ΤΡΙΚΑΛΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Σκοπός του Τμήματος

Ο σκοπός της ίδρυσης του Τμήματος Διατροφής είναι να εκπαιδεύει στελέχη σε θέματα που σχετίζονται με:

  • Σύσταση, τεχνολογία, επεξεργασία, διακίνηση και νομοθεσία των τροφίμων
  • Επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη, διατήρηση και υγεία του ανθρώπινου οργανισμού
  • Σχεδιασμό και παρασκευή διαιτολογίων για φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις

Το Πρόγραμμα Σπουδών
1ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος                                 Τύπος μαθήματος                                Πιστωτικές μονάδες
Γενική Χημεία                                           Υποχρεωτικό                                                    5
Βιολογία                                                     Υποχρεωτικό                                                   5
Ανατομία του Ανθρώπου 1                     Υποχρεωτικό                                                   5
Φυσιολογία του Ανθρώπου 1                 Υποχρεωτικό                                                   5
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Δια‐
τροφής                                                      Υποχρεωτικό                                                   6
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)                           Υποχρεωτικό                                                   4

2ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος                                Τύπος μαθήματος                                  Πιστωτικές μονάδες
Οργανική Χημεία                                    Υποχρεωτικό                                                      4
Μικροβιολογία Τροφίμων                     Υποχρεωτικό                                                      4
Ανατομία του Ανθρώπου 2                   Υποχρεωτικό                                                      5
Φυσιολογία του Ανθρώπου 2               Υποχρεωτικό                                                      5
Διατροφική Αγωγή                                 Υποχρεωτικό                                                      5
Βιοστατιστική                                        Υποχρεωτικό                                                       4
Σύσταση σώματος: φυσιολογία και μέθοδοι μέτρησης Υποχρεωτικό                        3

3ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος                                    Τύπος μαθήματος                                   Πιστωτικές μονάδες
Ανάλυση Τροφίμων                                     Υποχρεωτικό                                                   4
Βιοχημεία                                                     Υποχρεωτικό                                                   4
Μεθοδολογία Διατροφικής Έρευνας και Ερευνητικές
Μέθοδοι                                                        Υποχρεωτικό                                                   5
Παθολογική Φυσιολογία                             Υποχρεωτικό                                                   5
Μεταβολισμός μακροθρεπτικών συστατικών Υποχρεωτικό                                           6
Διατροφική Αξιολόγηση                              Υποχρεωτικό                                                   6

4ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος                                     Τύπος μαθήματος                                  Πιστωτικές μονάδες
Τοξικολογία Τροφίμων                                 Υποχρεωτικό                                                  4
Σχεδιασμός Διαιτολογίου                             Υποχρεωτικό                                                  4
Εργοφυσιολογία – Εργομετρία                   Υποχρεωτικό                                                  5
Μεταβολισμός μικροθρεπτικών συστατικών Υποχρεωτικό                                             6
Διατροφή και Διαιτολογία στα Στάδια της Ζωής 1 Υποχρεωτικό                                    6
Παθοφυσιολογία μεταβολικών και καρδιαγγειακών
νοσημάτων και γαστρεντερικού συστήματος    Υποχρεωτικό                                          5

5ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος                                       Τύπος μαθήματος                                    Πιστωτικές μονάδες
Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος          Υποχρεωτικό                                                4
Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία                  Υποχρεωτικό                                                4
Κλινική Εργοφυσιολογία                                 Υποχρεωτικό                                                5
Ασφάλεια Τροφίμων και Διασφάλιση Ποιότητας     Υποχρεωτικό                                    5
Διατροφή και Διαιτολογία στα Στάδια της Ζωής 2    Υποχρεωτικό                                  6
Κλινική Διατροφή και Διαιτολογία 1               Υποχρεωτικό                                               6

6ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος                                              Τύπος μαθήματος                               Πιστωτικές μονάδες
Συμβουλευτική της Διατροφής                             Υποχρεωτικό                                        4
Διατροφή και Δημόσια Υγεία                                  Υποχρεωτικό                                        4
Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία της Διατροφής Υποχρεωτικό                                         5
Θρεπτική Αξιολόγηση Τροφίμων                          Υποχρεωτικό                                         5
Κλινική Διατροφή και Διαιτολογία 2                     Υποχρεωτικό                                         6
Αθλητική Διατροφή                                                Υποχρεωτικό                                         6

7ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος                                               Τύπος μαθήματος                               Πιστωτικές μονάδες
Διατροφογενετική‐Διατροφογενωμική                Υποχρεωτικό                                          3
Πτυχιακή Εργασία 1                                             Υποχρεωτικό                                           8
Πρακτική Άσκηση 1                                              Υποχρεωτικό                                         15
Ιστορία και Γεωγραφία της Διατροφής                Επιλογής*                                               2
Διατροφικά Καταναλωτικά Πρότυπα                   Επιλογής*                                               2
Βιοπληροφορική                                                     Επιλογής*                                               2
Διατροφή και Πρόληψη μη Μεταδιδόμενων Νοσημά‐
των                                                                             Επιλογής*                                               2
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαπροσωπικές
Σχέσεις                                                                       Επιλογής*                                              2
Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Επιλογής* 2
*Επιλέγονται 2 από τα 5 μαθήματα επιλογής.

8ο Εξάμηνο
Τίτλος μαθήματος                                                   Τύπος μαθήματος                          Πιστωτικές μονάδες
Νομοθεσία και Πρόσθετα Τροφίμων                      Υποχρεωτικό                                            3
Πτυχιακή Εργασία 2                                                  Υποχρεωτικό                                            8
Πρακτική Άσκηση 2                                                  Υποχρεωτικό                                           15
Παιδιατρική Διατροφή                                              Επιλογής*                                                  2
Τεχνητή Διατροφή                                                      Επιλογής*                                                  2
Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων                   Επιλογής*                                                 2
Λειτουργικά Τρόφιμα                                                 Επιλογής*                                                 2
Οικονομικά της Υγείας                                               Επιλογής*                                                 2
Φαρμακολογία                                                            Επιλογής*                                                 2
Άσκηση και Διατροφή                                               Επιλογής*                                                 2
*Επιλέγονται 2 από τα 5 μαθήματα επιλογής.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display