ΒΟΛΟΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, ΤΠΔΜΒ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τον Βόλο Στόχοι και Στρατηγικές του Νέου Τμήματος “Πολιτισμού”1 Το Τμήμα παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και τις πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής σε σύγχρονα περιβάλλοντα. To αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών αποτελεί προτεραιότητα τόσο στην περιφερειακή εξειδίκευση της Θεσσαλίας8, όσο και κεντρικό άξονα της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-20202. Οι σπουδές στο αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών συνδυάζουν την θεωρητική κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις σχετικές σπουδές συνδυάζουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα πεδία όπως: πολιτισμική θεωρία και ιστορία, κριτική θεωρία, κριτική εκπαίδευση, τεχνολογία και δημιουργική παιδαγωγική, ψηφιακός πολιτισμός και εικονική πραγματικότητα, παιγνίδια, σχεδιασμός, εικαστικές και αναπαραστατικές (performing) τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, οπτική κουλτούρα, οπτικοακουστικά μέσα, δημιουργική γραφή, εκδοτικές πρακτικές και μηντιακές εφαρμογές, νέες τεχνολογίες και διαχείριση/δικτύωση υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, δημιουργικός τουρισμός, πνευματικά δικαιώματα, κοινωνική ετερότητα και δικαιώματα πρόσβασης στον πολιτισμό και την κοινωνία της γνώσης. Το Τμήμα θεραπεύει ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο έρευνας και διδασκαλίας. Εκπαιδεύοντας ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα συνδυάζει την θεωρητική και ανθρωπιστική παιδεία με την στοχευμένη εξειδίκευση σε εφαρμοσμένες πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής, το τμήμα ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της δυναμικά αναδυόμενης διεθνώς δημιουργικής οικονομίας. Πρόσφατη μελέτη που αφορά τη δημιουργική οικονομία στην Ελλάδα3 καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία των δημιουργικών βιομηχανιών, τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος των περιφερειών και της χώρας. Το Τμήμα θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες και θα αξιοποιήσει υπάρχουσες υποδομές Τμημάτων του ΠΘ και ιδιαίτερα των τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής. Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα τον Βόλο (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

1Απόσπασμα από το κείμενο “Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και η Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το κείμενο αυτό διαμορφώθηκε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργο Πετράκο (Πρύτανη), Ζήση Μαμούρη (Αντιπρύτανη) και Ιωάννα Λαλιώτου (Αντιπρύτανη) στα πλαίσια της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα (2018)

2Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 http://www.thessaly.gov.gr/data/ris3/sxediodrasis.pdf

3Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, 2014-2020 http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles19/RIS3V.5_21.7.2015.pdf 8
Προσωρινή ΓΣ του Νέου Τμήματος Πολιτισμού
Ζήσης Κοτιώνης, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Π.Θ. (Προεδρεύων)
Νίκη Νικονάνου, Μουσειολόγος, Ανπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Θ. (Αν. Προεδρεύουσα)
Φοίβη Γιαννίση, Αρχιτέκτων, Ποιήτρια, Καθηγήτρια Π.Θ.
Ελευθερία Δέλτσου, Ανθρωπολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Θ.
Αλέξανδρος Ψυχούλης, Εικαστικός, Καθηγητής Εικαστικών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ.

ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Καθώς η οικονομία που σχετίζεται με τον πολιτισμό, την τέχνη, την ψυχαγωγία, τη χρήση ψηφιακών
μέσων και την κοινωνική δικτύωση διαρκώς διευρύνεται οι πανεπιστημιακές σπουδές αναλαμβάνουν
την υποχρέωση διαμόρφωσης ενεργών υποκειμένων παραγωγής και διαχείρισης του πολιτισμού με
υψηλό επίπεδο θεωρητικής-κριτικής επάρκειας πού μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενεργά υποκείμενα
παραγωγής του πολιτισμού σε όλες τις πτυχές του. Η παντοειδής και πολλαπλή παραγωγή
δρατηριότητας, γεγονότων και προϊόντων πολιτισμού είναι στενά συνυφασμένη με την διαχείριση
μέσων από τα παραδοσιακά της βιομηχανικής εποχής έως τα πολλαπλά ψηφιακά και μή μέσα της
μεταβιομηχανικής εποχής. Η μετα-βιομηχανική εποχή θέτει στο επίκεντρό της την παραγωγή του
πολιτισμού και της καθημερινότητας εν γένει έξω από τις βιομηχανικές γραμμές της παραγωγής και με
διευρυμένο τον ορίζοντα των οργανισμών, ιδρυμάτων, τυπικών και άτυπων θεσμών, μόνιμων ή
προσωρινών που αναλαμβάνουν την παραγωγή και την προώθηση του πολιτισμικού προϊόντος. Με τη
χρήση των τεχνολογιών το πολιτισμικό αγαθό και το προϊόν της καθημερινής επιτέλεσης μπορεί να
διαμορφωθούν σε μικρή κλίμακα, στην κλίμακα ενός δωματίου. Κάθε μικρός χώρος σχεδιασμού και
παραγωγής είναι εν δυνάμει ένα εργοαστάσιο σε διασύνδεση με άλλα ανάλογα σε ένα αστερισμό
συνεργειών γύρω από την παραγωγή και τη διαχείριση του πολιτισμικού προϊόντος αλλά και την
παραγωγή της καθημερινότητας. Η ρευστοποίηση και διάχυση των τεχνών, η επιτελεστική λειτουργία
της τέχνης, η κυριαρχία της κινούμενης εικόνας (moving images) είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά
της μεταβιομηχανικής εποχής στον πολιτισμό, των δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών. Αυτές της
εκδοχές του σύγχρονου, μεταβιομηχανικού πολιτισμού επιχειρεί να διαγνώσει το Νέο Τμήμα και να τις
ενσωματώσει κριτικά μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Τμήματος Πολιτισμού εξειδικεύει τους στρατηγικούς στόχους της
ίδρυσής του, με μια πολύπτυχη ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική προσέγγιση του ευρέως
πεδίου του πολιτισμού με τους σύγχρονους όρους τηε ψηφιακής εποχής και της μεταβιομηχανικής
παραγωγής του υλικού πολιτισμού. Στο πρόγραμμα διασταυρώνονται και συντίθενται προγραμματικές
προσεγγίσεις ανάλογων Σχολών και Τμημάτων της Ευρώπης και της Αμερικής σε αντίστοιχα
πανεπιστημιακά πρότζεκτ γύρω από τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Συνήθως αυτές οι
συγγενείς Σχολές και Τμήματα ανήκουν στο είδος μιας σύγχρονης αντίληψης σχολών Καλών Τεχνών,
προγραμμάτων Μετα-αποικιακών Σπουδών ακόμα και σχολών Σχεδιασμού (design). Έτσι, το
πρόγραμμα σπουδών του Νέου Τμήματος έχει ταυτόχρονα έναν πειραματικό και δόκιμο χαρακτήρα
καθώς επιχειρεί να συλλάβει το πνεύμα της συγχρονικότητας χωρίς να παραβλέπει το εγκαθιδρυμένο
διεθνώς χαρακτήρα των επιστημονικών πεδίων που υπηρετεί.
Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε δύο άξονες: Ο ένας είναι τα θεωρητικά μαθήματα και ο άλλος είναι τα εργαστηριακά μαθήματα, από το 1ο ως το 7ο εξάμηνο. Τα θεωρητικά μαθήματα για κάθε εξάμηνο είναι δύο (2) υποχρεωτικά και ένα επιλογής. Τα εργσστηριακά μαθήματα είναι δύο (2)υποχρεωτικά ανά εξάμνηνο. Τα θεωρητικά μαθήματα στο σύνολό τους απλώνονται σε όλο τοεπιστημολογικό πεδίο των επιστημών του πολιτισμού και μέσα από τα μαθήματα επιλογής δίνεται ηδυνατότητα στους φοιτητές/τριες να φτιάξουν το προφίλ της κατεύθυνσης των ενδιαφερόντων τουςόπως είναι, για παράδειγμα, η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση. Τα εργαστηριακά μαθήματα εκκινούνμε έμφαση στην κινούμενη εικόνα, τις ψηφιακές εφαρμογές και τις τέχνες κα τις τεχνουργίες (crafts) καιμετακυλίονται προς τις τέχνες της επιτέλεσης και τις επιμελητικές πρακτικές. Σκοπός είναι ταεργαστήρια να λειτουργούν οριζόντια σε ένα είδος ενιαίου εργαστηρίου με μικρότερες ομάδες εργασίαςκαι συνεργαζόμενους διδάσκοντες.
Στο έβδομο εξάμηνο εκπονείται μια βαρύνουσα θεωρητική, ερευνητική εργασία ενώ στο όγδοο εξάμηνοη πτυχιακή εργασία προβλέπει την δημιουργία ενός πρότζεκτ με θεωρητικό αλλά κυρίως εργαστηριακόχαρακτήρα. Μεγάλη σημασία για την ολοκλήρωση των σπουδών δίνεται στην πρακτική άσκηση και τηναπόκτηση εμπειρίας των φοιτητών/τριών με τη συμμετοχή τους στην πολιτισμική παραγωγή εκτός τουπανεπιστημιακού πλαισίου.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Το Νέο Τμήμα Πολιτισμού θα στελεχωθεί με διδάακοντες/ουσες από την αιχμή επιστημόνων και καλλιτεχνών στην Ελλάδα και Ελλήνων του εξωτερικού, που θεραπεύουν γνωστικά πεδία του πολιτισμού ή είναι οι ίδοι/ες ενεργοί συντελεστές και παραγωγοί του σύγχρονου πολιτισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Αρχικά το Τμήμα θα λειτουργήσει με νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και συμβασιούχους καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας και ταυτόχρονα είναι υπό προκήρυξη θέσεις ΔΕΠ για την πλήρη κάλυψη των διδακτικων αναγκών. Το Τμήμα θα συνεχίσει να προσλαμβάνει νέο διδακτικό προσωπικό μέχρι την πλήρη ανάπτυξή του σε φοιτητές και έτη σπουδών, μέσα στην ερχόμενη τετραετία.


ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επεκτείνεται σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία αλλά και τις γεωγραφικές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, δημιουργείται ένα περιβάλλον οριζόντιων διασυνδέσεων του Νέου Τμήματος τόσο με σχολές τεχνολογικής αιχμής και σχεδιασμού, των επιστημών του χώρου όπως η Πολυτεχνική, όσο και με σχολές των ανθρωπιστικών επιστημών,, ακόμα και με σχολές και επιστήμες που οργανώνουν την ύπαιθρο και την αγροτική παραγωγή. Η πόλη του Βόλου παραμένει κέντρο του Πανεπιστημίου. Το Νέο Τμήμα Πολιτισμού, με έδρα το Βόλο θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες της πόλης σε παραγωγή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, η πόλη του Βόλου με τα εργαστήρια, παραδοσιακά και σύγχρονα, και την βιομηχανική της δραστηριότητα σε παραγωγή τεχνολογικής αιχμής, όπως πχ αυτή του μετάλλου, θα δώσουν τη δυνατότητα διασύνδεσης της εργαστηριακής έρευνας με το παραγωγικό περιβάλλον της πόλης με έμφαση στην καινοτομία και τις οριζόντιες συνδέσεις μεταξύ πολιτισμού και τεχνολογίας, μεταξύ της ζωής στην πόλη και την εργασίας στο Πανεπιστήμιο. Η εγγύς παρουσία βιώσιμων παραδοσιακών οικισμών και παραδοσιακών πρακτικών οικοτεχνίας και παραγωγής μπορούν να συνδυαστούν με την πανεπιστημιακή έρευνα και τη χρήση νέων τεχνολογικών πρακτικών του μετα-βιομηχανικού πολιτισμού.
Το Νέο Τμήμα Πολιτισμού αρχικά θα στεγαστεί σε εγκαταστάσεις μέσα στον ιστό της πόλης του Βόλου, με δομή που θα προάγει τόσο τον θεωρητικό όσο και τον εργατηριακό χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών. Στη συνέχεια ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προβλέπει την μετεγκατάσταση του Τμήματος στο συγκρότημα της πρώην Βαμαβακουργίας, στην Νέα Ιωνία του Δήμου Βόλου, σε νέες εγκαταστάσεις σχεδιασμένες ειδικά για την πρότυπη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών μεταξύ των οποίων είναι και το Νέο Τμήμα Πολιτισμού.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σελίδα 1 από 8
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - 38221 – ΒΟΛΟΣ-ΤΗΛ:2421006369-EMAIL:g-cult@uth.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΈΤΟΣ 2019-2020
ΕΚΔΟΣΗ: Μάιος 2019
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, ΤΠΔΜΒ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τον Βόλο Στόχοι και Στρατηγικές του Νέου Τμήματος “Πολιτισμού”1 Το Τμήμα παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό και τις πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής σε σύγχρονα περιβάλλοντα. To αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών αποτελεί προτεραιότητα τόσο στην περιφερειακή εξειδίκευση της Θεσσαλίας8, όσο και κεντρικό άξονα της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-20202. Οι σπουδές στο αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών συνδυάζουν την θεωρητική κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις σχετικές σπουδές συνδυάζουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα πεδία όπως: πολιτισμική θεωρία και ιστορία, κριτική θεωρία, κριτική εκπαίδευση, τεχνολογία και δημιουργική παιδαγωγική, ψηφιακός πολιτισμός και εικονική πραγματικότητα, παιγνίδια, σχεδιασμός, εικαστικές και αναπαραστατικές (performing) τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, οπτική κουλτούρα, οπτικοακουστικά μέσα, δημιουργική γραφή, εκδοτικές πρακτικές και μηντιακές εφαρμογές, νέες τεχνολογίες και διαχείριση/δικτύωση υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, δημιουργικός τουρισμός, πνευματικά δικαιώματα, κοινωνική ετερότητα και δικαιώματα πρόσβασης στον πολιτισμό και την κοινωνία της γνώσης. Το Τμήμα θεραπεύει ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο έρευνας και διδασκαλίας. Εκπαιδεύοντας ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα συνδυάζει την θεωρητική και ανθρωπιστική παιδεία με την στοχευμένη εξειδίκευση σε εφαρμοσμένες πρακτικές πολιτισμικής παραγωγής, το τμήμα ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της δυναμικά αναδυόμενης διεθνώς δημιουργικής οικονομίας. Πρόσφατη μελέτη που αφορά τη δημιουργική οικονομία στην Ελλάδα3 καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία των δημιουργικών βιομηχανιών, τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος των περιφερειών και της χώρας. Το Τμήμα θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες και θα αξιοποιήσει υπάρχουσες υποδομές Τμημάτων του ΠΘ και ιδιαίτερα των τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής. Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα τον Βόλο (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)
1.Απόσπασμα από το κείμενο “Στρατηγική Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και η Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το κείμενο αυτό διαμορφώθηκε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργο Πετράκο (Πρύτανη), Ζήση Μαμούρη (Αντιπρύτανη) και Ιωάννα Λαλιώτου (Αντιπρύτανη) στα πλαίσια της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα (2018)
2. Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 http://www.thessaly.gov.gr/data/ris3/sxediodrasis.pdf
3.Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, 2014-2020 http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles19/RIS3V.5_21.7.2015.pdf 8
Προσωρινή ΓΣ του Νέου Τμήματος Πολιτισμού
Ζήσης Κοτιώνης, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Π.Θ. (Προεδρεύων)
Νίκη Νικονάνου, Μουσειολόγος, Ανπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Θ. (Αν. Προεδρεύουσα)
Φοίβη Γιαννίση, Αρχιτέκτων, Ποιήτρια, Καθηγήτρια Π.Θ.
Ελευθερία Δέλτσου, Ανθρωπολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Θ.
Αλέξανδρος Ψυχούλης, Εικαστικός, Καθηγητής Εικαστικών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ.

ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Καθώς η οικονομία που σχετίζεται με τον πολιτισμό, την τέχνη, την ψυχαγωγία, τη χρήση ψηφιακών μέσων και την κοινωνική δικτύωση διαρκώς διευρύνεται οι πανεπιστημιακές σπουδές αναλαμβάνουν την υποχρέωση διαμόρφωσης ενεργών υποκειμένων παραγωγής και διαχείρισης του πολιτισμού με υψηλό επίπεδο θεωρητικής-κριτικής επάρκειας πού μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενεργά υποκείμενα παραγωγής του πολιτισμού σε όλες τις πτυχές του. Η παντοειδής και πολλαπλή παραγωγή δρατηριότητας, γεγονότων και προϊόντων πολιτισμού είναι στενά συνυφασμένη με την διαχείριση μέσων από τα παραδοσιακά της βιομηχανικής εποχής έως τα πολλαπλά ψηφιακά και μή μέσα της μεταβιομηχανικής εποχής. Η μετα-βιομηχανική εποχή θέτει στο επίκεντρό της την παραγωγή του πολιτισμού και της καθημερινότητας εν γένει έξω από τις βιομηχανικές γραμμές της παραγωγής και με διευρυμένο τον ορίζοντα των οργανισμών, ιδρυμάτων, τυπικών και άτυπων θεσμών, μόνιμων ή προσωρινών που αναλαμβάνουν την παραγωγή και την προώθηση του πολιτισμικού προϊόντος. Με τη χρήση των τεχνολογιών το πολιτισμικό αγαθό και το προϊόν της καθημερινής επιτέλεσης μπορεί να διαμορφωθούν σε μικρή κλίμακα, στην κλίμακα ενός δωματίου. Κάθε μικρός χώρος σχεδιασμού και παραγωγής είναι εν δυνάμει ένα εργοαστάσιο σε διασύνδεση με άλλα ανάλογα σε ένα αστερισμό συνεργειών γύρω από την παραγωγή και τη διαχείριση του πολιτισμικού προϊόντος αλλά και την παραγωγή της καθημερινότητας. Η ρευστοποίηση και διάχυση των τεχνών, η επιτελεστική λειτουργία της τέχνης, η κυριαρχία της κινούμενης εικόνας (moving images) είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της μεταβιομηχανικής εποχής στον πολιτισμό, των δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών. Αυτές της εκδοχές του σύγχρονου, μεταβιομηχανικού πολιτισμού επιχειρεί να διαγνώσει το Νέο Τμήμα και να τις ενσωματώσει κριτικά μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Τμήματος Πολιτισμού εξειδικεύει τους στρατηγικούς στόχους της ίδρυσής του, με μια πολύπτυχη ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική προσέγγιση του ευρέως πεδίου του πολιτισμού με τους σύγχρονους όρους τηε ψηφιακής εποχής και της μεταβιομηχανικής παραγωγής του υλικού πολιτισμού. Στο πρόγραμμα διασταυρώνονται και συντίθενται προγραμματικές προσεγγίσεις ανάλογων Σχολών και Τμημάτων της Ευρώπης και της Αμερικής σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά πρότζεκτ γύρω από τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Συνήθως αυτές οι συγγενείς Σχολές και Τμήματα ανήκουν στο είδος μιας σύγχρονης αντίληψης σχολών Καλών Τεχνών, προγραμμάτων Μετα-αποικιακών Σπουδών ακόμα και σχολών Σχεδιασμού (design). Έτσι, το πρόγραμμα σπουδών του Νέου Τμήματος έχει ταυτόχρονα έναν πειραματικό και δόκιμο χαρακτήρα καθώς επιχειρεί να συλλάβει το πνεύμα της συγχρονικότητας χωρίς να παραβλέπει το εγκαθιδρυμένο διεθνώς χαρακτήρα των επιστημονικών πεδίων που υπηρετεί.
Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε δύο άξονες: Ο ένας είναι τα θεωρητικά μαθήματα και ο άλλος είναι τα εργαστηριακά μαθήματα, από το 1ο ως το 7ο εξάμηνο. Τα θεωρητικά μαθήματα για κάθε εξάμηνο είναι δύο (2) υποχρεωτικά και ένα επιλογής. Τα εργσστηριακά μαθήματα είναι δύο (2)υποχρεωτικά ανά εξάμνηνο. Τα θεωρητικά μαθήματα στο σύνολό τους απλώνονται σε όλο τοεπιστημολογικό πεδίο των επιστημών του πολιτισμού και μέσα από τα μαθήματα επιλογής δίνεται ηδυνατότητα στους φοιτητές/τριες να φτιάξουν το προφίλ της κατεύθυνσης των ενδιαφερόντων τουςόπως είναι, για παράδειγμα, η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση. Τα εργαστηριακά μαθήματα εκκινούνμε έμφαση στην κινούμενη εικόνα, τις ψηφιακές εφαρμογές και τις τέχνες κα τις τεχνουργίες (crafts) καιμετακυλίονται προς τις τέχνες της επιτέλεσης και τις επιμελητικές πρακτικές. Σκοπός είναι ταεργαστήρια να λειτουργούν οριζόντια σε ένα είδος ενιαίου εργαστηρίου με μικρότερες ομάδες εργασίαςκαι συνεργαζόμενους διδάσκοντες.
