ΒΟΛΟΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Κυριος σκοπός του τμήματος είναι να ανταποκριθει στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου .

 Επίσης προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. 

Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έχει δύο κατευθύνσεις :

1) Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)
2) Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)
 
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται:


Οι φοιτητές / φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο σπουδών. Μέχρι το 3ο εξάμηνο τα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις.


α) Από τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων.

β) Από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης που ταυτόχρονα είναι και μαθήματα επιλογής για την άλλη κατεύθυνση.

γ) Από 2 ξένες γλώσσες.

Η πρώτη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά και από τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ).

Η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά για την κατεύθυνση ΕΓΔΕ και προαιρετικά για την κατεύθυνση ΛΣ, ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ).

δ) Από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (ΠΑ).

ε) Από την προαιρετική Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ)


Κοινά μαθήματα για τις κατευθύνσεις 1 & 2

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΠΟΣ, ΔΡΑΜΑ, ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

2

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

2

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ

3

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι

3

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3

ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

3

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

4

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ

4

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

4

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι

5

ΑΦΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ

5

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

6

ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

6Υποχρεωτικά μαθήματα στην κατεύθυνση 1 , επιλογής για την κατεύθυνση 2 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ

4

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

4

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ)

5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

5

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α->Β Ι

5

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΡΗΤΟΡΙΚΗ

6

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ MANAGEMENT

6

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α->Β ΙΙ

6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ PROJECT

7

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Β->Α

7


Υποχρεωτικά μαθήματα στην κατεύθυνση 2, επιλογής για την κατεύθυνση 1 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι

4

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡAΦΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι

4

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙ

5

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ

5

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

5

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

5

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙΙ

6

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

6

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

6

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ

6

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

7

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

7

ΜΕΤΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

7

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

7


Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display