ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα έχει ως βασικό του σκοπό
(α) "την μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δομών και τάσεων μετασχηματισμού της κοινωνίας" και
(β) "τον προγραμματισμό και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο".
Ο σκοπός του Τμήματος συνδυάζει έτσι τη θεωρητική αναζήτηση με την πρακτική εφαρμογή. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος πρέπει να γνωρίζουν και να μπορούν να ενεργούν "μετά λόγου γνώσεως" σε ολόκληρο το φάσμα εκτύλιξης της κοινωνικής μεταβολής. Το Τμήμα έχει έτσι ένα δυναμικό χαρακτήρα που του επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις συνεχείς θεωρητικές εξελίξεις που σημειώνονται στους επιστημονικούς τομείς που καλύπτει, και στις πρακτικές ανάγκες που ανακύπτουν στην συνεχώς μεταβαλλόμενη ελληνική κοινωνία.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως διδάσκοντες Κοινωνιολογίας στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αφού αποκτήσουν πτυχίο από τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα, σε υπηρεσίες Προγραμματισμού του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ κ.ά. Επίσης, απασχόληση σε θέσεις που έχουν ως αντικείμενο τους διάγνωση κοινωνικών αναγκών, προνοιακά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, Πνευματικά Κέντρα, Μουσεία κ.λ.π.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες με τους Κοινωνιολόγους στην αναζήτηση θέσεων εργασίας.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display