Στο έβδομο εξάμηνο εκπονείται μια βαρύνουσα θεωρητική, ερευνητική εργασία ενώ στο όγδοο εξάμηνοη πτυχιακή εργασία προβλέπει την δημιουργία ενός πρότζεκτ με θεωρητικό αλλά κυρίως εργαστηριακόχαρακτήρα. Μεγάλη σημασία για την ολοκλήρωση των σπουδών δίνεται στην πρακτική άσκηση και τηναπόκτηση εμπειρίας των φοιτητών/τριών με τη συμμετοχή τους στην πολιτισμική παραγωγή εκτός τουπανεπιστημιακού πλαισίου.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Το Νέο Τμήμα Πολιτισμού θα στελεχωθεί με διδάακοντες/ουσες από την αιχμή επιστημόνων και καλλιτεχνών στην Ελλάδα και Ελλήνων του εξωτερικού, που θεραπεύουν γνωστικά πεδία του πολιτισμού ή είναι οι ίδοι/ες ενεργοί συντελεστές και παραγωγοί του σύγχρονου πολιτισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Αρχικά το Τμήμα θα λειτουργήσει με νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και συμβασιούχους καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας και ταυτόχρονα είναι υπό προκήρυξη θέσεις ΔΕΠ για την πλήρη κάλυψη των διδακτικων αναγκών. Το Τμήμα θα συνεχίσει να προσλαμβάνει νέο διδακτικό προσωπικό μέχρι την πλήρη ανάπτυξή του σε φοιτητές και έτη σπουδών, μέσα στην ερχόμενη τετραετία.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Στόχος του Τμήματος Πολιτισμού είναι να παραγάγει αποφοίτους με ένα ορίζοντα γνώσεων και δεξιοτήτων ικανών να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προοπτικών μέσα στην ευρύτερη βιομηχανία και οικονομία του πολιτισμού. Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης στο Νέο Τμήμα Πολιτισμού δέχεται ότι οι θεωρητικές, κριτικές προσεγγίσεις του πολιτισμού μέσα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες συνδυάζονται δομικά με τον σχεδιασμό, την εργαστηριακή έρευνα και την πρακτική των τεχνών. Έτσι, οι απόφοιτοι των Τμήματος θα είναι ταυτόχρονα θεωρητικά και πρακτικά υποκείμενα και θα μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις τόσο διαχείρισης όσο και παραγωγής του πολιτισμού. Η καλλιτεχνική παραγωγή και η καλλιτεχνική εκπαίδευση, οι επιμελητικές πρακτικές, η οργάνωση γεγονότων, η στελέχωση μουσείων, πολιτιστικών οργανισμών, φεστιβάλ, διεθνών καλλιτεχνικών συνεργειών, ο σχεδιασμός αγαθών και προϊόντων της καθημερινότητας από τα video games ως τα οικιακά περιβάλλοντα είναι όλα μέσα στο φάσμα των εργασιακών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων. Η μελλοντική οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα θα δώσει τη δυνατότητα εντοπισμού και εμβάθυνσης μέσα στις πολλαπλές πρακτικές του πολιτισμού, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι έτσι μειώνεται η εμβέλεια του τετραετούς πτυχίου που θα έχει διαμορφώσει υποκείμενα με πολλές ικανότητες και ιδιότητες για τον ευρύ χώρο της οικονομίας του πολιτισμού.
Ενδεικτικά αναφέρονται πεδία απασχόλησης και επαγγελματικής προοπτικής:
•Στελέχωση Πολιτιστικών οργανισμών, Ιδρυμάτων, Μουσείων, Φεστιβάλ
•Οπτικοακουστικές εφαρμογές στον κόσμο του θεάματος και της κινούμενης εικόνας
•Παραγωγή και διαχείριση προϊόντων και δράσεων του ψηφιακού πολιτισμού
•Καλλιτεχνική εκπαίδευση
•Επιμελητικές πρακτικές
•Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου
•Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων του υλικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής
•Στελέχωση δραστηριοτήτων της τουριστικής οικονομίας
ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επεκτείνεται σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία αλλά και τις γεωγραφικές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, δημιουργείται ένα περιβάλλον οριζόντιων διασυνδέσεων του Νέου Τμήματος τόσο με σχολές τεχνολογικής αιχμής και σχεδιασμού, των επιστημών του χώρου όπως η Πολυτεχνική, όσο και με σχολές των ανθρωπιστικών επιστημών,, ακόμα και με σχολές και επιστήμες που οργανώνουν την ύπαιθρο και την αγροτική παραγωγή. Η πόλη του Βόλου παραμένει κέντρο του Πανεπιστημίου. Το Νέο Τμήμα Πολιτισμού, με έδρα το Βόλο θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες της πόλης σε παραγωγή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, η πόλη του Βόλου με τα εργαστήρια, παραδοσιακά και σύγχρονα, και την βιομηχανική της δραστηριότητα σε παραγωγή τεχνολογικής αιχμής, όπως πχ αυτή του μετάλλου, θα δώσουν τη δυνατότητα διασύνδεσης της εργαστηριακής έρευνας με το παραγωγικό περιβάλλον της πόλης με έμφαση στην καινοτομία και τις οριζόντιες συνδέσεις μεταξύ πολιτισμού και τεχνολογίας, μεταξύ της ζωής στην πόλη και την εργασίας στο Πανεπιστήμιο. Η εγγύς παρουσία βιώσιμων παραδοσιακών οικισμών και παραδοσιακών πρακτικών οικοτεχνίας και παραγωγής μπορούν να συνδυαστούν με την πανεπιστημιακή έρευνα και τη χρήση νέων τεχνολογικών πρακτικών του μετα-βιομηχανικού πολιτισμού.
Το Νέο Τμήμα Πολιτισμού αρχικά θα στεγαστεί σε εγκαταστάσεις μέσα στον ιστό της πόλης του Βόλου, με δομή που θα προάγει τόσο τον θεωρητικό όσο και τον εργατηριακό χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών. Στη συνέχεια ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προβλέπει την μετεγκατάσταση του Τμήματος στο συγκρότημα της πρώην Βαμαβακουργίας, στην Νέα Ιωνία του Δήμου Βόλου, σε νέες εγκαταστάσεις σχεδιασμένες ειδικά για την πρότυπη λειτουργία των πανεπιστημιακών δομών μεταξύ των οποίων είναι και το Νέο Τμήμα Πολιτισμού.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


