ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε το 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019.

Οι φοιτητές του παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 5 ετών που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή Προϊόντων. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει καθετοποιημένη γνώση από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, αλλά και στον σχεδιασμό προϊόντων. Αυτή ακριβώς η βαθμίδωση της γνώσης πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί πτυχιούχους με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και ολοκληρωμένη σκέψη.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

Το Τμήμα λειτουργεί με 2 κατευθύνσεις σπουδών από το 7ο εξάμηνο και μετά:

 1. Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
 2. Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών
 • Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Ελεύθερο Σχέδιο
 • Βιολογία Άγριας Πανίδας
 • Ξένη Γλώσσα Ι

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Δασική Βοτανική
 • Δομή Ξύλου
 • Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων
 • Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο
 • Εισαγωγή στην Βιοοικονομία
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Τεχνολογία Ξύλου
 • Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή
 • Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ
 • διότητες Ξύλου
 • Διοίκηση Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Δασική Εδαφολογία

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μηχανική Κατεργασία Ξύλου
 • Εφαρμοσμένη Δασοκομική
 • Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Διαχείριση Βιομάζας
 • Τοπογραφία - Γεωδαισία
 • Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών - Ξύλου
 • Διαχείριση Άγριας Πανίδας

 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων
 • Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
 • Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου
 • Δενδρομετρία
 • Συστήματα CAD-CAM-CAE
 • Υδρολογία - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
 • Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων
 • Διαχείριση Λιβαδιών
 • Δασικές Πυρκαγιές
 • Δασική Γενετική

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων
 • Δασική Φυτοκοινωνιολογία
 • Τηλεπισκόπιση & Τηλεμετρία
 • Κλιματική Αλλαγή & Δάση
 • Μάθημα επιλογής 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Δασική Οδοποιία
 • Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων
 • Αστικό – Περιαστικό Πράσινο
 • Δασικά Φυτώρια - Αναδασώσεις
 • Δημογραφία & Φυσικοί Πόροι

 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Αγροδασοπονία
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Φυσικό Περιβάλλον
 • Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • Δασική Οικονομική
 • Μάθημα επιλογής 2
 • Μάθημα επιλογής 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Περιβαλλοντική Ηθική
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Βιοποικιλότητα Δασικών Οικοσυστημάτων
 • Δασική Πολιτική
 • Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα
 • Μάθημα επιλογής 4
 • Μάθημα επιλογής 5

 

Ι ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Πτυχιακή εργασία
 • Πρακτική άσκηση

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου
 • Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής & Υπηρεσιών
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου
 • Κατεργασία Ξύλου με Μηχανές CNC
 • Μάθημα επιλογής 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντων
 • Προστασία & Συντήρηση Ξύλινων Κατασκευών
 • Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου
 • Εργονομία & Αισθητική Ξύλινων Κατασκευών
 • 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη Βιομηχανία Επίπλου

 

 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Δομικές Κατασκευές Ξύλου
 • Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής
 • Κοστολόγηση Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου & Υπηρεσιών
 • Χημική Τεχνολογία Ξύλου
 • Μάθημα επιλογής 2
 • Μάθημα επιλογής 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Μεταλλικά, Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά
 • Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ξύλου & Επίπλου
 • Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ξύλινων Συσκευασιών
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ευφυή Συστήματα
 • Αναγνώριση Ξύλου

 

Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών
 • Φωτορεαλισμός & Κίνηση
 • Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου
 • Μάθημα επιλογής 4
 • Μάθημα επιλογής 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Επιχρίσματα Ξύλινων Κατασκευών
 • Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου
 • Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 • Τεχνολογίες Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας
 • Υλοποίηση Μελέτης Ξύλινης Κατασκευής

 

Ι ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή εργασία

Πρακτική άσκηση

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ» ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ «ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

 • Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
 • Βιολογία Άγριας Πανίδας
 • Δασική Βοτανική
 • Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων
 • Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή
 • Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών – Ξύλου
 • Διαχείριση Άγριας Πανίδας
 • Εφαρμοσμένη Δασοκομική
 • Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων
 • Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
 • Διαχείριση Λιβαδιών
 • Δασικές Πυρκαγιές

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ «ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

 • Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο
 • Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ
 • Μηχανική Κατεργασία Ξύλου
 • Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου
 • Συστήματα CAD-CAM-CAE Ε
 • Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων
 • Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου
 • Σχεδιασμός & Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου
 • Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής
 • Δομικές Κατασκευές Ξύλου
 • Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Δεν διατίθεται πρόγραμμα από το τμήμα αυτό.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του ΔΕΞΥΣ πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην παροχή εξελιγμένων γνώσεων σε ειδικά αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ξύλου, του σχεδιασμού επίπλων και άλλων αντικειμένων κύρια με βάση το ξύλο, της διοίκησης, της οργάνωσης, της οικονομίας και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας. 
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display