ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Είναι ένα Τμήμα 5ετούς φοίτησης με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει αφενός το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης, ποιοτικού ελέγχου, σχεδιασμού και βελτίωσης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, αφετέρου το αντικείμενο της διατροφής του ανθρώπου, της ανάπτυξης βιολειτουργικών τροφίμων και της επίδρασης της διατροφής στην ανθρώπινη υγεία.  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 10 ΕΞΑΜΗΝΑ

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

 

 

1ο  Εξάμηνο

 • -Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • -Μαθηματικά-Στατιστική
 • -Βιολογία (κύτταρο, ιστοί φυτών, ζώων)
 • -Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής
 • Επιλογή ενός από τα κάτωθι
 • -Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • -Εισαγωγή στην Αγροδιατροφή

 

2ο  Εξάμηνο

 • -Οργανική Χημεία
 • Γενική Γεωργία
 • -Φυσική (Μηχανική Ρευστών, μεταφοράς θερμότητας, κτλ)
 • -Αγγλικά (Τεχνική Ορολογία Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής)
 • Επιλογή ενός από τα κάτωθι
 • -Εισαγωγή στην Διατροφή του ανθρώπου
 • -Εισαγωγή στην Γεωπονία

 

 

3ο Εξάμηνο

 • -Βιοχημεία
 • -Αναλυτική Χημεία
 • -Γενική Μικροβιολογία
 • Μοριακή Βιολογία
 • Επιλογή ενός από τα κάτωθι
 • -Γενική Δενδροκομία
 • -Γενική Λαχανοκομία

 

 

4ο Εξάμηνο

 • -Ενόργανη Ανάλυση
 • -Διατροφή και Μεταβολισμός του Ανθρώπου
 • -Bιοπληροφορική
 • Γενική Ζωοτεχνία
 • Επιλογή ενός από τα κάτωθι
 • Υδρόβια Ζωική Παραγωγή-Υδατοκαλλιέργεια
 • Διατροφή Παραγωγικών Ζώων

 

 

5ο Εξάμηνο

 • -Φυσικοχημεία Τροφίμων
 • -Χημεία Τροφίμων
 • -Μικροβιολογία Τροφίμων
 • -Μηχανική Τροφίμων
 • -Εμπορία (marketing) τροφίμων

 

 

6ο  Εξάμηνο

 • -Βιοχημεία-ενζυμολογία τροφίμων
 • -Συντήρηση και Συσκευασία τροφίμων
 • -Ποιοτικός, Οργανοληπτικός Έλεγχος και Αυθεντικότητα Τροφίμων
 • -Βιομηχανικές ζυμώσεις και Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 • -Διατροφή στα στάδια ζωής του ανθρώπου
 • -ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 


7ο  Εξάμηνο

 • -Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος γάλακτος και προϊόντων του
 • -Διατροφή και δημόσια υγεία
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • -ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Επιλογή 2 απο τα κάτωθι (όλα προσφέρονται και στο 9ο εξαμ.)

 • -Τοξικολογία τροφίμων
 • -Αμπελουργία-αμπελογραφία
 • -Οινολογία και Τεχνολογία Αλκοολούχων ποτών
 • -Αειφορική παραγωγή τροφίμων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • -Φυτοπαθολογία-Φυτοπροστασία
 • -Μοριακή διαγνωστική τροφίμων
 • -Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος λιπών-ελαίων
 •  

 

 

8ο  Εξάμηνο

 • Τεχνολογία & ποιοτικός έλεγχος δημητριακών & προιόντων τους
 • -Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας στη Βιομηχανία Τροφίμων
 • -Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος κρέατος και προιόντων του
 • -ΠΤΥΧΙΑΚΗ
 • -ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Επιλογή 2 από τα κάτωθι (όλα προσφέρονται και στο 10ο εξαμ.)