1 Βασικές Σπουδές
Το πρόγραμμα βασικών σπουδών στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών αποτελείται από τα μαθήματα κορμού και του Εργαστηρίου, που είναι υποχρεωτικά και από δύο ομάδες μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό. Οι επιλογές επιτρέπουν την εμβάθυνση σε τομείς Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών ή και σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Π. Θ.).
Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Συνιστάται ο φόρτος αυτός να είναι ίσος με 30 ECTS για κάθε εξάμηνο
Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών δίδεται παρακάτω το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό κανονικά αντιστοιχεί ή προσφέρεται πρώτη φορά, το βάρος του σε διδακτικές μονάδες και το κατά πόσο είναι μάθημα κορμού, εργαστηρίου ή επιλογής.

1.1 Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής:
[1] Εγγραφή στο Τμήμα και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα.
[2] Επιτυχία σε όλα τα μαθήματα κορμού (Πίνακας 1.7 παρακάτω) συνολικού φόρτου 64 ECTS. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα στον κορμό περιλαμβάνεται και η εκπόνηση Ερευνητικής και Πτυχιακής Εργασίας (12 +18 ECTS).
[3] Επιτυχία σε όλες τις ενότητες του Εργαστηρίου (Πίνακας 1.8 παρακάτω) συνολικού φόρτου 84 ECTS.
[4] Επιτυχία σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας επιλογής Α συνολικού φόρτου τουλάχιστον 20 ECTS και επτά (7) μαθήματα της ομάδας επιλογής Β συνολικού φόρτου τουλάχιστον 42 ECTS.
[5] Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας συνολικού φόρτου 18 ECTS
[6] Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκηση συνολικού φόρτου 12 ECTS.
[7] Συμπλήρωση τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ECTS συνολικά.

1.2 Κλίμακα Βαθμολογίας
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 με μικρότερο προβιβάσιμο βαθμό το 5,0. Η κλίμακα βαθμολογίας στα μαθήματα και στο βαθμό πτυχίου κλιμακώνεται ως εξής:
• Άριστα: από 8,50 έως 10
• Λίαν Καλώς: από 6,5 έως 8,49
• Καλώς: από 5 έως 6,49
Βαθμός μικρότερος του 5 ισοδυναμεί με ανεπιτυχή παρακολούθηση.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


1.3 Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου και Σειράς Επιτυχίας Αποφοίτησης
Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικών, εργαστηρικών επιλογής) που παρακολούθησε ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, εξαιρουμένων αυτών της ξένης γλώσσας και της Πρακτικής Άσκησης. Στον μέσο όρο βαθμολογίας των εξαμήνου καθώς και στον τελικό βαθμό πτυχίου, οι βαθμοί υπολογίζονται με τα το βάρος που αντιστοιχεί στις διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος.

1.4 Αξιολόγηση Μαθημάτων
Κάθε μάθημα αξιολογείται στο τέλος του εξαμήνου από τους φοιτητές.

1.5 Αναγνώριση Μαθημάτων άλλων Α.Ε.Ι.
Μαθήματα που ένας φοιτητής παρακολούθησε επιτυχώς σε άλλο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αποφοίτησης από το Τμήμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι αναγνωρίσεις αυτές περιλαμβάνουν
1) μαθήματα και εργασίες στα πλαίσια ανταλλαγής φοιτητών, όπως οι χρηματοδοτούμενες από τα προγράμματα “ERASMUS+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2) μαθήματα που ο φοιτητής είχε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν έλθει στο Τμήμα με μετεγγραφή, κατατακτήριες εξετάσεις, κλπ.

Ο φοιτητής που αιτείται αναγνώρισης μαθημάτων πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:
1. Την αίτησή του, πλήρως συμπληρωμένη.
2. Επίσημη αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο προέλευσης στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής, τα μαθήματα (και τα εργαστήρια ή οι εργασίες) που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και για κάθε ένα από αυτά: ο τύπος του (υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ.), οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS ή επίσημο ισοδύναμο), το εξάμηνο στο οποίο ο φοιτητής το ολοκλήρωσε επιτυχώς και ο βαθμός του σε αυτό.
3. Συνδέσμους (links) στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου προέλευσης με τον οδηγό σπουδών και την ιστοσελίδα του μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο φοιτητής εξετάστηκε επιτυχώς στα υπό αναγνώριση μαθήματα στο Πανεπιστήμιο προέλευσης. Εναλλακτικά, άλλα επίσημα έγγραφα από το Πανεπιστήμιο προέλευσης όπου θα περιγράφεται: η ύλη, η περιγραφή των ασκήσεων/εργασιών, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης και ο συνολικός προβλεπόμενος φόρτος με τις ώρες διδασκαλίας και εργαστηρίων.
4. Στοιχεία επικοινωνίας με την Γραμματεία του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο προέλευσης και (αν είναι δυνατόν) με τον διδάσκοντα που δίδαξε το μάθημα για το οποίο ο φοιτητής αιτείται αναγνώριση.
Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων του Τμήματος που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ, με τη βοήθεια διδασκόντων οικείων μαθημάτων και επικυρώνονται από τη Συνέλευση. Η Επιτροπή μεριμνά για την αντιστοίχιση του βαθμού και των πιστωτικών Μονάδων στην κλίμακα του Τμήματος. Η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα μεταβολής των προαπαιτούμενων μαθημάτων και της χρονικής εμπειρίας που τυχόν απαιτούνται για την αναγνώριση του μαθήματος/εργαστηρίου/εργασίας που αναγράφονται στην αίτηση του φοιτητή. Η επιτροπή, ή μέλος της, ή οι διδάσκοντες οικείων μαθημάτων του Τμήματος, μπορούν να προβαίνουν σε συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή προκειμένου να διαπιστώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια θέματα συναφή με την αναγνώριση.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΟΝΟΜA ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                           ECTS        ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠ100     Διαπολιτισμική ιστορία και θεωρία της τέχνης                5                    1
ΥΠ110     Πολιτισμική θεωρία                                                         5                    1
ΥΠ170     Ξένη γλώσσα Ι                                                                3                    1
ΥΠ200Πολιτισμός, Οικονομία και Δημιουργικές Βιομηχανίες:

