ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων με τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη έρευνα, και την παροχή στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων, που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων με τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη έρευνα, και την παροχή στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων, που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αποτελείται από τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής [από σύνολο δέκα (10) μαθημάτων], πτυχιακή εργασία και 2-μηνη πρακτική άσκηση.

Ακολουθουν αναλυτικάόλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΗ

                                  

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
 • ΑΡΧΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
 • ΕΠΙΛΟΓΗΣ από ομάδα Α

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
 • ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
 • ΕΠΙΛΟΓΗΣ από ομάδα Β
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ1 (Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, διάρκειας 2 μηνών)

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • ΕΠΙΛΟΓΗΣ από ομάδα Γ
 • ΕΠΙΛΟΓΗΣ από ομάδα Γ

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ

 

 

ΟΜΑΔΑ Α- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από 3)

 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από 3)

 • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ2.
 • ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 από 4)

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ &ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες Υπουργείων (Γεωργίας, Εμπορίου, Βιομηχανίας κ.ά.), στην αγορανομία, σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων ως υπεύθυνοι τμημάτων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, σε μονάδες αποθήκευσης - συντήρησης και διακίνησης τροφίμων, σε συνεταιρισμούς, κ.λπ.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν ιδρύοντας δικό τους εργαστήριο, να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου τροφίμων.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τεχνολόγων Τροφίμων
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display