ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός Τμήματος

Η Δημόσια Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης της ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων ενεργειών της κοινωνίας, ενώ η Ενιαία Υγεία αναφέρεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, συμπεριλαμβανομένων του υγιούς περιβάλλοντος και της ασφάλειας των τροφίμων.

Σκοπός του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση στην εκτίμηση των αναγκών υγείας, στην εφαρμογή βασισμένων στην τεκμηρίωση μέτρων για την βελτίωση της υγείας και για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας στο έργο αυτό και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Η διεπιστημονική και ολοκληρωμένη θεώρηση της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση που κατατάσσει το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας στην πρωτοπορία της επιστήμης διεθνώς.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην φροντίδα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στους Διεθνείς και Διακρατικούς Οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.) που ασχολούνται με την υγεία και βεβαίως στην έρευνα και εκπαίδευση στις Σχολές Επιστημών Υγείας και στα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα.


 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α΄ ΕΞΆΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

Ανατομία

Φυσιολογία

Πληροφορική της υγείας

Ενιαία υγεία

Ιστορία Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

Αγγλική Ορολογία Ι

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

Βιοχημεία

Κοινωνική Ψυχολογία

Οικολογία

 

 

Β΄ ΕΞΆΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

Παθοφυσιολογία

Βιοστατιστική

Κοινωνικοί προσδιοριστές

Συμπεριφορικοί προσδιοριστές

Συστήματα υγείας

Αγγλική ορολογία ΙΙ

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

Στοιχεία γενετικής

Κοινωνία της πληροφορίας

Επικοινωνιολογία και ΔΕΥ

Εφαρμοσμένα Προβλήματα Φυσιολογίας


Γ΄ ΕΞΆΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

Μικροβιολογία

Επιδημιολογία

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Οικονομικά της Υγείας

Δίκαιο της υγείας

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Διατροφή

Βιοασφάλεια

 

 

Δ΄ ΕΞΆΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

Ανοσολογία

Μεθοδολογία έρευνας

Περιβαλλοντική Υγεία

Ζωονόσοι Ι

Διοίκηση υπηρεσιών υγείας

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

Μοριακές τεχνικές

Μετανάστευση και υγεία

Βιοηθική

 

 

Ε΄ ΕΞΆΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

Μη μεταδιδόμενα νοσήματα

Υγιής γήρανση

Ζωονόσοι ΙΙ

Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης

Παγκόσμια υγεία

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

Οικολογία Νόσων

Αυτοματισμοί και τεχνητή νοημοσύνη

Ιατρική διαμεσολάβηση

Διατύπωση οδηγιών


ΣΤ΄ ΕΞΆΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

Ανάλυση επικινδυνότητας

Φυσικό περιβάλλον και ακτινοπροστασία

Διατροφικά νοσήματα και Δ.Ε.Υ.

Διαχείριση ολικής ποιότητας

Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο Δ.Ε.Υ.

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

Γονιδιωματική- Ομικές τεχνολογίες

Μπεϋζιανή Βιοστατιστική

Ενιαία διαχείριση ζωονοτικών κινδύνων

Διπλωματία οικουμενικής υγείας

 

 

Ζ΄ ΕΞΆΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

Μεγαδεδομένα

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

Διαχείριση κρίσεων

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Στρατηγική διάρθρωση ενιαίας υγείας

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

Κλιματική αλλαγή και ΔΕΥ

Σχεδιασμός εκστρατείας παρέμβασης

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Βιοδείκτες

 

 

Η΄ ΕΞΆΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά

Πρακτική Άσκηση

Πτυχιακή ΕργασίαΠροοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display