                                                      Κριτικές προσεγγίσεις               5                    2
ΥΠ220   Ιστορία και θεωρία της νεότερης και σύγχρονης τέχνης   5                    2
ΥΠ270  Ξένη γλώσσα ΙΙ                                                                  3                    2
ΥΠ350   Θεωρία των Μέσων                                                          5                    3
ΥΠ300   Εθνογραφία, πολιτισμός και αναπαραστάσεις                  5                    3
ΥΠ370   Ξένη γλώσσα ΙΙΙ                                                                3                    3
ΥΠ460   Πολιτισμός, τέχνες και εκπαίδευση (ΠΕ-1)
5
4
ΥΠ440
Επιμέλεια: Ιστορία και Θεωρίες
5
4
ΥΠ470
Ξένη γλώσσα ΙV
3
4
ΥΠ793
Ερευνητικός σχεδιασμός (ερευνητική εργασία)
12
7
ΥΠ894
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
18
8
1.8 Εργαστήριο Τεχνών, Μέσων και Πολιτισμού (ΕΤΜΠ) – (υποχρεωτικό)
Διατρέχει τα εξάμηνα 1 εως 7, περιέχει 2 ενότητες ανά εξάμηνο και εξειδικεύεται σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΡ100
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό, Δημιουργικά Μέσα και Οπτικοακουστικές πρακτικές
6
1
ΕΡ150
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό, Δημιουργικά Μέσα και Εικαστικές πρακτικές
6
1
ΕΡ250
Σχεδιασμός, Δημιουργικά Μέσα και Οπτικοακουστικές πρακτικές
6
2
ΕΡ230
Σχεδιασμός, Δημιουργικά Μέσα και Εικαστικές πρακτικές
6
2
ΕΡ330
Αφηγήσεις και Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός Ι
6
3
ΕΡ320
Αφηγήσεις και Επιτελέσεις Ι
6
3
ΕΡ430
Αφηγήσεις και Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός ΙΙ
6
4
ΕΡ420
Αφηγήσεις και Επιτελέσεις ΙΙ
6
4
ΕΡ540
Επιμελητικές πρακτικές και Εικαστικές Τέχνες Ι
6
5
ΕΡ550
Επιμελητικές πρακτικές, διαδραστικά περιβάλλοντα, αρχεία, δίκτυα, εγκαταστάσεις
6
5
ΕΡ640
Επιμελητικές πρακτικές και Εικαστικές Τέχνες ΙΙ
6
6
ΕΡ650
Επιμελητικές πρακτικές, διαδραστικά περιβάλλοντα, αρχεία, δίκτυα, εγκαταστάσεις ΙΙ
6
6
ΕΡ710
Κοινότητες και Πολιτισμός
6
7
ΕΡ730
Οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων και δράσεων
6
7
ΕΡ805
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
12
8
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σελίδα 7 από 8
1.9 Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται 11)
• Από την ομάδα Α επιλέγεται από 1 μάθημα σε κάθε εξάμηνο, στα 4 πρώτα εξάμηνα – (σύνολο 4)
• Από την ομάδα Β επιλέγονται 3 μαθήματα στο 5ο εξάμηνο, 3 μαθήματα στο 6ο εξάμηνο και 1 στο 7ο εξάμηνο- (σύνολο 7)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ
ECTS
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΠ101
Θεωρίες σχεδιασμού του χώρου
Α
5
1-3
ΕΠ151
Οπτικοακουστική γλώσσα
Α
5
1-3
ΕΠ121
Αφηγηματικές τεχνικές
Α
5
1-3
ΕΠ111
Πολιτικές του πολιτισμού και κριτική πολιτιστική κληρονομιά
Α
5
1-3
ΕΠ201
Ιστορία και θεωρίες της επιτέλεσης
Α
5
2-4
ΕΠ221
Μουσικές τεχνολογίες και ηχοτοπία
Α
5
2-4
ΕΠ241
Μουσειολογία και εκθεσιακές πρακτικές
Α
5
2-4
ΕΠ251
Οπτικός πολιτισμός
Α
5
2-4
ΕΠ531
Σχεδιασμός εικόνας και ταυτότητας (branding)
Β
6
5-7
ΕΠ521
Χώρος, σώμα, επιτέλεση
Β
6
5-7
ΕΠ501
Μεθοδολογίες έρευνας και αρχεία
Β
6
5-7
ΕΠ561
Δημιουργικότητα και εκπαιδευτική πράξη (ΠΕ-2)
Β
6
5-7
ΕΠ511
Μεταβιομηχανικές κοινότητες και πολιτισμική παραγωγή
Β
6
5-7
ΕΠ541
Εκδόσεις: Θεωρία, ιστορία, μέσα, σχεδιασμός
Β
6
5-7
ΕΠ581
Εκπαιδευτικές δράσεις και πολιτιστική διαμεσολάβηση (ΠΕ-3)
Β
6
5-7
ΕΠ591
Ηθικά ζητήματα, νομικές διαστάσεις και πνευματικά δικαιώματα
Β
6
5-7
ΕΠ506
Μάθημα από άλλο Τμήμα Ι
Β
6
5-7
ΕΠ601
Ταυτότητες και Πολιτισμική Παραγωγή
Β
6
6
ΕΠ631
Οπτικοακουστικά είδη: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, ταινίες εμψύχωσης, πειραματικός κινηματογράφος και βίντεο
Β
6
6
ΕΠ651
Επικοινωνία, ΜΜΕ και τηλεόραση
Β
6
6
ΕΠ621
Τέχνη και κοινωνικές πρακτικές
Β
6
6
ΕΠ661
Κριτικές προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική εκπαίδευση (ΠΕ-4)
Β
6
6
ΕΠ611
Πολιτισμός και Πολιτικές του Τουρισμού
Β
6
6
ΕΠ606
Μάθημα από άλλο Τμήμα ΙΙ
Β
6
6
1.10 Πτυχιακή Εργασία (υποχρεωτική - 18 ECTS)
Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) αποτελεί το επιστέγασμα των βασικών σπουδών στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών και είναι η τελική ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θέματος των σπουδών. Το θέμα της εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το βάρος της ΠΕ καθορίζεται σε δέκα οκτώ (18) ECTS, Κάθε ΠΕ εκπονείται από έναν φοιτητή ή ομάδα φοιτητών Η ΠΕ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος. Το θέμα της δεν μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα και απαιτήσεις φορέων ή σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
Η έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) μπορεί να γίνει από το έβδομο (7ο) εξάμηνο των σπουδών και εφόσον ο φοιτητής ή φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα συνολικού βάρους 180 ECTS.
Το θέμα μιας ΠΕ μπορεί να συνδυάζεται με το θέμα ή τα θέματα του Ερευνητικού Σχεδιασμού, ή να είναι ανεξάρτητα. Η εκπόνηση της ΔΕ γίνεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος και απαρτίζεται από τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή του Π.Θ με συναφές γνωστικό αντικείμενο με το θέμα της ΠΕ. Η επιτροπή δέχεται και βαθμολογεί ή απορρίπτει την εργασία. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη για την περιοδική ενημέρωση του εποπτεύοντος μέλους ΔΕΠ για την πρόοδο της ΠΕ.
