ΛΑΡΙΣΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Σκοπός του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας είναι να διασφαλίζει αφενός το γεωπονικό χαρακτήρα στο προφίλ των αποφοίτων, να προάγει τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του Τμήματος (Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργικές Κατασκευές, Υδατικοί Πόροι- Γεωργική Υδραυλική, Εδαφικοί Πόροι - Εδαφομηχανική, Αγροτική ανάπτυξη) καθώς και να ενσωματώνει εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών στη Γεωργία και τη διαχείριση των Βιοσυστημάτων.


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ:


1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Γενική Χημεία - Βιοχημεία

 

Μαθηματικά

 

Αρχές Αγροτικής Οικονομίας

 

Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό

 

Αγγλικά ειδικού σκοπού

 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών)

 

Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός

 

Ζωοτεχνία

 

Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση τους

 

Τεχνικό Σχέδιο

 

Αγγλικά ειδικού σκοπού

 


3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Συστηματική Bοτανική και Zιζανιολογία

 

Γενική Γεωργία

 

Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία

 

Γεωργική Υδραυλική και Υδατικοί πόροι

 

Γενετική και Βιοτεχνολογία Φυτών

 

Εδαφομηχανική

 

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
 

Συστήματα Υπαίθριων Καλλιεργειών

 

Βασικές Αρχές Άρδευσης

 

Συστήματα Καλλιεργειών υπό Κάλυψη

 

Μικροοικονομική Ανάλυση

 

Γεωργική Μηχανολογία-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

 5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Μηχανήματα Φυτικής Παραγωγής

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Εφαρμογές στη Γεωργία

 

Συστήματα Μεταφοράς Ισχύος

 

Αγροτικά Κτίρια και Τεχνολογίες

 

Φυτοπαθολογία και μη Παρασιτικές Ασθένειες

 

Επιλογή (1 από 3)

 

 

 

Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες

 

Αγροτική Πολιτική και Διεθνές Εμπόριο

 

Αγρομετεωρολογία

 

 

 

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

 

Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Αρδευτικού Νερού

 

Μηχανική Συγκομιδή

 

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων και Τεχνολογία Τροφίμων

 

Πρακτική

 

Επιλογή (1 από 2)

 

Τεχνική Μηχανική

 

Υδραυλικοί Μηχανισμοί

 


7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Μετασυλλεκτική Τεχνολογία

 

Προγραμματισμός - Προσομοίωση (Matlab)

 

Γεωργικές Κατασκευές - Θερμοκήπια

 

Τεχνολογίες Πρασίνου

 

Τεχνολογικές Εφαρμογές στη Φυτοπροστασία

 

Επιλογή 1 (1 από 2)

 

Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων και Διαγνωστική Βλαβών

 

Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

 

 

8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Ηλεκτρικές Μηχανές - Ηλεκτροτεχνολογία

 

Τεχνολογία Αισθητήρων

 

Εφαρμοσμένη Εδαφολογία

 

Πρακτική

 

Πτυχιακή Διατριβή

 

Επιλογή (1 από 2)

 

Μηχανολογικό Εργαστήριο

 

Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

 

9Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στη Γεωργία

 

Διαχείριση Αρδευτικού Νερού

 

Πτυχιακή Διατριβή

 

Επιλογή (1 από 6)

 

Επιλογή (1 από 6)

 

Επιλογή (1 από 6)

 

 

 

Ποιοτικός Έλεγχος Αγροτικών Προϊόντων

 

Αλυσίδα Αξίας Αγροτικών Προϊόντων

 

Εργονομία και Ασφάλεια Γεωργικών Μηχανημάτων

 

Διαχείριση Αποβλήτων

 

Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών

 

Τεχνολογίες Εκπαίδευσης και Πολυμέσα

 

10Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 
 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπισκόπηση

 

Γεωργικά Ρομπότ και μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα

 

Πτυχιακή Διατριβή

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (έδρα Βόλος)

Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

  • Φυτιατρική και Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
  • Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

  • Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον (διατμηματικό Π.Μ.Σ. με Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής)
  • Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος
  • Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας διασφαλίζει αφενός το γεωπονικό χαρακτήρα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, καθώς και ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη Γεωργία. 
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display