 • -Κλινική διατροφή
 • -Οργάνωση και διοίκηση αγροδιατροφικής αλυσίδας
 • Εξοπλισμός & Συστήματα Παραγωγής Βιομηχανιών Τροφίμων
 • -Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων
 • -Ζωικοί εχθροί αποθηκευμένων τροφίμων (έντομα-ακάρεα-τρωκτικά)
 • -Λειτουργικά Τρόφιμα
 • -Αξιοποίηση αγροδιατροφικών αποβλήτων


9ο  Εξάμηνο

 • -Έρευνα & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Νεοφανή τρόφιμα
 • -Τεχνολογία & ποιοτικός έλεγχος φρούτων-λαχανικών & προϊόντων τους
 • -ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Επιλογή 2 από τα κάτωθι

 • -Τοξικολογία τροφίμων
 • -Αμπελουργία-αμπελογραφία
 • -Οινολογία και Τεχνολογία Αλκοολούχων ποτών
 • -Αειφορική παραγωγή τροφίμων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • -Φυτοπαθολογία-Φυτοπροστασία
 • -Μοριακή διαγνωστική τροφίμων
 • -Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος λιπών-ελαίων

 

10ο  Εξάμηνο

 • -Νέες τάσεις στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής (Σεμινάριο)
 • -Νομοθεσία Τροφίμων και Διατροφική πολιτική
 • -Τροφιμογενή Νοσήματα
 • -ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Επιλογή 2 από τα κάτωθι

 • -Κλινική διατροφή
 • -Οργάνωση και διοίκηση αγροδιατροφικής αλυσίδας
 • Εξοπλισμός & Συστήματα Παραγωγής Βιομηχανιών Τροφίμων
 • -Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων
 • -Ζωικοί εχθροί αποθηκευμένων τροφίμων (έντομα-ακάρεα-τρωκτικά)
 • -Λειτουργικά Τρόφιμα
 • -Αξιοποίηση αγροδιατροφικών αποβλήτων

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του προγράμματος σπουδών ‘Τεχνολογίας Τροφίμων’ θα πρέπει να να επιλέξουν ένα σύνολο μαθημάτων που να έχει άθροισμα τουλάχιστων 60 ECTS ώστε να λάβουν το πτυχίο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ΠΘ (το παλαιό πτυχίο ήταν 240 ECTS)

 

Μαθήματα

 

 • Αρχές Αγροτικής Οικονομίας και Πολιτικής
 • Γενική Γεωργία
 • Μοριακή Βιολογία
 • Γενική Δενδροκομία ή Γενική Λαχανοκομία
 • Διατροφή και Μεταβολισμός του Ανθρώπου
 • Bιοπληροφορική
 • Γενική Ζωοτεχνία
 • Υδρόβια Ζωική παραγωγή ή Διατροφή Παραγωγικών Ζώων
 • Διατροφή στα στάδια ζωής του ανθρώπου
 • Διατροφή και δημόσια υγεία
 • Φυτοπαθολογία
 • Μοριακή διαγνωστική
 • Κλινική διατροφή
 • Ζωικοί εχθροί αποθηκευμένων τροφίμων (έντομα-ακάρεα-
 • τρωκτικά)
 • Λειτουργικά Τρόφιμα
 • Νέες τάσεις στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής
 • (Σεμινάριο)
 • Τροφιμογενή Νοσήματα

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του προγράμματος σπουδών ‘ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ’ θα πρέπει να να επιλέξουν ένα σύνολο μαθημάτων που να έχει άθροισμα τουλάχιστων 60 ECTS ώστε να λάβουν το πτυχίο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ΠΘ (το παλαιό πτυχίο ήταν 240 ECTS)

 

 

Υποχρεωτικά όλα τα κάτωθι :

 

 

Μαθήματα

 

 • Γενική Γεωργία
 • Γενική Ζωοτεχνία
 • Φυσικοχημεία τροφίμων
 • Μηχανική Τροφίμων
 • Εμπορία (Marketing) Τροφίμων
 • Συντήρηση και Συσκευασία Τροφίμων
 • Ποιοτικός, Οργανοληπτικός Έλεγχος και Αυθεντικότητα
 • Τροφίμων
 • Βιομηχανικές ζυμώσεις και Βιοτεχνολογία Τροφίμων

 

 

Υποχρεωτική Eπιλογή 3 από τα κάτωθι :

 

 • Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Δημητριακών και των προϊόντων τους
 • Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Κρέατος και των προϊόντων του
 • Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Φρούτων- Λαχανικών και των προϊόντων τους
 • Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων

 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στη Βιομηχανία Τροφίμων, στην παραγωγή, τον ποιοτικό (χημικό-μικροβιολογικό) έλεγχο και την τήρηση συστημάτων και προτύπων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών, σε εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων-ποτών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων τροφίμων, σε εταιρίες εμπορίας τροφίμων και α' υλών τροφίμων, καθώς και σε θέσεις Επιστημόνων Τροφίμων στο Δημόσιο Τομέα (ΕΦΕΤ, Νομαρχίες, ΕΛΟΓΑΚ, κλπ).

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display