupons free printable cialis coupons
free abortion pill abortion pill quotes early abortion pill options
free abortion pill free abortions how much do abortion pill cost
amoxicillin nedir amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 500 mg
facts on abortion pill history of abortion pill abortion pill facts
abortion pill abortion pill costs pros and cons of abortion
end pregnancy teen pregnancy abortion ways to terminate an early pregnancy
amoxicillin 1000 mg amoxicilline amoxicillin 500 mg
coupon for prescriptions prescriptions coupons coupons for prescriptions
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

13074 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display