ΛΑΡΙΣΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Ως Σύστημα μπορεί να οριστεί μια συλλογή αλληλοεπιδρώντων οντοτήτων που
συνιστούν ένα ενοποιημένο σύνολο με συγκεκριμένο σκοπό.
Ψηφιακό χαρακτηρίζεται ένα σύστημα που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και
μεταδίδει πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή και, άρα, είναι στενά συνδεδεμένο με
την τεχνολογία των υπολογιστών και την πληροφορική. Το Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων καλύπτει όλο το βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των
υπολογιστών και της πληροφορικής, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τα
επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν και οι
απόφοιτοι Τμημάτων συναφών με την πληροφορική, αλλά παρέχει και εξειδίκευση
γνώσεων που επιτρέπει στους αποφοίτους αυτούς να αναπτύσσουν καινοτόμα
συστήματα για ανερχόμενους τομείς, με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και
κοινωνική επίδραση στο κοντινό και απώτερο μέλλον.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display