Οι φοιτητές / φοιτήτριες με την ολοκλήρωση της ΠΕ, καταθέτουν το προϊόν της ΠΕ στη γραμματεία του Τμήματος και την παρουσιάζουν ενώπιον της επιτροπής, σε δημόσια παρουσίαση, κατά την διάρκεια των τριών εξεταστικών περιόδων κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σελίδα 8 από 8
1.11 Πρακτική ‘Ασκηση Φοιτητών (υποχρεωτική - 12 ECTS)
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης και η πληρέστερη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου για την επίτευξη της καλύτερης ένταξης τους στο χώρο εργασίας αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΑ, φοιτητές/ήτριες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος μπορούν να εργάζονται για καθορισμένο αριθμό μηνών, ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στα αντικέιμενα του Πολιτισμού των Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών και την πρακτική τους εφαρμογή.
Η ΠΑ είναι υποχρεωτική, χωρίς βαθμολογία και υλοποιείται κατά τη διάρκειά του ογδόου (8ου) εξαμήνου και μετέπειτα.
Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση της αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος.
Για να επιτραπεί σε ένα φοιτητή να αρχίσει πρακτική εξάσκηση, πρέπει αυτός να έχει συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS συνολικά. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο της αποδεδειγμένης γνώσης της της γλώσσας στην οποία θα γίνει η επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο φορέα.
1.12 Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος είναι η εμπέδωση του γεγονότος ότι διδασκαλία είναι ένας γενικός όρος, η οποία πρέπει να είναι παιδαγωγικά, ψυχολογικά, και εκπαιδευτικά ορθή, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι μια τυποποιημένη ή τυπική διαδικασία. Έχει ανάγκη από σωστό προγραμματισμό, βαθιές γνώσεις των αντικειμένων που διδάσκονται και σωστή εφαρμογή. Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος βασίζεται στην ιδέα της εκπαιδευτικής διαβάθμισης, χωρισμένης σε δύο επίπεδα. Της θεωρητικής κατάρτισης, μέσω προσφερόμενων εκπαιδευτικών μαθημάτων 21 ECTS και της Πρακτικής Άσκησης 12 ECTS (συνολικά 33 ECTS) που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής / η φοιτήτρια σε φορείς με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια είναι ο φοιτητής / η φοιτήτρια, να επιλέξει και να παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών με την επισήμανση (ΠΕ) και να υλοποιήσει ΠΑ εκπαιδευτικού έργου σε φορέα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας:
• Πολιτισμός, τέχνες και εκπαίδευση (ΠΕ-1)
• Δημιουργικότητα και εκπαιδευτική πράξη (ΠΕ-2)
• Εκπαιδευτικές δράσεις και πολιτιστική διαμεσολάβηση (ΠΕ-3)
• Κριτικές προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική εκπαίδευση (ΠΕ-4)
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Στόχος του Τμήματος Πολιτισμού είναι να παραγάγει αποφοίτους με ένα ορίζοντα γνώσεων και δεξιοτήτων ικανών να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προοπτικών μέσα στην ευρύτερη βιομηχανία και οικονομία του πολιτισμού. Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης στο Νέο Τμήμα Πολιτισμού δέχεται ότι οι θεωρητικές, κριτικές προσεγγίσεις του πολιτισμού μέσα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες συνδυάζονται δομικά με τον σχεδιασμό, την εργαστηριακή έρευνα και την πρακτική των τεχνών. Έτσι, οι απόφοιτοι των Τμήματος θα είναι ταυτόχρονα θεωρητικά και πρακτικά υποκείμενα και θα μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις τόσο διαχείρισης όσο και παραγωγής του πολιτισμού. Η καλλιτεχνική παραγωγή και η καλλιτεχνική εκπαίδευση, οι επιμελητικές πρακτικές, η οργάνωση γεγονότων, η στελέχωση μουσείων, πολιτιστικών οργανισμών, φεστιβάλ, διεθνών καλλιτεχνικών συνεργειών, ο σχεδιασμός αγαθών και προϊόντων της καθημερινότητας από τα video games ως τα οικιακά περιβάλλοντα είναι όλα μέσα στο φάσμα των εργασιακών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων. Η μελλοντική οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα θα δώσει τη δυνατότητα εντοπισμού και εμβάθυνσης μέσα στις πολλαπλές πρακτικές του πολιτισμού, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι έτσι μειώνεται η εμβέλεια του τετραετούς πτυχίου που θα έχει διαμορφώσει υποκείμενα με πολλές ικανότητες και ιδιότητες για τον ευρύ χώρο της οικονομίας του πολιτισμού.
Ενδεικτικά αναφέρονται πεδία απασχόλησης και επαγγελματικής προοπτικής:
•Στελέχωση Πολιτιστικών οργανισμών, Ιδρυμάτων, Μουσείων, Φεστιβάλ
•Οπτικοακουστικές εφαρμογές στον κόσμο του θεάματος και της κινούμενης εικόνας
•Παραγωγή και διαχείριση προϊόντων και δράσεων του ψηφιακού πολιτισμού
•Καλλιτεχνική εκπαίδευση
•Επιμελητικές πρακτικές
•Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου
•Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων του υλικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής
•Στελέχωση δραστηριοτήτων της τουριστικής οικονομίας


Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display