ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Στόχος του τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη των φοιτητών για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης, η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες και ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε θεραπευτικές πράξεις που αφορούν την πρόληψη και αποκατάσταση του ασθενούς. Επιπλέον, το Τμήμα στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων, τεκμηριωμένων μεθόδων διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως η συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (problem based learning) ή οι μέθοδοι προσομοίωσης (simulation) ενώ δύναται να υποστηρίζει τις ανάγκες των φοιτητών/τριών με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχοι με υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ανάπτυξης του Τμήματος αποτελούν και η ερευνητική δραστηριότητα καθώς και η περαιτέρω εξειδίκευση μέσω μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Τέλος, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει στόχο την εξωστρέφεια συνεισφέροντας με δράσεις τόσο σε τοπικό όσο και Εθνικό επίπεδο με συμμετοχή τόσο των προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών του φοιτητών.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός - Μάθημα

ΦΑ1 - Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

ΦΑ2 - Ανατομία Νευρικού Συστήματος & Οργάνων

ΦΑ3 - Κλινική Κινησιολογία Ι

ΦΑ4 - Φυσιολογία

ΦΑ5 - Νευροφυσιολογία

ΦΑ - Μάθημα Επιλογής

Σύνολο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός - Μάθημα

ΦΒ1 - Παθολογία

ΦΒ2 - Κλινική Κινησιολογία ΙΙ

ΦΒ3 - Τεχνικές Κινητοποίησης Μαλακών Μορίων & Μάλαξης

ΦΒ4 - Ορθοπαιδική

ΦΒ5 - Κλινική Εμβιομηχανική

ΦΒ - Μάθημα Επιλογής

Σύνολο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός - Μάθημα

ΦΓ1 - Νευρολογία

ΦΓ2 - Κινησιοθεραπεία

ΦΓ3 - Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

ΦΓ4 - Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακών Παθήσεων

ΦΓ5 - Κλινική Φυσιολογία της Άσκησης

ΦΓ6 - Βιοηθική & Δεοντολογία

Σύνολο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός - Μάθημα

ΦΔ1 - Κλινική Φυσικοθεραπεία Καδιαγγειακού &
Αναπνευστικού Συστήματος Ι

ΦΔ2 - Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος Ι

ΦΔ3 - Ειδικές Τεχνικές Κινητοποίησης

ΦΔ4 - Κλινική Ηλεκτροθεραπεία

ΦΔ5 - Αρχές Νευροαποκατάστασης

ΦΔ6 - Φυσικοθεραπεία Αξιολόγηση - Κλινικός Συλλογισμός

Σύνολο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός - Μάθημα

ΦΕ1 - Κλινική Φυσικοθεραπεία Καδιαγγειακού &
Αναπνευστικού Συστήματος ΙΙ

ΦΕ2 - Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος Ι

ΦΕ3 - Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙ

ΦΕ4 - Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Ενηλίκων

ΦΕ5 - Ηλεκτροφυσικά Μέσα στη Φυσικοθεραπεία

ΦΕ - Μάθημα Επιλογής

Σύνολο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός - Μάθημα

ΦΣΤ1 - Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙ

ΦΣΤ2 - Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Ι

ΦΣΤ3 - Παιδιατρική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

ΦΣΤ4 - Αθλητική Φυσικοθεραπεία

ΦΣΤ5 - Επικοινωνιακές Δεξιότητες στις Επιστήμες Υγείας

ΦΣΤ - Μάθημα Επιλογής

Σύνολο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός - Μάθημα

ΦΖ1 - Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

ΦΖ2 - Θεραπευτική Άσκηση σε Χρόνιες Παθήσεις

ΦΖ3 - Θεραπευτική Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς

ΦΖ4 - Μεθοδολογία Έρευνας - Βιοστατιστική

ΦΖ5 - Αποκατάσταση - Ομάδα Αποκατάστασης

ΦΖ - Μάθημα Επιλογής

Σύνολο

Η' Εξάμηνο

Κωδικός - Μάθημα

ΦΗ1 - Πρακτική Άσκηση

ΦΗ2 - Πληροφορική στην Υγεία - Ηλεκτρονική Υγεία

ΦΗ3 - Εργονομία - Προσθετική Ορθωτική - Βοηθήματα

ΦΗ - Μάθημα Επιλογής

Σύνολο

Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Κωδικός - Μάθημα Επιλογής

Αγγλική Ιατρική Ορολογία

Πληροφορική

Α' Βοήθειες

Φαρμακολογία

Κλινική Διαιτολογία

Παθολογία Σπονδυλικής Στήλης

Χειρουργική

Διαχείριση Κλινικών Περιστατικών

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Κωδικός - Μάθημα Επιλογής

Παθοφυσιολογία

Ψυχολογία στην Υγεία - Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

Εργοθεραπεία

Οικονομικά της Υγείας και Marketing

Πτυχιακή Εργασία

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

Διαγνωστική ΑπεικόνισηΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ : 

“Προηγμένη Φυσικοθεραπεία”

 

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display